Životní pojištění – kdy se vyplatí? Ako-investovat.sk .


Někteří lidé rádi riskují. Jiní se riziku vyhýbají. Někdo slézá osmitisícovky nebo se pustí sám na jachtě kolem světa. Jiný se cítí nesvůj, jakmile má přejít křižovatku na cestě domů z milovaného, poklidného úřadu, kde jediným vzrušením je každoroční návštěva auditora. Přesto pro všechny bez rozdílu platí, že život je riziková záležitost. Navzdory pokrokům lékařské vědy stejně nevíme dne ani hodiny. Můžeme investovat do krátkodobých i dlouhodobých nástrojů. Pravidelně i jednorázově, konzervativně i dynamicky. Můžeme si v kalkulátoru penzijní společnosti naplánovat investiční horizont, jak dlouhý chceme. Ale pokud nechceme své blízké poslat na pastvu, až tady jednou nebudeme, sjednáme si životní pojištění. 

Položíme-li lidem otázku, co si představují pod pojmem životní pojištění, dostane se nám různých odpovědí. Některým se vybaví muži s andělskýma očima z povídek Bohumila Hrabala, jiným životní průšvihy nebo nesplněné sliby. Samotný název životní pojištění je však pro pochopení jeho obsahu do jisté míry intuitivní. Nejedná se ovšem pouze o pojištění lidského života, jak bychom mohli z názvu usuzovat. Za tímto účelem životní pojištění původně vzniklo, ale jeho obsah je dnes již výrazně širší.

Co tedy je životní pojištění? Jedná se o pojištění fyzické osoby pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne stanoveného v pojistné smlouvě jako konec soukromého pojištění anebo pojištění pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení této osoby. Životní pojištění tedy na jedné straně slouží k náhradě příjmu v případě, že dojde k nepříznivým životním událostem, jako jsou úmrtí, vážná nemoc nebo invalidita. Na straně druhé má podobu spořicího nebo investičního nástroje (investiční životní pojištění). Životní pojištění by měl mít primárně ten, kdo do domácnosti z rodiny přináší významnější příjem a rodina je na jeho příjmu v podstatě závislá. Určitě je vhodné se pojistit pokud máme nějaké závazky vůči jiným osobám jako hypotéka, půjčky nebo jiné finanční závazky.

Tato pestrost životního pojištění je důvodem, proč je považováno za jeden z nejsložitějších finančních produktů. Hledali bychom obtížně jiný, ve kterém mohou být kombinovány různé finanční služby, ať již je to pojištění široké škály životních rizik, nesčetné formy spoření a investic, možnost půjčky, peněžní i nepeněžní plnění nebo nabídka různých doplňkových služeb od pojišťoven, spolupracujících bank nebo společností poskytujících asistenční služby. Pojistné podmínky jsou navíc mnohdy pro běžného člověka nesrozumitelným právním textem, který se u jednotlivých pojištění různí, a rozsah pojistné ochrany stejně nazvaného pojištění se často výrazně odlišuje. Nemůžeme se proto divit, že je životní pojištění často považováno za příliš složité na pochopení. Odlišnosti a různé podoby nás nesmí od sjednání životního pojištění odradit. Oddělením podstatných pojištění od těch nedůležitých si můžeme výběr produktu zjednodušit.

PRAKTICKÉ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ:

  • Životní pojištění nekryje pouze riziko úmrtí, ale také riziko dožití se („spoření“) a skutečnosti týkající se změny ve zdravotním stavu člověka, jako jsou úraz, vážná nemoc nebo invalidita. Jednotlivá rizika mohou být pojištěna samostatně nebo ve vzájemné kombinaci.
  • Stejný název životního pojištění často skrývá velmi rozdílný rozsah pojistné ochrany. Důležité je znění pojistných podmínek, které jsou sice složité, ale důležité. Před nákupem životního pojištění je dobré se seznámit se všemi jeho výlukami, ať nejsme při pojistné události nemile překvapeni zamítavým stanoviskem pojišťovny. 
  • Ačkoliv je životní pojištění jedním z nejsložitějších finančních produktů vůbec a jednotlivé produkty se odlišují v celé řadě parametrů, jeho podstata zůstává stále jednoduchá – vyplacení dohodnuté finanční částky v případě, že dojde k nepříznivé životní události. Za jakých podmínek pojišťovny vyplatí plnění je tou největší odlišností. 
  • Jednorázové malé škody nemají finanční význam a jejich pojišťování se nevyplatí. Pojišťovny plní jen do určitého limitu a pojistné je ve vztahu k výši možnému odškodnění vysoké, protože je do ceny započítán zisk pojišťoven a náklady spojené s vyřizováním pojistné události. Životní pojištění proto používáme především na zajištění velkých rizik – úmrtí a invalidity. 
  • I když nám agenti pojišťoven tvrdí něco jiného, životní pojištění není vhodným nástrojem na investování. Poplatky za sjednání smlouvy a správu investice jsou velmi vysoké a často šikovně skryté. Životní pojištění tak slouží ke krytí rizik, k investování jsou vhodnější jiné produkty.
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

„Slevomaty“ v životním pojištění

thursday
19.07.2012
Finance a pojištění | dusan.sidlo

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)