TMR - Pohled na cash flow Ako-investovat.sk .


V předchozím článku o společnosti Tatry Mountain Resorts jsme se zabývali celkovým pohledem na tuto společnost. Dnes se podíváme na její výkaz cash flow, který stojí za pozornost.

 

Od doby, kdy TMR reportuje v IFRS, byl rok 2011 prvním, kdy provozní cash flow dosáhl kladných čísel. Provozní cash flow vyjadřuje, kolik peněz společnosti vydělaly její provozní aktivity neboli činnost jejího byznysu. V této části jsou vybočující zvláště ztráty ze snížení hodnoty majetku ve výši 3 300 tis. Eur a záporný goodwill ve výši 8 106 tis. Eur.

 

Tento záporný goodwill je výsledkem přecenění hmotného majetku Aquaparku Tatralandia. Kupní cena činila 30 500 tis. Eur, ale reálná hodnota po přecenění činila 38 606 tis. Eur. Čili záporný goodwill vyrovnává tento rozdíl. 2 315 tis. Eur z tohoto rozdílu tvořil rozdíl při přecenění nehmotného majetku a zbylých 5 791 tis. Eur byl rozdíl přecenění budov, vybavení a zařízení.

 

Provozní cash flow naopak oproti předchozímu účetnímu období pozitivně ovlivnily změny v pohledávkách z obchodního styku a změny závazků. Investiční cash flow bylo záporné stejně jako v minulých letech, v roce 2011 bylo ovlivněno hlavně výdaji na obstarání pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku ve výši 29 377 tis. Eur. Rovněž téměř 20 000 tis. poskytnutých záloh snížilo investiční cash flow.

 

Finanční cash flow zaznamenalo o přibližně 10 000 tis. Eur lepší výsledek. Finanční činnost pozitivně ovlivnily příjmy ze splacených směnek ve výši 94 690 tis. Eur a splacení poskytnutých úvěrů ve výši 75 488 tis. Eur. Oproti tomu společnost vydala směnky za necelých 78 000 tis. Eur a poskytla úvěry za necelých 32 000 tis. Eur, které naopak snižují v daném roce finanční cash flow.

 

Nyní se podívejme na poměrové ukazatele. Prvním z nich je „Cash Flow Margin“ neboli cash flow marže. Ta se vypočítá jako podíl provozního casf flow a tržeb. Vyjadřuje, kolik Eur hotovosti společnost vydělá z jednoho Eura tržeb. V letech 2009 a 2010 jsou údaje zkresleny záporným provozním cash flow, avšak rok 2011 umožňuje vznést soud. Solidních 45,55% znamená, že z každého Eura tržeb měla TMR 46 centrů hotovosti.

 

Zdroj: Výroční zprávy společností

 

Další ukazatel „OCF Ratio“ ukazuje, nakolik provozní cash flow pokrývá krátkodobé závazky. Je tedy podílem provozního cash flow a krátkodobých závazků. V tomto případě společnost vygeneruje z provozní činnosti o 26% více hotovosti, než činí její krátkodobé pohledávky.

 

Zdroj: Výroční zprávy společností

 

„Cash Generatin Power“ neboli síla generovat hotovost porovnává, kolik z celkového přítoku hotovosti připadá na provozní cash flow. V případě TMR z celé hotovosti, která do firmy „přiteče“ (tzv. cash inflow), tvoří přítok z provozní činnosti pouhých 8,29%. Zbylých necelých 82% přitékající hotovosti pak připadá na investiční a finanční cash flow.

 

Zdroj: Výroční zprávy společností

 

Poslední poměrový ukazatel pojmenovaný „Asset Efficiency Ratio“ (efektivita aktiv) vyjadřuje, jak efektivně firma využívá svá aktiva ke generování provozní hotovosti. Poměr se vypočítá jako podíl provozního zisku a aktiv.

 

Zdroj: Výroční zprávy společností

 

Pro porovnání jsou uváděny i hodnoty nejbližších konkurentů za rok 2011. Údaje za Best Hotel Properties nejsou zahrnuty, protože v roce 2011 společnost vygenerovala záporný provozní cash flow a ukazatele by tedy nebyly vypovídající.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (4)

Související články

Tatry Mountain Resorts - snížení základního jmění a emise dluhopisů

friday
09.08.2013
Akcie | pohorsky.josef

Tatry Mountain Resorts - Výsledky za rok 2012

wednesday
27.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

Na čem vydělává TMR

wednesday
13.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

Analýza Tatry Mountain Resorts - TMR

sunday
16.12.2012
Akcie | pohorsky.josef

Akcie Tatry Mountain Resorts

friday
04.05.2012
Akcie | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)