Fundamentální screening akcií Ako-investovat.sk .

Fundamentální screening akcií

monday
11.02.2013
Investice | pohorsky.josef Komentáře: 2


Připravil jsem pro návštěvníky těchto stránek malý seriál o fundamentálních obchodních systémech (dále jen FOS). V dnešním prvním článku se zaměřím na stručný a jednoduchý úvod do problematiky těchto obchodních systémů. V dalších článcích si pak postupně rozebereme jednotlivé dílčí aspekty vývoje a testování FOS.

Screener

Dříve, než vysvětlím, co jsou to FOS, je třeba uvést pojem „screener“, popřípadě „screening“. Jedná se o proces, který na základě předem definovaných fundamentálních kritérií jako P/E, P/B, ROE apod. vytřídí potenciální kandidáty pro výběr do portfolia. V dnešní době lze screenovací aplikace nalézt například na Finviz, finance.yahoo nebo Google Finance. Další možnosti screeningu pak nabízí ADVFNStockRover nebo Onvista. Výhodou těchto screenerů je jejich dostupnost pro veřejnost zdarma. Placený a mnohem kvalitnější a propracovanější screener nabízí například Stockscreen123.

Screener není vymožeností posledních několika let. Již Benjamin Graham ve své knize Inteligentní investor představil dva screenery. Jeden pro defenzivního a jeden pro agresivního (enterprising) investora, i když je jako screenery nepojmenoval. Oběma typům investorů radil, aby vybírali vhodné kandidáty do portfolia na základě jím vyjmenovaných kritérií. Avšak to byl jen začátek. Jakmile investor z dostupných společností vybral ty, které vyhovovaly zadaným kritériím, měl se pustit do bližšího zkoumání jednotlivých akcií. Zmechanizovanější screener je fundamentální obchodní systém.

Definice FOS

Fundamentální obchodní systém je tedy systém, který vybírá akcie na základě předem definovaných fundamentálních kritérií. Nástavba oproti screeneru spočívá v tom, že FOS je de facto zbacktestovaný screener. Co si pod tím představit? Uveďme si příklad, kdy screener bude vybírat akcie podle následujících kritérií:

  • Market Cap. > $500 mil.
  • P/E < 15
  • P/B < 1,5

Tento screener vybere akcie s tržní kapitalizací větší než $500 mil., price-to-earnings ratio menším než 15 a price-to-book ratio menším než 1,5. Abychom zjistili, jak si takový systém povede, je třeba jej backtestovat. Na základě backtestu nám poté vyjde, jaký byl výnos daného systému za určité období.

FOS je „fundamentální“ právě proto, že vybírá akcie na základě fundamentálních kritérií – tedy nikoli na základě technických formací, price action a podobně. Slovo „obchodní“ nahrazuje pojmy „investiční“ nebo „spekulativní“ (v kladném slova smyslu). Podle povahy FOS by bylo moudřejší přiklonit se spíše k ekvivalentu „spekulativní“, protože FOS docela odporuje definici investování, jak ji zavedl Benjamin Graham ve své knize Inteligentní investor:

„Investiční operace je taková, která po důkladné analýze slibuje bezpečné zachování jistiny a odpovídající výnos. Operace, které nesplňují tyto požadavky, jsou spekulacemi.“

FOS, jak už vyplývá z jejich podstaty, nejsou investiční obchodní systémy, poněvadž jejich součástí není důkladná analýza nakupovaných titulů, ale jejich mechanické obchodování.

Kvantitativní vs. kvalitativní zaměření

Pokud investor provádí kvalitativní analýzu, snaží se o dosažení velkých výnosů při malém počtu akcií (např. Warren Buffett). Preferuje spíše „hloubku před šířkou“ a jeho investiční přístup je založen na subjektivním posouzení informací. Kvantitativně zaměřený investor (i když by se hodilo říci spíše spekulant) se snaží objevit obecné trendy na trzích, a to obzvláště ty, které vedou k abnormálním výnosům (kladné alfě).

FOS tedy představují kvantitativní přístup. Nejde jim o posouzení jednotlivých faktorů, které mohou v budoucnu ovlivnit výkonnost dané akcie (jak požaduje Benjamin Graham). Vybírají akcie na základě minulých dat (zisk za posledních 12 měsíců, current ratio v posledním čtvrtletí apod.), což z nich činí do minulosti zaměřené nástroje. Jestliže je však možno na základě minulých trendů a minulých dat v budoucnu dosáhnout vyšších výnosů než benchmark, pak patrně EMH (Efficient Market Hypothesis = teorie efektivních trhů) přestává platit. Oproti tomu kvalitativní přístup je zaměřený do budoucna, protože se na základě detailnější analýzy tržní situace, konkurence, kvality a značky produktu snaží zjistit, jakou má daná společnost šanci na úspěch v budoucnosti.

V příštím článku navážeme na poznámku o neplatnosti EMH a popíšeme si základní stavební kameny a metodologii budování FOS.


Ahoj a díky za článek! Dovolím si tento krátký komentář: Ben Graham ve své knížce psal, že jakékoliv čistě mechanické systémy jsou "podezřelé" a je k nim potřeba přistupovat opatrně. Mluvil hlavně o systémech pracujících s vývojem ceny akcie nebo indexu v minulosti. Já bych se sem ale nebál zařadit ani FOS. Problém je totiž v tom, aspoň tak to vidím já, že jakmile něco začne moc fungovat, lidé to objeví ... a ono to fungovat přestane. Trh vytváříme my sami. Přidal: Honza Čermák dne 01.09.2013 o 13:10

Ben Graham měl pravdu. Jsou tady dvě "ale". První z nich je to, že sám FOS vytvořil - akcie s P/E menším než 15 a P/B menším než 1,5, current ratio větší než 2 atd. Jenže samozřejmě k tomu dodal, že by si investor na základě takového "screeningu" měl přečíst výroční zprávy alespoň 5 let dozadu u vybraných firem. Ke konci svého života pak v rozhovoru pro Medical Journal přišel s ještě jednodušším screeningem. Valuace pod P/E 7 a debt/equity menší než 50%.
Druhé "ale" spočívá v mechaničnosti FOS. FOS by neměla být černá skříňka. Pokud ti vybere nějaké společnosti, měl bys to být schopen udělat ručně sám. FOS ti jen ušetří čas. Navíc výsledky by měly být robustní. Tzn., že akcie s nízkým P/E a zároveň nízkým zadlužením by měly mít lepší výsledky než trh. A to konzistentně. Pokud uvidíš systém, který nakupuje akcie s P/E 7,45 každou druhou středu v měsíci po dobu 9,8 let, pak něco není v pořádku.
S tvrzením, že jakmile trh objeví něco, co fungovalo, přestane to fungovat, naprosto souhlasím. Proto na internetu nikde nenajdeš jakýkoli research na kompletní FOS (studie zaměřující se jen na jeden ukazatel nepočítám), protože nikdo se nerad dělí o něco, co mu funguje. Přidal: Josef Pohorský dne 03.10.2013 o 12:01
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


2 Komentáře

Související články

Piotroskiho tvrdý backtest

saturday
23.06.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)