Životní pojištění – srovnání Ako-investovat.sk .


V minulém článku o životním pojištění jsme se dozvěděli, co je to životní pojištění a jakými zásadami se při pojišťování  řídit. Dnes se podíváme na odlišnosti jednotlivých druhů životního pojištění a na nabídku pojistných produktů.

Přestože existují stovky produktů životního pojištění, ve kterých je stále složitější se orientovat, každý můžeme zařadit do některé z následujících hlavních kategorií a analýzu si tak usnadnit. Produkty v rámci stejné kategorie mají totiž shodné základní parametry, a proto by mělo být srovnání pojistných produktů uskutečňováno především v rámci tohoto rozdělení.

Rizikové životní pojištění

Prvním z typů životního pojištění je rizikové životní pojištění. Jako rizikové životní pojištění je označováno pojištění pro případ úmrtí a dalších životních rizik, se kterým není spojena tvorba úspor. Na konci pojistné doby není vyplaceno žádné pojistné plnění. Veškeré pojistné zaplacené během trvání pojistné smlouvy je spotřebováno na pokrytí sjednaných rizik. Výhodou tohoto typu pojištění je obvykle nižší výše pojistného, nevýhodou nemožnost čerpat daňové úlevy spojené se životním pojištěním a zprůměrované pojistné (nejdříve platíme více, než kolik by odpovídalo našemu věku, později méně).

Kapitálové životní pojištění

Dalším typem je kapitálové životní pojištění. Toto pojištění představuje kombinaci pojištění pro případ smrti a dožití („spořicí složky“), samozřejmě s možností připojištění dalších životních rizik. U tohoto produktu je pevně stanoveno, jaká část pojistného bude uložena do spořicí složky, jaká část bude určena na výplatu pojistných plnění a jaká část bude určena na krytí nákladů pojišťovny. Toto rozdělení však bývá pro pojištěného skryto, čímž se toto pojištění stává velmi netransparentním. Další nevýhodou je nižší flexibilita, neboť nelze příliš měnit poměr mezi pojistnou a spořicí složkou. Výhodou tohoto pojištění je garance výše poplatků po celou dobu pojištění. Tato garance je však vykoupena nízkou výší pojistných částek, které mají být vyplaceny při dožití a u kratších pojistných dob nedosahují ani výše zaplaceného pojistného.

Investiční životní pojištění

Třetím typem a v současné době zcela nejsjednávanějším je investiční životní pojištění. Jedná se o pojištění s vazbou na investiční fondy. Na rozdíl od kapitálového životního pojištění není v základní variantě tohoto pojištění garantovaná výše pojistné částky při dožití smlouvy. a výplata při dožití se plně odvíjí od výkonnosti fondu nebo skupiny fondů, do kterých je v rámci pojištění investováno. Pojištěný sám nese investiční riziko, neboť sám volí způsob investování pojistného do různých fondů, a to například do fondů akciových, dluhopisových, nemovitostních a podobně. Výhodou tohoto pojištění je vyšší flexibilita, transparentnost a možnost dosáhnout prostřednictvím podstoupení určitého rizika vyššího výnosu, než který je možné získat z jiných typů životních pojištění. Nevýhodou  jsou ovšem velmi často velmi vysoké poplatky, které může pojišťovna dokáže do investiční složky tohoto pojištění šikovně skrýt a rovněž je může v průběhu trvání pojištění měnit.

Kapitálové či investiční životní pojištění může být také nabízeno ve formě takzvaného důchodového pojištění. Za důchodový prvek je vydávána možnost minimalizace pojistného krytí (pojištění je sjednáváno čistě za účelem spoření, bez pojistné ochrany) a možnost volby plnění v podobě důchodu. I přes název důchodové pojištění je pojišťovnou umožněna výplata jednorázové částky místo důchodu. Jde tedy o konkurenci dobře známého penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, avšak bez možnosti čerpání státního příspěvku. 

PRAKTICKÉ ZÁVĚRY

  • Rizikové životní pojištění je nejlevnější variantou zajištění, neboť je bez spořicí složky. Hodí se zejména v případech, kdy se chceme pojistit na přechodné období v délce 5 až 10 let.
  • Kapitálové životní pojištění ani důchodové pojištění není radno sjednávat. Toto pojištění je velmi drahé.
  • Investiční životní pojištění je vhodnou volbou v případě, kdy je nastaveno na krytí rizik a případná tvorba úspor je prováděna formou takzvaného mimořádného pojistného, které je poplatky zatíženo výrazně méně než běžné pojistné, ze kterého musí pojišťovna platit provizi prodejci tohoto pojištění.
  • Důležitější než to, jaký typ pojištění si sjednáme, je však to, jaké pojistné podmínky a výluky jsou s daným produktem spojeny. O to bychom se měli zajímat na prvním místě. 
 
Dušan Šídlo je Autor knihy Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik.
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)