Analýza Tatry Mountain Resorts - TMR Ako-investovat.sk .


V předchozím článku Martin Gulka popsal společnost Tatry Mountain Resorts, která letos v říjnu vstoupila na pražskou burzu. Nyní se podívejme blíže na finanční situaci společnosti.

 

Tatry Mountain Resorts dělí svůj business na tři segmenty. První segment „Hory & Aquapark“ zahrnuje horská střediska ve Vysokých a Nízkých Tatrách (celkem 4 resorty), aquapark Tatralandia, restaurační služby a subsegment sportovní obchody & služby. Segment „Hotely“ tvoří celkem devět hotelů ve vlastnictví TMR a Grandhotel Starý Smokovec vlastněný z 50 %. Poslední segment tvoří „Realitní projekty“.

Rozložení tržeb (podle IFRS) v jednotlivých segmentech zobrazují následující tabulky.

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

 

Zdroj: Výroční zprávy společnosti

*v roce 2009 společnost změnila účetní rok na období listopad – říjen, proto rok 2009 zahrnuje jen 10 měsíců od ledna do října

 

Výsledky z první tabulky se lehce liší, protože zahrnují 100 % equity Grandhotelu Starý Smokovec, která je podle IFRS metody vykazovaná equity metodou a nezahrnují vliv rozpuštění rezervy tvořené v souvislosti s revitalizací Vysokých Tater ve výši €479 tis. a eliminují zisk z přecenění investic do nemovitostí a opravné položky z EBITDA.

 

Na výsledky v letech 2010 a 2011 měly vliv dvě akvizice – první v roce 2010, kdy společnost TMR koupila Grandhotel Praha a druhá v dubnu 2011, kdy do portfolia TMR přibyl aquapark Tatralandia. Tržby Tantralandie vstoupily do konečných výsledků společnosti pouze za sedm měsíců od května do října 2011.

Z důvodu lepšího srovnání jsou v následujících grafech použity údaje vykazované podle IAS, které se mohou od těch vykazovaných metodou IFRS lišit. Nicméně drobné nesrovnalosti by neměly narušit obraz o celkové situaci společnosti.

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Za posledních pět let společnost TMR zaznamenala pouze v roce 2009 snížení tržeb, a to z důvodu dopadu světové finanční krize a rovněž i zavedení Eura na Slovensku. V případě silného Eura se zahraničním turistům (z ČR, Polska a Ukrajiny), kteří tvoří většinu všech klientů TMR, zvyšují náklady na pobyt.

 

Pozitivní dopad na hospodaření společnosti měl v roce 2011 nárůst návštěvnosti jak ve Vysokých, tak i Nízkých Tatrách. Průměrná tržba na zákazníka je zachycena v grafu níže.

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Pokles tržeb na zákazníka v Nízkých Tatrách byl zapříčiněn snížením ceny pobytových balíků.

 

