Tatry Mountain Resorts - Výsledky za rok 2012 Ako-investovat.sk .


V pondělí 25. února 2013 se konala tisková konference k výsledkům hospodaření Tatry Mountain Resorts za účetní rok 2012 (1. listopadu 2011 – 31. října 2012).

 

Do výsledků roku 2011/2012 se již plně promítl vliv Aquaparku Tatralandia, jehož akvizice proběhla v dubnu 2011. Detailnější příspěvek aquaparku k celkovým výsledkům bude nejspíše znám až se zveřejněním výroční zprávy.

 

Společnost TMR značně investovala, a to ve výši 44 mil. Eur (CapEx činil 40,4 mil. Eur). TMR propojila Chopok Sever a Jih třemi novými lanovkami, renovovala hotely, vybudovala nové Tatry Motion obchody, vylepšila sjezdovky a investovala do Tropical Paradise Tatralandia. Rovněž byly provedeny akvizice – Hotelu Slovakia za 1,7 mil. Eur a Hotelu FIS za 4,9 mil. Eur. Celkově se hotelové kapacity zvýšily o 253 pokojů.

 

Z hlediska hospodářských výsledků měla pozitivní dopad průměrná tržba na návštěvníka, která se zvýšila ve všech čtyřech segmentech – horská střediska, Tatralandia, restaurační zařízení a sportovní služby a obchody.

 

Výsledky hospodaření za období 2011/2012

Celkově byly výsledky pozitivní, a to co se týče výnosů, EBITDA, provozního zisku i čistého zisku (více níže). Byla navíc oznámena výplata dividendy ve výši 1,06 Eur na akcii (celkem 7 110 tis. Eur). Dobré výsledky byly dílem působení tří faktorů:

  1. růst počtu návštěvníků o 8,9% (2 mil.)
  2. růst počtu návštěvníků horských středisek o 5% (přibližně 1,5 mil.)
  3. růst průměrné ceny o 9,3% (45,2 Eur)

V posledních pár letech se TMR daří zvyšovat EBITDA marži díky EBITDě rostoucí rychleji než tržby. EBITDA se obecně chápe jako hrubý odhad schopnosti společnosti vytvářet hotovost. Čím vyšší, tím lepší, zvláště ve vztahu k dluhu.

 

Výnosy, EBITDA a EBITDA marže:

Zdroj: Předběžné výsledky hospodaření Tatry Mountain Resorts

 

*rok 2009 rozbrazuje pouze 10 měsíců.

 

Další významné položky z výkazu zisků a ztrát jsou zobrazeny v tabulce níže.

 

Výnosy, EBITDA, EBIT, EBT, EAT:

Zdroj: Předběžné výsledky hospodaření Tatry Mountain Resorts

 

Za pozornost určitě stojí nárůst provozního zisku (EBIT) o 278% a pokles zisku před zdaněním o necelých 8%. Pokles zisku před zdaněním byl z převážné části způsoben snížením úrokových výnosů o 54,6% na 3 433 tis. Eur. Pro připomenutí – v minulém účetním období činily úrokové výnosy 7 556 tis. Eur a z hlediska výnosu před zdaněním (EBIT + úrokové výnosy + záporný goodwill) představovaly 43,7% (pozn. – pokud od výnosů před zdaněním odečteme úrokové náklady, ztráty z finančních nástrojů a ztrátu z přidružené společnosti, dostaneme zisk před zdaněním).

 

Z čísel v tabulce výše lze lehce odvodit marže společnosti. Největší změna nastala právě v provozní marži díky růstu provozního zisku. Mírně nižší čistá zisková marže je dílem pomalejšího růstu čistého zisku (+12,8%) vzhledem k růstu tržeb (+13%).

 

Vývoj marží:

Zdroj: Předběžné výsledky hospodaření Tatry Mountain Resorts

 

K malému zlepšení došlo i v návratnosti aktiv a vlastního kapitálu, jak je patrno z přiložené tabulky.

 

Návratnost aktiv (ROA) a návratnost vlastního kapitálu (ROE):

Zdroj: Předběžné výsledky hospodaření Tatry Mountain Resorts

 

Ze všech výsledků nejvíce znepokojivě působí vývoj pracovního kapitálu, potažmo current ratio (pracovní kapitál je rozdíl mezi krátkodobými aktivy a krátkodobými pasivy, current ratio je podíl krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv). Oba ukazatele měří likviditu společnosti.

 

Pracovní kapitál a Current Ratio:

Zdroj: Předběžné výsledky hospodaření Tatry Mountain Resorts

 

Pracovní kapitál a current ratio se snižují od roku 2009. Převažující vliv na pokles obou ukazatelů má rychlé snižování krátkodobých aktiv, které je způsobeno splácením směnečné pohledávky vůči J&T Private Equity B.V. Z této směnky společnosti plynou úroky. Se splácením směnky a snižováním její hodnoty dochází na jedné straně ke snižování pracovního kapitálu (a current ratio) a na druhé straně ke snižování úrokových výnosů, jelikož úroky plynou ze snižující se částky nesplacené hodnoty směnky.

 

Splácení směnky a snižování jak úrokových výnosů, tak i likvidity může působit negativně. Podle mého jde ale jen o návrat k „normální“ situaci, kdy společnosti úrokové výnosy příliš nezkrášlují zisk a vysoká hodnota směnky uměle nenafukuje krátkodobá aktiva.

 

Je třeba si ale počkat na výroční zprávu, v níž společnost předloží podrobnější informace o svém hospodaření, a nedělat urychlené závěry.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (5)

Související články

Tatry Mountain Resorts - snížení základního jmění a emise dluhopisů

friday
09.08.2013
Akcie | pohorsky.josef

Na čem vydělává TMR

wednesday
13.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

TMR - Pohled na cash flow

tuesday
22.01.2013
Akcie | pohorsky.josef

Analýza Tatry Mountain Resorts - TMR

sunday
16.12.2012
Akcie | pohorsky.josef

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)