Plus500 - recenze brokera Ako-investovat.sk .

Plus500 - recenze brokera

thursday
17.01.2013
Brokeři | janaexel Komentáře: 8


Musím přiznat, že k brokerovi Plus500 jsem přistupovala od začátku velmi skepticky a nedůvěřivě. Nicméně mě k tomu nasměrovali jejich zvláštní mailové odpovědi, ale i jejich Risk Warning, OrderExecutionPolicy a User Agreement (výňatky níže).

(Článek je překlad recenze z webu ako-investovat.sk ze dne 27.6..2012)

Mailové komunikace:

Otázka: "Jste tvůrcem trhu? Pokud ne, kolik liquidity providerů využíváte? "

Plus500 support: "Naše společnost není tvůrce trhu, ani liquidity provider. Pokud potřebujete jakoukoli další asistenci, neváhejte nás kontaktovat. "

Otázka: Kolik liquidity providerů využíváte (např. banka, ...)?

Plus500 support: "My nevyužíváme žádné liquidity providery. Plus500 je mezinárodní společnost se sídlem v Londýně "... (+ přidali 10 řádků populistického marketingu o MiFID, FSA, regulaci a spolehlivosti). "Využíváme automatický hedgingový systém a příjmem je buy / sellspread." (+ přidali dalších 5 řádků marketingu o jednoduchosti, žádných komisních poplatcích, vysokém riziku investic, a nutnosti uvědomění si rizik). "Pokud potřebujete jakoukoli další asistenci, neváhejte nás kontaktovat."

Otázka: "Kde lze najít swapové body (EURUSD, USDJPY, GBPJPY long a short pozice)?"

Plus500 support: "My neposkytujeme takové informace. Poskytujeme spotové ceny pro Forex, zlato a stříbro, zbytek nástrojů jsou CFD 's (futurecontracts). Více detailů k nástrojům a link na Google / Yahoo finance lze nalézt v sekci detailů nástroje. Pokud potřebujete jakoukoli další asistenci, neváhejte nás kontaktovat. "

Risk Warning

Nevhodné jako příjem.

Už ze samotného principu CFD vyplývá, že tento nástroj není vhodný pro investora, který ze svých investic očekává příjem, protože příjem z těchto nástrojů může kolísat, pokud jde o jejich peněžní hodnotu. V případě investování do produktu OTC, což není okamžitě realizovatelná investice, může být náročné tuto investici prodat nebo realizovat, jakož i získat spolehlivé informace o její hodnotě nebo rozsahu rizik, kterým je vystavena.

Provozní rizika

Provozní rizika týkající se platformy Plus500 na vašem počítači se týkají každé transakce CFD. Například narušení provozních procesů platformy Plus500 jako jsou komunikace, počítače, počítačové nebo mobilní sítě, tak externí události, mohou vést ke zpoždění realizace a vypořádání transakce. Plus500 nenese, ani nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k provozu kterékoli formy Plus500, s výjimkou případů, kdy k narušení dojde následkem podvodu nebo nečestného chování ze strany Plus500.

OrderExecutionPolicy

Povinnost poskytnout Vám nejlepší realizaci.

Při provádění transakcí s Vámi se budeme snažit učinit veškeré přiměřené kroky k dosažení co nejlepšího výsledku pro Vás.

Prostřednictvím provedení těchto transakcí v souladu s našimi zásadami pro provádění příkazů a na základě jakýchkoli specifických instrukcí obdržených od Vás .... Naše zásady však nemohou poskytnout garanci, že při provádění transakce s námi bude naše cena vždy lepší než cena, která je, nebo mohla být poskytnuta jinými společnostmi.

