ČEZ – Výsledky za rok 2012 a budoucnost dividendy Ako-investovat.sk .


Ohlášené výsledky společnosti ČEZ za rok 2012 nepředstavují na jedné straně ani značné překvapení, ale ani výrazné zklamání. Akcie ČEZu klesly na 592 Kč po vyhlášení hospodářských výsledků. V minulém článku jsem podrobně popsal problémy ČEZu a schopnost výplácet dividendy.

 

Pozitivní zprávou je nárůst tržeb, tou negativní pokles EBITDA, provozního zisku (EBIT) a čistého zisku. Přehled hlavních údajů z výkazu zisku a ztrát zobrazuje přiložená tabulka.

 

Tržby, EBITDA, EBIT, čistý zisk ČEZu:

ČEZ - Tržby, EBITDA, EBIT, čistý zisk:

Zdroj: Výroční zprávy ČEZ

 

Vývoj tržeb, EBITDA, EBIT a čistého zisku vykresluje graf níže.

 

Vývoj tržeb, EBITDA, EBIT a čistého zisku ČEZu:

ČEZ -vývoj tržeb, EBITDA, EBIT a čistého zisku

Zdroj: Vlastní zpracování podle výročních zpráv ČEZ

 

S poklesem těchto položek jdou v ruku v ruce klesající EBITDA, EBIT a čistá zisková marže.

 

V roce 2012 byly marže následující:

  1. EBITDA marže = 39,75%
  2. EBIT marže = 26,93%
  3. Čistá zisková marže = 18,67%

 

Jak je patrné z grafu výše, kromě tržeb vykazují od roku 2009 ostatní finanční ukazatele sestupnou tendenci. Důvodů pro pokles zmiňovaných tří ukazatelů v roce 2012 bylo několik:

  1. klesající ceny elektřiny
  2. pokles výroby elektráren v ČR
  3. nižší příděl emisních povolenek
  4. vysoké odpisy reflektující investiční program

 

Klesajícími cenami elektřiny má ČEZ na mysli pokles cen elektrické energie na burze. Pro připomenutí přikládáme graf vývoje ceny elektrické energie od konce února 2008 do konce února 2013.

 

Vývoj cen elektrické energie na burze:

ČEZ - Vývoj cen elektrické energie na burze:

Zdroj: Bloomberg

 

EBITDA ČEZu

EBITDA byla ovlivněna situací v Albánii, kde společnost ukončila provoz. Negativní vliv operací v Albánii dosáhl 6,6 mld. Tento vývoj byl téměř vykompenzován nárůstem distribuce a prodeje ve střední Evropě, nárůstem výroby v Rumunsku, kde společnost dokončila větrné elektrárny ve Fântânele a Cogealacu. Další pozitivum přineslo zlepšení platební morálky rumunských státních drah a začlenění společnosti Energotrans do Skupiny ČEZ. Souhrnně tyto vlivy představovaly nárůst EBITDA o 4,8 mld., což však nedokázalo vykompenzovat ztrátu z Albánie. Konečným důsledkem byl pokles EBITDA ČEZu na 85,5 mld.

 

Pozitivní vliv na EBITDu v segmentu "Výroba a obchod Střední Evrop" (tj. ČR a Polsko) měly vyšší realizační ceny elektřiny v ČR díky vlivu kurzu české koruny a v Polsku vyšší výnosy z emisních povolenek.

 

Na druhou stranu působil negativně pokles výroby elektráren, který dosáhl -1%, neboli -0,4 TWh (terrawatthodin) na 68,8 TWh. K poklesu došlo i v distribuci a prodeji elektřiny koncovým zákazníkům. Naopak prodej plynu koncovým zákazníkům a prodej tepla zaznamenal růst, a to o 68%, respektive o 28%.

