Marže telefonních operátorů v česku Ako-investovat.sk .


Vysoké ceny a s nimi spojené vysoké zisky operátorů na českém trhu jsou trnem v oku mnoha Čechů. Operátoři jsou kritizováni za příliš vysoké marže, které by spotřebitelé chtěli dostat na úroveň běžnou v západních zemích. Ve článku se tedy podíváme na situaci na českém trhu, porovnáme zdejší operátory mezi sebou a marže jednotlivých operátorů na ostatních trzích.

 

U českých operátorů jsou porovnávány následující údaje:

  1. T-Mobile - EBITDA marže
  2. Telefonica O2 - OIBDA marže
  3. Vodafone - EBITDA marže

 

EBITDA marže se vypočítá jako podíl EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Zisk před úroky, zdaněním a odpisy) a tržeb v daném roce. OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization - Provozní zisk před odpisy) marže ,kterou pouívá Telefonica, je nejlépe srovnatelná právě s EBITDA marží. Ačkoli se obě veličiny počítají mírně rozdílně, tyto rozdíly by neměly v konečném důsledku příliš ovlivnit srovnání marží. EBITDA se využívá z toho důvodu, aby byly odstraněny vlivy rozdílného zdanění v různých zemích, úroků a odpisů.

 

 

T-Mobile

Společnost T-Mobile Czech Republic patří spolu s dalšími do "portfolia" německého Deutsche Telekom. Firma své působení dělí na Německo, Evropu a USA. V Evropě působí v Řecku, Rumunsku, Maďarsku, Polsku, České republice, Chorvatsku, Nizozemsku, Rakousku, na slovensku a v ostatních zemích (Bulharsko, Albánie, Makedonie a Černá hora).

 

Největší část tržeb společnost generuje v Německu (39%). Z celkových tržeb na Evropu připadá 24,6% a na USA 26,4%. Nejvyšších marží dosahují operátoři ze skupiny Deutsche Telekom v Chorvatsku a České republice. Více informací v tabulkách a grafech níže.

 

Marže Deutsche Telekom a dceřiných společností na všech pokrytých trzích: (kliknutím zvětšit)

Marže Deutsche Telekom a dceřiných společností

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže Deutsche Telekom se vztahuje k výsledkům společnosti jako celku. Marže "Německo" se týká EBITDA marže, kterou společnost dosahuje na Německém trhu.

 

Marže za poslední dva roky (od nejnižší po nejvyšší - řazeno podle roku 2012): (kliknutím zvětšit)

Marže T-mobile za poslední dva roky

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Srovnání marží za roky 2011 a 2012: (kliknutím zvětšit)

Srovnání T-mobile marží za roky 2011 a 2012

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže T-Mobilech v ČR a vybraných zemích: (kliknutím zvětšit)

Marže T-Mobilech v ČR a vybraných zemích

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

 

Telefonica O2

Španělská Telefonica působí na trzích v Evropě a Jižní Americe. Největšími trhy pro společnost jsou Španělsko a Brazílie, kde generuje 25% (Španělsko) a 22,8% (Brazílie) tržeb. Evropa kromě Španělska pro Telefonicu představuje 25% celkových tržeb. Největší tržby Telefonica zaznamenala v roce 2011, a to převážně díky úspěchu v Brazílii, kde tržby meziročně narostly o 3,1 mld. Euro na 14,2 mld.

 

Proti vývoji na trzích v Jižní Americe působí pokles na trzích v Evropě. Kromě Německa ostatní pokrývané trhy (Irsko, Velká Británie a Česká republika) klesají, a to včetně Španělského trhu. Oproti vrcholu v roce 2008 poklesly tržby v České republice o 22% a ve Španělsku dokonce o 28%.

 

V tabulkách a grafech níže je zachycen vývoj OIBDA marže v čase. První tabulka ukazuje, že na českém trhu Telefonica neúčtuje nejvyšší marže. Podle velikosti marží dosahovala ČR v roce 2012 4. místo za Španělskem, Venezuelou a Uruguayí. V porovnání se zeměmi západní Evropy (Anglie, Irsko a Německo) jsou na českém trhu marže znatelně vyšší.