User Agreement

2.5.1 ... klient je odpovědný za údržbu obchodní platformy (včetně zdrojového systému bez omezení a přerušení a také za zálohová elektrická zařízení)

2.5.2 ... klient je odpovědný za zajištění antivirového systému a systému proti přerušení obchodní platformy

2.9 my (Plus500) nezaručujeme:

2.9.1 že obchodní platforma bude dostupná po celou dobu nebo v jakémkoli čase souvisle a nepřerušovaně (přístup do obchodní platformy může být ovlivněn například rutinní údržbou, opravami, restrukturalizaci nebo modernizací)

2.9.2 pokud jde o provoz, nezaručujeme kvalitu, ani funkcionalitu obchodní platformy

2.9.3 že obchodní platforma bude bez chyb nebo nedostatků

2.9.4 že obchodní platforma bude bez virů nebo jakékoli jiné nákazy včetně nezaručené ztráty klientských dat nebo jiného klientova majetku. Nebudeme odpovědni za žádné ztráty dat nebo za výměnu hardwaru nebo softwaru, které budou následkem používání obchodní platformy.

2.13 Vyhrazujeme si právo přerušit nebo ukončit přístup do obchodní platformy v jakémkoliv čase.

15.16 V obchodní platformě je výslovně zakázáno používání jakýchkoliv robotů nebo automatizovaného systému.

25.1 Vaše obchodování přes obchodní platformu není prováděno na burze. My (Plus500) vystupujeme jako protistrana klienta. Ceny, které poskytujeme v obchodní platformě, nemusí být nejlepší dostupné ceny a různým uživatelům můžeme nabídnout různé ceny.

25.2 I když jsme protistranou každé klientovy transakce, můžeme omezit své riziko okamžitým zajištěním (kompenzací) vašich transakcí s jinou transakcí, kterou uzavíráme s finanční institucí. Měli byste si být vědomi toho, že my (plu500) vyděláváme, když trh jde proti vám. Jelikož vystupujeme jako vaše protistrana, měli byste pečlivě zhodnotit jakoukoliv obchodní informaci, kterou od nás dostanete.

27.1. My nezaručujeme, že

27.1.2 váš hardware, software a komunikační spojení bude kompatibilní s hardwarem a softwarem, který využíváme na obchodní platformu.

27.1.3 použití obchodní platformy bude nepřerušené, bezpečné a bezchybné

27.1.4 že budeme schopni předcházet narušením provozu obchodní platformy od třetích stran

27.1.5 chyby v obchodní platformě budou opraveny

27.1.6 postřehneme každou chorobu v obchodní platformě.

27.3. Dále popíráme jakoukoliv odpovědnost vyplývající z nebo související s jakýmkoliv

27.3.1 přerušením vašeho připojení na internet

27.3.2 ztrátou nebo chybou jakýchkoliv vašich dat nebo záznamů v obchodní platformě, ať už uložených, nebo ne.

Samozřejmě, jde o brokera, který sám tvoří cenu ve svém vnitřním systému a v obchodech vytváří protistranu klientovi. Je zde tedy riziko manipulace obchodů v neprospěch klienta. (Samozřejmě, nastat to může, ale nemusí.) Nejlepší způsob, jak potvrdit či vyvrátit tuto hypotézu zásahů ze strany poskytovatele, je zahrát se s reálnými obchody a porovnat alternativu důvěryhodných cen s monitorovanými.

Obchody jsem netestovala na demo verzi platformy, protože žádný broker vám nezaručí přesnost dat nebo exekuci na demu. Výhodou dema je jen poznání nabízených technických vlastností a možností platformy. U Plus500 jednoduchost platformy je spíše nevýhodou, než výhodou. Profesionálovi nabízené služby v této platformě stačit nebudou. Pouze pro účely testování jsem zobchodovala minimálně povolené množství, a tedy nemůžu vyloučit možnost jiného přístupu brokera ke klientovi, který hraje s větším objemem, resp. s velmi velkými objemy.

Při otevření reálného účtu broker nijak neověřuje identitu klienta, pouze požaduje převod prostředků z platební karty nebo z bankovního účtu, který je přidělen na stejné jméno, na jaké je založen obchodní účet. V aplikaci při založení obchodního účtu je možnost akceptovat, resp. neakceptovat obchodní podmínky - jsou k dispozici přes link. Smlouva tedy nemá písemnou podobu, ani není nijak podepisována. Pro získání dodatečných potřebných údajů o klientovi (! dobrovolných) broker motivuje investora bonusem 10 USD, které budou připsány na účet. Možná by bylo zajímavé zjistit, jak se k této skutečnosti staví instituce v Británii zabezpečující dohled.Připsání peněžních prostředků na účet trvalo dva pracovní dny.

