Na čem vydělává TMR Ako-investovat.sk .


V předchozích článcích jsme se podívali na společnost TMR jako celek a poté na její cash flow. Avšak společnost je zajímavá i z pohledu výkazu zisku a ztrát, protože se v něm vyskytuje pár položek, které mohou investorům na první pohled uniknout.

 

Tržby

Jak již bylo zmíněno v prvním článku o TMR, tržby společnost generuje ve třech segmentech. Podle výkazů IFRS a vlastních propočtů společnosti se ale údaje mírně liší. Porovnání v tabulkách níže.

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

 

Tržby vykázané metodou IFRS činily v roce 2011 36 084 tis. Eur, podle propočtů společnosti to bylo 39 948 tis. Eur. V případě porovnání růstu tržeb mezi lety 2010 a 2011 pak vypadá společnost zajímavě, protože jí tržby mezi těmito obdobími vzrostly o 53%. Do tržeb v roce 2011 však vstoupily výsledky Tatralandie. Podle informací společnosti Tatralandia přispěla do provozních výnosů za měsíce duben – říjen 2011 celkem 7 800 tis. Eur. Tento příspěvek se rozdělil na 5 599 tis. Eur v sekci aquapark, 1 174 tis. Eur v sekci restaurační zařízení a 1 048 tis. Eur v sekci hotely. Bez zahrnutí vlivu Tatralandie by tržby rostly jen o 23,4%.

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

 

Náklady

Z hlediska nákladů není na společnosti nic zvláštního. Největší položku tvoří nakupované služby (12 110 tis. Eur), v jejichž rámci největší podíl (29,3%) výdaje na reklamu. Po odečtení nákladů a zahrnutí vlivu zisku z prodeje majetku a přecenění investic do nemovitostí dosáhla EBITDA ve výši 12 219 tis. Eur.

 

Odpisy

Odpisy a amortizace v hodnotě – 8 120 tis. Eur jsou tvořeny – 7 935 tis. Eur odpisů „pozemků“, budov a zařízení a – 185 tis. Eur amortizace goodwillu. Po zahrnutí vlivu odpisů, amortizace, rozpuštění ztrát ze snížení hodnoty hmotného majetku a ztráty ze snížení hodnoty goodwillu dosáhl EBIT 1 599 tis. Eur

 

Doposud se ve výkazech neobjevilo nic neobvyklého. Až na to, že TMR vytvoří docela malý provozní zisk v porovnání ke svým tržbám. Provozní marže (podíl EBIT a výnosů) činí jen 4,12%.

 

Úroky

Celkový výsledek hospodaření je ovlivněn úrokovými výnosy. Celkový výnos před zdaněním dosáhl 17 261 tis. Eur a zahrnuje EBIT, úrokové výnosy a záporný goodwill. Podíly jednotlivých složek jsou vyobrazeny v grafu.

 

 

Neobvyklé je, že výnosy před zdaněním jsou z tak velké části tvořeny výnosovými úroky. Záporný goodwill v takové výši je rovněž neobvyklý, ale jde spíše o jednorázovou záležitost, která vznikla při rozdílném přeceňování v rámci akvizice Tatralandie.

 

Úrokové výnosy představovaly v posledních dvou účetních letech výraznou položku ve výnosech před zdaněním a v roce 2010 byly dokonce větší než zisk před zdaněním, jak je vidět v následující tabulce.

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

 

Z čeho společnosti plynou tak vysoké úrokové výnosy? Ke konci účetního roku 2010/2011 evidovala půjčky ve výši 5 693 tis. Eur poskytnuté společnosti WEBIS s úrokovou sazbou 5% a společnosti 1. Tatranská ve výši 1 905 tis. Eur s fixní úrokovou sazbou 7%.

 

Další část úrokových příjmů tvoří úroky ze směnek. V roce 2009 společnost navyšovala základní jmění. Navýšené základní jmění s emisním ážiem bylo splacené směnkovou pohledávkou ve výši 216 349 tis. Eur vůči J&T Private Equity B.V. Směnky jsou úročení sazbou 6,8%. K 31. říjnu 2010 činila hodnota nesplacené směnky 98 662 tis. Eur a k 31. říjnu 2011 66 806 tis. Eur. Podle údajů společnosti má úrokovou sazbu 7,5%.

 

Při zběžném pohledu se může zdát, že společnost vytvoří velký zisk, avšak ten je jen uměle dokreslován vysokými úrokovými výnosy. Podstatná je hlavně schopnost společnosti generovat cash flow, zvláště ten provozní. Při hledání vhodné investice mohou být investoři oklamáni, poněvadž kladný dopad záporného goodwillu a vysokých úrokových výnosů vyšroubuje zisk vysoko, a tak zkreslí P/E ratio a rovněž i ROE. A to z toho důvodu, že do zisku jsou zahrnuty i částky, které společnosti nevydělal její byznys, ale jednorázové položky.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (5)

Související články

Tatry Mountain Resorts - snížení základního jmění a emise dluhopisů

friday
09.08.2013
Akcie | pohorsky.josef

Tatry Mountain Resorts - Výsledky za rok 2012

wednesday
27.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

TMR - Pohled na cash flow

tuesday
22.01.2013
Akcie | pohorsky.josef

Analýza Tatry Mountain Resorts - TMR

sunday
16.12.2012
Akcie | pohorsky.josef

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)