 

Marže Telefonica O2 a dceřiných společností na všech trzích: (kliknutím zvětšit)

Marže Telefonica O2 a dceřiných společností na všech trzích

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže za poslední dva roky (od nejnižší po nejvyšší - řazeno podle roku 2012): (kliknutím zvětšit)

Marže O2 za poslední dva roky

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Srovnání marží za roky 2011 a 2012: (kliknutím zvětšit)

Srovnání O2 marží za roky 2011 a 2012

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže Telefonica O2 v ČR a vybraných zemích: (kliknutím zvětšit)

Marže Telefonica O2 v ČR a vybraných zemích

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

 

Vodafone

Vodafone působí téměř na všech kontinentech na světě, my jsme se zaměřili na operace v Evropě. Společnost dělí své operace mezi Německo, Itálii, Španělsko, Velkou Británii a zbytek Evropy, kam se řadí i Česká republika. Českou republiku jsme ale dopočítali z výkazů Vodafone ČR.

 

Na rozdíl od ostatních operátorů jsou EBITDA marže Vodafone v Česku nižší. V případě Německa jsou marže u Vodafone vyšší než u Telefonica O2, ale nižší než u společnosti T-Mobile, respektive Deutsche Telekom.

 

Marže Vodafone a dceřiných společností na vybraných trzích: (kliknutím zvětšit)

Marže Vodafone a dceřiných společností na vybraných trzích

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže za poslední dva roky (od nejnižší po nejvyšší - řazeno podle roku 2011): (kliknutím zvětšit)

Marže Vodafone za poslední dva roky

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Srovnání marží za roky 2010 a 2011: (kliknutím zvětšit)

Srovnání marží Vodafone za roky 2010 a 2011

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Marže Vodafone v ČR a vybraných zemích: (kliknutím zvětšit)

Marže Vodafone v ČR a vybraných zemích

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

 

Srovnání všech operátorů 

Ze srovnání marží na českém trhu vychází pro spotřebitele „nejlépe“ Vodafone, jehož EBITDA marže jsou za posledních několik let nižší než marže konkurentů. Nejvyšší marže na českém trhu účtuje společnost T-Mobile. V posledním porovnatelném roce byly marže T-Mobile o téměř 18 procentních bodů vyšší než marže Vodafone. U společnosti Vodafone nejsou dostupná data za rok 2012, protože společnost má posunutý účetní rok, který končí 31. března. Údaje za rok 2011 v případě společnosti Vodafone jsou od 1. 4. 2011 do 31. 3. 2012.

 

V grafu je zajímavý i vývoj marží v čase. Zatímco marže Telefonica O2 a Vodafone jsou nižší než v roce 2006, u T-Mobile naopak došlo k jejich růstu. Přesto, že marže T-Mobile se od maxima v roce 2009 snížily, není patrné tak rychlé tempo poklesu jako v případě konkurenčních firem.

 

Marže operátorů v ČR: (kliknutím zvětšit)

Marže operátorů v ČR

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 

Srovnání marží operátorů na českém trhu: (kliknutím zvětšit)

Srovnání marží operátorů na českém trhu

Zdroj: Finanční výkazy společnosti - vlastní zpracování

 


Díky za zajímavé srovnání. Pro dostatečnou objektivnost mi ale chybí srovnání EBIT marží, neboť EBITDA nezohledňujie výši investic a následných odpisů. Operátor, který více investuje, má pak nižší EBIT, operátor s levnější, chatrnější sítí má zisk vyšší.
EBIT tedy považuji za vhodnější ukazatel k posouzení "míry odírání zákazníků". Přidal: Martin dne 13.05.2013 o 10:23
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:1 Komentáře Galéria (14)

Související články

Telefonica O2 - Dividenda v roce 2013

tuesday
18.06.2013
Investice | pohorsky.josef

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)