Na Slovensku Plus500 nesplnila všechny legislativní podmínky, na což upozorňuje i Národní banka Slovenska: http://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_upozornenie-nbs-na-nepovolenu-cinnost-obchodnej-spolocnosti-plus500uk-ltd

Devět obrázků níže zobrazuje srovnání zobrazení kotací získaných z Plus500 (DD broker: vlastní interní tvorba cen v jejich vlastním systému) ve srovnání s více než 170 velkými bankami (ABN Amro, AbbeyNational Bank, JP Morgan Chase, Zürcher Kantonal Bank, UBS InvestmentBank , Westpac): http://www.fxstreet.com/rates-charts/currency-rates/.

Kliknutím na jakýkoliv obrázek níže se rozvine printscreen obou porovnávaných kotací vedle sebe. Napravo je PrtScr platformy, s datem a časem v pravém dolním rohu. Napr.na obr.01 (15. května 2012, 20:09) EURUSD v Plus500 se kótovalo 1,2738 / 1,2740 a nalevo velké banky v té jistě sledované vteřině zobrazovaly aktuální dohodnutou poslední cenu EUR/USD za 1,2739 - což tedy evokuje férové ​​kótování u Plus500. Na obr.. 06 (15.5.2012, 20:27) je již mírný posun - u Plus500 jsou kotace: 1,2737 / 1,2739 a u velkých bank poslední deal za 1,2740. Otázka zůstává, zda zobrazené bude i zrealizované. Na to si posvítíme později.

Zjištění: vzhledem ke katastrofálně nastavenému User Agreement jsem očekávala výraznější rozdíly v kotaci (jediná moje výhrada: s fixním spreadem se u Plus500 nic nedá dělat, prostě ho člověk akceptuje nebo neobchoduje).

Plus500 omezují (resp. určují) minimálně rozpětí TP a SL.

Pro forex požadují min. 500 EUR nebo 500 GBP.

Páka je defaultně nastavena na každý nástroj, nedá se měnit na slabší.Po krátké nečinnosti v mém případě cca. 17 minut vás systém sám odhlásí. (např. vizuálně sledujete pohyb nástroje a nevykonáváte aktivně zásahy do platformy):Proto je nezbytné pracovat s hranicemi - profit take, stoploss, které lze zadat předem při prvotním zadání objednávky.První trade: čekání na exekuci: 3 sekundy při open, 2 sekundy při close (opakuji, testováno bylo při minimálním objemu). Jedenkrát za sledované období platforma zmrzla.Backtesting je velmi problematický-v této platformě se dají nastavit pouze některé timeframy, je zde velmi omezený pohled do historie a špatná vizualizace detailů. Celkově se nedá přiřadit hodnocení user-friendly.

Reálné obchodování:

Long GBP / JPY (spread 9 bodů) versus aktuální cena u konkurence:

- Open: 127,80 16.5.2012 20:40:57 v porovnání s konkurencí: 127,756

- Close: 127,74 16.5.2012 20:45:55 v porovnání s konkurencí: 127,787

Short EURUSD (spread 2 body) versus aktuální cena u konkurence:

- Open: 1,2714 17.5.2012 21:05:27 v porovnání s konkurencí: 1,27155

- Close: 1,2709 17.5.2012 21:15:14 v porovnání s konkurencí: 1,27091

Short USDJPY (spread 2 body)

- Open: 79,24 17.5.2012 21:49:17 v porovnání s konkurencí: 79,255

- Close: 79,26 17.5.2012 22:01:03 v porovnání s konkurencí: 79,254

Níže jsou uvedené PrtScr obrázky cen, za které se mi obchody zrealizovaly a kotace v daném momentu u konkurence (3x open, 3x close).

Všechny uskutečněné obchody v platformě Plus500:Kotace u konkurence:V závěru bych znovu zdůraznila minimálně User Agreements (25.1 a 27.3.2) a to zejména pro ty, pro které jsou zjištěny "chybičky krásy" zanedbatelnými, vzhledem k tomu, že jde o DD brokera. Já osobně bych ve větších množstvích určitě přes tohoto brokera neobchodovala.

