Obchodování CFDs Ako-investovat.sk .

Obchodování CFDs

tuesday
19.03.2013
Trading | janaexel


CFD (Contract for Difference - kontrakt na rozdíl, diferenční smlouva) je smlouva mezi dvěma protistranami: kupujícím a prodávajícím, přičemž stanoví, že vyrovnání zisku a ztráty z transakce si navzájem vypořádávají rozdílem mezi cenami. CFDs jsou finančním derivátem, tedy odvozeným finančním nástrojem od daného podkladového aktiva, na který se váže a který kopírují, tedy v ideálním případě jejich cena závisí na nabídce a poptávce podkladového aktiva. Podkladovým aktivem mohou být akcie, dluhopisy, komodity, indexy, forex, ale i opce, futures, apod.

CFD kontrakty (kromě australských) nejsou burzovní standardizované nástroje, a tedy jsou plně v rukou brokerů, kteří by se však měli usilovat o zachování nejužšího spreadu a co nejvíce kopírovat cenu podkladového aktiva, aby byli pro klienty zajímaví.

V roce 2007 byla v Austrálii snaha o burzovní standardizaci CFD kontraktů (ASX), ale brokeři je využívají jen ve velmi malé míře. V r. 2009 britská FSA ustanovila zákaz využívání insider informací ve svůj kapitálový prospěch. V USA jsou CFDs (SEC - Security Exchange Commission) zakázány.

Odměna pro brokera je nejčastěji spread, komisní poplatky (nejčastěji procento z objemu), O / N úročení (při držení během zúčtování - podle vzorce forwardů + marže brokera k tržní sazbě), nebo další poplatky za správu účtů. Někteří brokeři nevyužívají možnost komisních poplatků, ale jako kompenzaci za tento populistický benefit uplatňují širší spready. Co se týče úroků, při long pozici úroky klient platí, protože při nákupu tyto deriváty financuje z úvěru, a tedy je dluží během zúčtování. Při short pozici klient úroky na účet dostává.

V současnosti existují dva typy brokerů poskytujících CFD kontrakty: MM (market maker) s vlastním interním párovacím systémem, kteří nabízejí "upravené" ceny o vlastní spread a sami mohou obchodovat proti klientovi. Tento typ brokera se často porovnává s Bucket Shops (detailně vysvětleno v "Reminiscences of a Stock Operator" od Jesse Livermore), které jsou ve Spojených Státech ilegální činností. Druhý typ brokera je DMA (direct market access), kteří garantují ceny shodné s podkladovým aktivem, i když i zde jde stále o kontrakt jen mezi klientem a brokerem. DMA CFDs mají většinou dražší komisní poplatky (kompenzace za úzký spread) je menší pravděpodobnost vzájemného párování ordre různých klientů. DMA CFD využívají profesionální a institucionální klienti, tento typ u brokera minimalizuje střet zájmů.

Pro CFDs jsou charakteristické zejména tyto znaky:

  • regulace je stále v procesu vývoje
  • mnohem nižší zálohy (kolaterál), nízký vstupní kapitál ve srovnání s obchodováním podkladového aktiva
  • u některých brokerů mohou být vyšší poplatky (komise nebo spready)
  • nižší likvidita (záleží od brokera)
  • broker může ovlivňovat ceny (obvykle uplatňuje širší spread, ...)
  • broker může ovlivňovat čas exekuce (třeba si odsledovat realizaci svých pokynů)
  • při termínovaných podkladových aktivech (futures) expiruje obdobně i CFD kontrakt
  • silná finanční páka (pozor: margin calls mohou být likvidační)

Kvůli povolené silné páce může nastat situace, že navzdory záloze, kterou broker od každého klienta drží pro případ defaultu (credit risk), při velkém pohybu na trhu broker nestihne zadat výzvu k doplnění ZÁVAZKŮ nebo protistrana nebude schopna uhradit své závazky, a klient s nárokem na vypořádání od defaultní protistrany utrpí čistou ztrátu smlouvou objemu, i když podkladové aktivum jde žádoucím směrem. Počáteční margin (depozit) i udržovací margin se u brokerů liší, avšak obvykle je v intervalu od 0,5 % - 30 %. Při stop loss u málo likvidních brokerů (nebo nástrojů) je riziko, že se pozice uzavře až při další možné ceně, což může být při velkých gapech nebo nízké likviditě pro klienta výrazně nevýhodné.

Při obchodování akciových CFDs ve srovnání s obchodováním akcií existuje několik specifických rozdílů. Vlastník akcie, akcionář, je spoluvlastníkem majetku společnosti, má právo podílet se na řízení společnosti, na rozhodovacích procesech ve společnosti, získávat dividendy (podíly na zisku společnosti), vlastnit konstantní podíl na majetku společnosti a odpovídat na likvidačním zůstatku společnosti. O počtu emitovaných akcií rozhoduje společnost sama, tento počet je obvykle neměnný až do doby, dokud společnost nerozhodne o další emisi. Investoři na počet akcií v oběhu nemají vliv. Obchodníci CFDs nemají práva akcionáře, ale zároveň počet CFD kontraktů je neomezený.

Dividendy se uplatňují i u CFD, a to v plné výši. Při long pozici investor většinou obdrží 90 % nebo 100 % (variuje od brokera) celkové hodnoty dividend obdobně, jakoby byl akcionářem (při páce je to několikanásobně vyšší výnos). Při short pozici musí investor platit protistraně 100 % celkové hodnoty dividend, což je při páce několikanásobná ztráta. Někteří brokeři poskytují možnost využívání i otevřeného (plovoucího) zisku pro další ordre.

Všechny druhy CFD se využívají zejména v zemích, kde je rozdíl v daňových podmínkách a regulaci. Na Slovensku, úhrn výdajů (nákladů) na zabezpečovací deriváty je daňově uznatelným nákladem pro výpočet daně z příjmů. CFD jsou obvykle ponechávány v měně země, ve které jsou obchodovány (např. Nikkei v jenech), tedy je možné spekulovat i na měnové riziko.

Tento článek napsala pro web ako-investovat.sk Jana Exelová 19.9.2012

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (2)

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)