Spořicí státní dluhopisy moc neuspoří Ako-investovat.sk .


Od 13. května 2013 začne Ministerstvo financí upisovat první letošní emisi státních spořicích dluhopisů (SSD). SSD budou vydávány v podobě 1,5letého diskontovaného dluhopisu, 3letého prémiového, 5 letého kuponového, 5letého reinvestičního a 7letého proti-inflačního dluhopisu.

 

Na webových stránkách www.sporicidluhopisycr.cz podává Ministerstvo financí nejdůležitější informace, které by mohly být pro potenciální zájemce užitečné. My se podíváme na čísla, abychom zjistili, zda jsou státní spořicí dluhopisy výhodnou investicí.

 

V článku se nebudeme zabývat 7letým protiinflačním dluhopisem. Ten by měl, alespoň podle toho, jak je zkonstruovaný, zajistit minimálně zachování kupní síly investovaných prostředků.

 

 

Typy dluhopisů a výnosy

Ministerstvo financí bude upisovat pět typů dluhopisů. Jejich detaily jsou vypsány v přiložené tabulce.

 

Typy dluhopisů a jejich detaily: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 

Jmenovitá hodnota všech dluhopisů bude 1 Kč a minimální investice je 1 000 kusů dluhopisů. Minimální investovaná částka proto činí 975 Kč u diskontovaného dluhopisu (dluhopisy se nakoupí za 97,5% jejich jmenovité hodnoty) a 1 000 Kč u ostatních dluhopisů, jelikož ty se upisují za svou nominální hodnotu.

 

1,5letý dluhopis je úročen jako ostatní typy krátkodobých dluhopisů, a to jako diskontovaný dluhopis. Výnosu se dosáhne tak, že investor nakoupí 1 000 dluhopisů za 975 Kč (každý za 0,975 Kč) a při splatnosti dostane celou jmenovitou hodnotu, tedy 1 000 Kč. Ostatní dluhopisy jsou úročeny pomocí kuponu nebo reinvestice.

 

U diskontovaného dluhopisu bude investorovi výnos vyplacen při splatnosti (běžný postup), u ostatních dluhopisů je výplata závislá na typu cenného papíru. 3letý a 5letý reinvestiční dluhopis reinvestují úrok a jistina včetně úroků je vyplacena při splatnosti. 5letý kuponový dluhopis vyplácí jednou ročně úrok na účet investora. Protiinflační dluhopis připisuje na účet investora další dluhopisy v závislosti na vývoji indexu spotřebitelských cen.

 

 

Úrokové sazby

Dluhopisy jsou oproti těm obchodovaným běžně na trzích úročeny poněkud zvláštně. Nemají stanovenou pevnou úrokovou sazbu, ale každý rok se vyplácený úrok mění. S rostoucí délkou držby se úrok zvyšuje, což má motivovat investory k tomu, aby dluhopisy drželi co nejdéle. Nejlépe do splatnosti.

 

Úročení SSD: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 

Z tabulky je patrné, že nejzajímavějšího zhodnocení investor dosáhne, bude-li držet dluhopis do splatnosti. Prodá-li investor dluhopisy dříve než v den splatnosti, přichází o poslední úroky. V takovém případě, jak vyplyne z informací dále v článku, patrně nemá smysl do těchto dluhopisů vůbec investovat, jestlikož se bude téměř jistě jednat o ztrátovou (v reálném vyjádření) investici.

 

 

Výnosy

Pro lepší představu se pomocí kalkulačky na webu SSD dopočítáme k celkovým a ročním výnosů. Z důvodu zaokrouhlování nahoru jsou výnosy při výpočtu odlišné, pokud se počet nakoupených dluhopisů liší. Pro jednoduchost budeme vycházet z investice do 1 000 ks dluhopisů. Počáteční investice proto bude činit 1 000 Kč.

 

Celkové a roční výnosy: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 

Podle kalkulačky vychází absolutní výnos nejvyšší u reinvestičního dluhopisu. Při přepočtu na roční výnos nejvýhodněji vychází 5letý reinvestiční dluhopis s ročním výnosem 3,11%. Nejhorší výnos nabízí 1,5letý diskontovaný dluhopis s ročním výnosem 1,7%.

 

 

Zdanění

Od letošního roku budou výnosy z dluhopisů zdaňovány 15% daní. Doposud se dluhopisy zdaňovaly tak, že daň se vypočítávala z každého dluhopisu a zaokrouhlovala se směrem dolů. 15% z 1 Kč je 15 haléřů, které se zaokrouhlí na 0 Kč. Nově však budou dluhopisy daněny. Tato změna v danění výnosů se týká nových emisí. Předchozí emise nebudou změnou dotčeny.

 

Zdaněné výnosy dluhopisů zobrazuje přiložená tabulka. Kvůli zdanění dluhopisy přicházejí bohužel o svou atraktivitu.