Článek je překlad recenze z webu ako-investovat.sk ze dne 27.6..2012


Toto je super recenze, podobná je k nalezení i na http://www.Recenze-Plus500.cz akorát tam je to zaměřeno víc na začátečníky. Je jasné, že pro profíky Plus500 není, ale jinak to není taková hrůza, i z mé zkušenosti. Přidal: Honza dne 18.08.2013 o 14:06

Nevkládat žádné reálné peníze ani omyl! Aplikace je dělaná přesně na to, aby zde člověk o své peníze přišel, ne aby peníze vydělal! Hodnoty akcií se pohybují úplně nezávisle na vývoji realné hodnoty na trhu, ale za to dost závisle na tom, jestli máte nakoupeno nebo prodáno = vždy se akcie vyvíjí ve Váš neprospěch! Přidal: Radek dne 14.04.2014 o 16:05

Já tam obchoduji již delší dobu a vše je v pohodě, navíc od roku 2011 je plus500 regulován ČNB (viz http://onlineprofit.cz/plus500-recenze/ ), takže se není čeho obávat. Přidal: Pavel Němec dne 09.08.2014 o 18:59

Při zkoušení dema mi to pořád při přepínání grafů v časovém rozlišení nějak nesedělo, teď jsem si na památku nafotil EUR/USD v 8.9.2014 19,30: Časová osa 1hodina 1,2903, 30minut 1,2907, 15 minut 1,2901, 5minut 1,2892. Nějak tomu nerozumím, kde je chyba? Přidal: Lu(c)K dne 08.09.2014 o 20:26

Od vydání této recenze se už mnohé změnilo a je tu dost zastaralých informací.
Aktuální recenzi Plus500 najdete na www.Plus500-Recenze.cz je tam i diskuze a zkušenosti ostatních.
Taková nejzásadnější změna, co tu třeba vůbec není zmíněno - Plus500 má licenci ČNB, majetek 20 miliard Kč a spread 1 pip..
doporučuji přečíst tu recenzi a uvidíte sami, jestli to za to stojí nebo ne Přidal: Petr Vojman dne 13.10.2014 o 14:16

Z těch 20 miliard je třicet tisíc mejch. Nemám žádné důkazy, jen svá zjištění, tak popřemýšlejte kam vkládáte svoje prachy. Takže čůůůs MÍNUS500 Přidal: Jan dne 12.01.2015 o 00:20

Plus500 kdysi dávno zablokoval účty všem traderům, kteří je zřídily bez ověření (verifikace), které se provádí na základě osobních dokladů totožnosti. Tohle si broker nevymyslel. Je to oficiální nařízení patřičných regulací, které musí broker dodržovat, aby byl důvěryhodný. Všem těm, kteří ověření dodatečně provedly, broker Plus500 účty obnovil. Psalo se o tom v diskuzi zde http://investplus.cz/investice/recenze-plus500/ . Pokud někdo verifikaci z nějakého důvodu neprovedl, byl to jeho problém. Bohužel, většina účtů, která nebyla nikdy verifikována, sloužila k praní špinavých peněz (hazard apod.) Přidal: Tom dne 22.09.2015 o 19:50

Plusko je vhodnější zejména pro začátečníky. Mají dle mého názoru dobrou platformu, kterou pochopí úplně každý. Navíc nabízí aplikace pro WINDOWS, Android i iOS, takže její rozsah je také OK - viz recenze PLUS500 zde http://www.forexnet.cz/recenze-plus500-zkusenosti-demo-bonus-podvody-diskuze/ . Problémem je naopak komunikace s brokerem, která je možná pouze přes email, což je docela špatný. Dalším problémem může být také nulová podpora algo tradingu, nicméně, jak jsem uváděl na začátku - plusko je vhodný pro úplný začátečníky, u nichž asi algo trading nebude vyžadován ... Přidal: Martin dne 23.11.2015 o 10:41
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:8 Komentáře Galéria (22)

Související články

Recenze XTB

saturday
02.03.2013
Brokeři | janaexel

XTB, Plus500, Markets.com – srovnání

tuesday
17.07.2012
Brokeři | janaexel

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)