 

Cash flow ČEZu

Napůl pozitivnější obrázek nabízí pohled na výkaz cash flow. Napůl z toho důvodu, že došlo k nárůstu provozního cash flow oproti roku 2011 o 4,6% na 64,6 mld. Vyšší nárůst provozního cash flow (+4,6%) oproti nárůstu tržeb (+2,54%) přispěl ke zlepšení marže provozního cash flow na 30,04%. V roce 2011 dosahovala marže provozního cash flow 29,45% a byla nejnižší od roku 2006.

 

Další pozitivní zprávou bylo zlepšení volného cash flow (volné cash flow = provozní cash flow – CapEx). Vývoj cash flow za posledních několik let znázorňuje graf níže.

 

Vývoj cash flow ČEZu:

ČEZ - Vývoj cash flow

Zdroj: Výroční zprávy ČEZ

 

Hotovost a dluh

Největším negativem byla bezesporu změna v hotovosti, která dosáhla -4,1 mld. Na počátku roku činily peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 22 mld. Na konci roku to bylo již 17,9 mld. ČEZ opět zaznamenal přírůstek dluhu – čerpání úvěrů a půjček převýšilo splátky úvěrů a půjček o 8,2 mld. Ačkoli se ČEZ chlubí nejnižším čistým dluhem ze skupiny ostatních evropských energetických společností, tento ukazatel stále narůstá. V roce 2011 činil čistý dluh 167,4 mld., v roce 2012 to bylo již 175 mld.

 

Ukazatel čistého dluhu k EBITDě vzrostl z 1,92 v roce 2011 na 2,05 v roce 2012. Čistý dluh k EBITDě vyjadřuje, jak dlouho by společnost teoreticky splácela čistý dluh (krátkodobý dluh + dlouhodobý dluh – hotovost). V tomto případě by byl čistý dluh splacen za 2 roky a 18 dní, pokud by společnost generovala stejnou EBITDu jako v roce 2012 a neměnil se ukazatel čistého dluhu.

 

Dividenda ČEZu v roce 2013

Dividenda, kterou ČEZ letos investorům vyplatí, se bude projednávat na valné hromadě někdy v první polovině roku. Současná hodnota 45 Kč na akcii není udržitelná, a to z jednoho prostého důvodu - odliv hotovosti. V roce 2011 bylo na dividendách vyplaceno 26,65 mld. a hotovost klesla o 124 mil. V minulém roce výplata dividend dosáhla 24 mld. a hotovost klesla o 4,1 mld. V případě, že by ČEZ čistě teoreticky znal dopředu výsledky svého hospodaření, musel by vyplatit buď o 4,1 mld. nižší dividendu, nebo nabrat o stejnou částku více dluhu, aby nedošlo k odlivu hotovosti. Jestliže trend v hospodaření bude pokračovat v nastoleném směru i letos, pak bude muset být dividenda snížena o přibližně 7 - 8 Kč na akcii na hodnotu mezi 37 a 38 Kč.

 

Při průměrné ceně 733,45 Kč a dividendě 45 Kč v minulém roce byl dividendový výnos akcií ČEZ 6,13%. Při současné ceně 596,60 Kč a předpokladu dividendy 38 Kč by dividendový výnos akcií ČEZu byl 6,37%.

 

I přesto, že společnost ČEZ zaznamenává rostoucí tržby, EBITDA, EBIT a čistý zisk nedokáží udržet tempo. Nepříjemný je i neustále narůstající dluh. ČEZu by určitě prospělo zdražení energie na burze a vyřešení problémů v jižní a jihovýchodní Evropě.Podrobé hospodářské výsledky ČEZu najdete zde.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (4)

Související články

Dividendy českých akcií v roce 2013

wednesday
05.06.2013
Investice | pohorsky.josef

Dividendy českých akcií za období 2008-2012

tuesday
16.04.2013
Akcie | dulak.silvester

ČEZ a jeho problémy - proč klesají akcie?

saturday
23.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

České akcie v roce 2012

tuesday
11.12.2012
Akcie | pohorsky.josef

Česká burza

tuesday
13.11.2012
Akcie | pohorsky.josef

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)