 

Výnosy po zdanění: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

 

 

Reálné výnosy

Kvůli všudypřítomné inflaci je dobré porovnávat výnosy i vzhledem k inflaci. Jestliže investujeme do nějakého nástroje, naším cílem je přinejlepším zhodnocení investované částky. Přinejhorším pak alespoň ochrana kupní síly vložených prostředků.

 

Předpokladem v našich výpočtech byla roční inflace ve výši 2,23%. Jedná se o průměr inflace za poslední 3 roky (2010 – 2012). Také jde o nejoptimističtější předpoklad, jelikož vypočtené průměrné míry inflace za posledních 5, 7, 10, 12 a 15 let byly vyšší než průměrná inflace za poslední 3 roky. Pro přehlednost přikládáme i tabulku s výpočty.

 

Průměrná inflace během zvolených období: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Český statistický úřad a vlastní výpočty

 

Pokud očistíme zdaněné výnosy o inflaci, zjistíme, že 1,5letý a 3letý dluhopis přinášejí záporný výnos. Vložených 1000 Kč dnes bude mít při splatnosti dluhopisu nižší hodnotu. Naopak oba 5leté dluhopisy nabízejí možnost zachování kupní síly vložené investice.

 

Reálné výnosy při nižší inflaci: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Vlastní výpočty

 

V případě, že uvažujeme do budoucna s roční inflací ve výši 2,76% (průměr za posledních 7 let), žádný z dluhopisů by neuchoval kupní sílu vložených prostředků. Při splatnosti by investoři reálně obdrželi méně.

 

Reálné výnosy při vyšší inflaci: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Vlastní výpočty

 

 

Možné alternativy

Ministerstvo financí údajně bude cílit na střední třídu, tedy ty, kteří jsou schopni investovat okolo 200 000 Kč.

 

Podle souhrnných statistik k 1. lednu 2013 byl medián počtu držených dluhopisů na jednoho investora okolo 200 000. Znamená to, že mediánově (nikoli průměrně) každý z přibližně 68 000 investorů nakoupil dluhopisy za zhruba 200 000 Kč. Medián se používá z toho důvodu, aby na konečný výsledek neměly vliv příliš malé, nebo naopak příliš velké hodnoty.

 

Investor má však jinou možnost, kam uložit peníze. Kupříkladu termínovaný účet u J&T banky* nabízí při úložce nad 100 000 Kč v tabulce zobrazené nominální sazby. Pro přehlednost jsou uváděny i sazby po zdanění a reálné sazby při inflaci (π) 2,23% a 2,76%.

 

Úrokové sazby J&T: (kliknutím zvětšit)

Zdroj: J&T Bank

 

Kupní síla investice (J&T): (kliknutím zvětšit)

Zdroj: Vlastní výpočty

 

Dokonce i při inflaci 2,76% má investor možnost zachovat kupní sílu vložených prostředků. Potíž ale je, že nevíme, jaká bude v následujících letech inflace. Při inflaci vyšší než 3,23% by ani pomocí 5letého termínovaného vkladu investor neuchoval kupní sílu svých peněz.

 

 

Závěr

Otázkou je, proč ministerstvo financí vytváří dluhopisy pro občany, když si na trzích může půjčovat za mnohem nižší sazby. Ke konci dubna činil hrubý výnos 3letého státního dluhopisu 0,62%, výnos 5letého dluhopisu činil 0,61%. Při objemu téměř 56 mld. se nemusí jednat o zanedbatelné částky, které stát investorům vyplatí na úrocích.

 

Pokud se podíváme na nominální nezdaněné úroky dluhopisů, nejedná se o velmi atraktivní čísla. Mnoho spořicích účtů nabízí zajímavější zhodnocení, a v případě účtů termínovaných, které se svými vlastnostmi (výpovědní lhůta, „nízká likvidita“) přibližují vlastnostem SSD nejvíce, lze najít mnohem výhodnější alternativy.

 

Nechceme říci, že SSD jsou špatný nástroj. Jen chceme upozornit potenciální investory, aby provedli před uložením peněz důkladnou analýzu a zamysleli se nad tím, zda jim tento instrument přinese vzhledem k jeho vlastnostem („rizikovost“, likvidita a výnos) požadované naplnění investičních cílů.

 

*Nejedná se o propagaci této společnosti. J&T Banka byla vybrána pouze jako příklad. Čtenář nechť sám zváží alternativy, které jsou mu k dispozici. Souhrnné informace k termínovaným účtům může nalézt např. zde.


Nemuzu si pomoct, mohl byste mi prosim nekdo vysvetlit, jak se v te kalkulacce pocita vynos z druheho roku?

Prvni je mi jasnej - 1000 Kc * 0,005 = 5 Kc
Ale druhej? 1005 Kc * 0,005 = 5,025 Kc, ale ta kalkulacka rika 6 Kc

Diky za pomoc :-) Přidal: Honza dne 06.04.2014 o 09:24
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:1 Komentáře Galéria (9)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)