Jak prodat slovenské akcie Ako-investovat.sk .


Mnoho lidí se nachází v situaci, kdy vlastní nějaké akcie ze slovenské kuponové privatizace. Avšak zavedení poplatků CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov), slovenské obdoby českého Centrálního depozitáře cenných papírů, postavilo mnohé do situace, kdy se „musí“ akcií zbavit.

 

Ve zmatku či z nerozvážnosti se lidé, raději než by platili CDCP poplatek, zbavili akcií tím nejjednodušším, avšak patrně nejztrátovějším způsobem – věnovali je Fondu národného majetku (FNM). Avšak mnohé z darovaných akcií nebyly bezcenné, naopak měly vysokou hodnotu a lidé tak přišli o akcie kvalitních společností, které si mohli buď ponechat, nebo je se ziskem prodat.

 

Lidé mají obecně tendenci odepisovat firmy, kterým znenadání prudce klesl zisk, či dosahují malých zisků, případně ztrát. Nehledě na to, že se může jednat o ztráty velmi malé či způsobené ekonomickými cykly – během krize utrpělo ztrátu mnoho jinak kvalitních a stabilních firem. Cena společnosti ale není založena pouze na její schopnosti generovat zisk, ale i na ceně jejího majetku. Pokud bude například firma generovat relativně velmi malý zisk (např. firma s obratem 2 mil. Eur a ziskem pár tisíc Eur), alespoň nějakou hotovost (free cash flow) a nebude předražená, nejedná se rozhodně o bezcennou společnost.

 

Jak zjistit hodnotu akcie?

Hodnotu akcií nám v bance ani u obchodníka s cennými papíry bohužel nezjistí. Lidé většinou od těchto institucí dostávali polovičaté informace a v nejhorším případě žádné informace neobdrželi. Nový čas dokonce publikoval článek, který lidi vybízel, aby se zbavili akcií, které nevytvářejí zisk a nevyplácejí dividendu.

 

Takové informace jsou bohužel nepřesné. Firma nemusí vytvářet závratné zisky, aby byla životaschopná. Navíc zisk je zavádějící ukazatel, lepší je podívat se na cash flow. Malý zisk nemusí nutně znamenat neschopnost generovat hotovost, která je důležitější.

 

Dividendy jsou velmi atraktivní, protože je to způsob, jak akcionáře odměnit a vrátit jim takzvanou „akcionářskou hodnotu“ (v angličtině „return shareholder value“). K dividendám se uchylují zpravidla společnosti, které jednoduše nenalézají vhodné investiční příležitosti. Než aby držely hromady peněz na účtech, vyplatí tyto firmy část zisku akcionářům. Nevyplácí-li firma dividendu, neznamená to, že nemá žádnou hodnotu (např. Apple do minulého roku nevyplácel dividendu).

 

V případě, že bychom chtěli zjistit hodnotu našich akcií, zpravidla nás bude nejvíce zajímat účetní a tržní hodnota. Tržní hodnota je jednoduše cena, za kterou se akcie na burze obchoduje. Účetní hodnota akcie je rozdíl mezi aktivy a závazky společnosti v poměru k množství vydaných akcií. Na burze, případně v jiných zdrojích finančních informací se dá zjistit tzv. P/B poměr neboli poměr ceny k účetní hodnotě připadající na jednu akcii. Spočítané hodnoty P/B a P/E (price to earnings ratio - poměr ceny k zisku na akcii) naleznete v tomto článku. Na Bratislavské burze se většina akcií obchoduje za diskont vůči účetní hodnotě, a to převážně z důvodu nízké likvidity obchodovaných titulů. Dalším důvodem jsou vysoké transakční náklady, které by byly spjaty s nákupem daných titulů. Proto kupující vyžadují „slevu“ ve formě diskontu k účetní hodnotě.

 

Přehled slovenských akcií můžete nalézt na tomto webu sekci Akcie - Slovenské akcie.

 

Jak akcie prodat?

Možností, jak prodat akcie, které lidé obdrželi v kuponové privatizaci je více. Cesta darování do FNM je sice nejjednodušší, ale proč darovat něco, co má mnohdy nějakou hodnotu?

 

Jestliže chceme prodat akcie, můžeme tak učinit přes burzu, anebo přímo přes CDCP, pokud se nám podařilo najít kupujícího. V případě, že budeme chtít akcie prodat na burze, musíme kontaktovat některého z členů burzy, kteří mají oprávnění na burze obchodovat.

 

Chceme-li prodávat velmi malá množství akcií, je třeba zjistit velikost poplatků, protože by se mohlo stát, že poplatky za prodej akcií mohou převýšit hodnotu, kterou bychom za naše akcie obdrželi. V takovém případě by bylo lepší akcie bezplatně věnovat FNM.

 

V případě, že se nám podařilo najít kupce, můžeme obchod realizovat prostřednictvím CDCP, kde odprodej vyjde levněji než přes burzu. V sekci Brokeři - Slovenská burza naleznete poplatky jednotlivých obchodníků s cennými papíry na BCPB.

 

Jestliže nenalezneme přímého kupce a akcie se na burze neobchoduje, anebo se obchodovala kdysi dávno, existují následující možnosti:

1.     Prodat akcie mimoburzovně přes www.akcionar.sk

2.     Oslovit management společnosti ohledně zpětného odkupu

3.     Oslovit další malé akcionáře

 

Druhá z možností může být zajímavá pro obě strany. Akcionář ví, na koho se obrátit, a nemusí zdlouhavě hledat dalšího akcionáře. Firma této možnosti může ráda využít, protože odkupem akcií od drobných akcionářů vyřeší „problém“ roztříštěné akcionářské struktury. Navíc podle zákona mají akcionáři právo žádat po firmě finanční výkazy, což firmy činí nerady, zvláště když někdo vlastní jen pár kusů akcií.

 

Shrnutí

Jestliže někdo vlastní akcie vyplácející dividendu, není důvod akcie okamžitě prodávat. V případně vlastnictví dostatečného počtu obdržené dividendy pokryjí poplatky účtované CDCP. Nevyplácí-li firma dividendu, je dobré zjistit si z finančních výkazů, jak se společnosti daří. Kombinace nízkého zisku (případně malé ztráty v některém z let 2008 – 2012), dostatečného množství hotovosti na účtech, nízkého nebo žádného zadlužení a kladného pracovního kapitálu (krátkodobá aktiva převyšující krátkodobá pasiva – čím více, tím lépe) většinou nebude značit bezcennou firmu, jejíchž akcií je třeba se zbavit.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)