Vývoj tržeb a zisku částečně kopírují i marže, obzvláště čistá zisková marže, která kopíruje vývoj čistého zisku. Šest let je krátké období na to, abychom mohli vznášet soudy nad úspěšností business modelu společnosti. Klesající hrubá marže není příjemná. Chaotický vývoj čisté ziskové marže byl ovlivněn €8,3 mil. výnosových úroků, které společnosti plynou ze směnek. Nešlo ale o jednorázovou záležitost. V roce 2011 společnost na úrocích ze směnek utržila €7,5 mil. Podle IFRS by EBIT marže byla v roce 2010 záporná a v roce 2011 by dosáhla jen 4,1%. Oproti tomu čistá zisková marže by činila 23,3%, a to díky vysokým úrokovým výnosům a goodwillu.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Z hlediska návratnosti aktiv a kapitálu dosahuje společnost poměrně malých hodnot, které v posledních několika letech prošly dramatickým vývojem. V posledních dvou letech se hodnoty ROA i ROE vrátily na předkrizovou úroveň, kterou by si společnost mohla držet do budoucna.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Podle current a quick ratií je společnost i dostatečně likvidní od roku 2008, kdy krátkodobá aktiva začala významně převyšovat krátkodobá pasiva. Vysoká hodnota pracovního kapitálu (krátkodobá aktiva - krátkodobá pasiva) signalizuje dobré finanční zdraví společnosti.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Kapitálová struktura prošla v roce 2009 razantní změnou, poněvadž společnost navyšovala základní kapitál na současných €221 338 tis. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu (tzv. Debt/Equity ratio) se pohybuje na nízkých úrovních, shodně s poměrem dlouhodobého dluhu k vlastnímu kapitálu, protože až do roku 2010 společnost neměla krátkodobé úvěry. Od roku 2010 TMR eviduje krátkodobý dluh v objemu přibližně €2,8 mil. Ukazatel financování aktiv (dluh/aktiva) na nízkých úrovních vypovídá jednoduše o tom, že společnost drtivou většinu svých aktiv financuje kapitálem svých akcionářů a nikoli dluhem.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Z pohledu banky či věřitele se situace společnosti v posledních třech letech zlepšila. Poměry dluhu k EBITDě a čistého dluhu k EBITDě klesají. Poměr dluh/EBITDA říká, za jak dlouho je potenciálně dlužník schopen splatit své dluhy. Čím nižší dluh společnost má nebo čím vyšší EBITDu vygeneruje, tím lépe. Poměr čistý dluh/EBITDA vyjadřuje rychlost, s jakou by dlužník schopen splatit dluh, odečteme-li od něj hotovost a hotovostní ekvivalenty.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

 

Poměr dluh/EBITDA na úrovni 1,497 znamená, že společnost by byla schopna splatit veškeré své dlouhodobé a krátkodobé úvěry za rok a půl. Čistý dluh by splatila za necelých 12 měsíců. Přesto, že TMR navýšila v roce 2011 dluh oproti roku 2010 o přibližně 19 %, EBITDA vzrostla díky akvizicím o zhruba 84 % a významně zlepšila poměry dluhů k EBITDě.

 

Investoři se při rozhodování rádi dívají na hodnoty zobrazené v poslední tabulce. Enterprise Value (tržní kapitalizace + dluh + minoritní podíly + preferenční podíly – peníze a peněžní ekvivalenty) vyjadřuje teoretickou „take-over“ hodnotu společnosti, tzn. kolik by musel investor zaplatit za celou společnost. Jelikož má TMR v rozvaze téměř €18 mil. dluhu a jen okolo €6,4 mil. peněz a peněžních ekvivalentů, Enterprise Value převyšuje tržní kapitalizaci. Oblíbené měřítko EV/EBITDA na hodnotě 25,65 je příliš vysoko, avšak značně níže oproti roku 2010. Z kvantitativního hlediska nejlepších výkonů dosahují akcie s nízkými poměry EV k EBITDě.

 

Zdroj: Autor podle výročních zpráv společnosti

Jakožto hodnotově zaměřený investor nerad předpovídám nejistou budoucnost a raději se dívám na výsledky společností několik let do historie. S delším časovým odstupem od doby vstupu na burzu opadlo nadšení a podrobnější pohled na výsledky společností neodhalují příliš vhodného kandidáta na investici.

Z hlediska businessu je TMR relativně pochopitelná společnost. TMR je na Slovensku velký hráč a proniká i za hranice - v ČR provozuje areál Pec pod Sněžkou. Rovněž operuje v zemi s kvalitní, avšak stále relativně levnou pracovní silou. Efektivnost využívání lyžařských zařízení je na Slovensku vyšší než v okolních zemích (s výjimkou Rakouska). Slovensko se nachází v ideální pozici pro turisty z východu. Pro české turisty tvořící většinu klientů TMR je Slovensko cenově přijatelnější alternativou k Rakousku, nemluvě o vlastní zemi.

Malá velká země má ideálně umístěnou společnost těžící z cestovního ruchu a popularity slovenských destinací. Avšak investoři z toho patrně velký prospěch mít nemohou.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (11)

Související články

Tatry Mountain Resorts - Výsledky za rok 2012

wednesday
27.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

Na čem vydělává TMR

wednesday
13.02.2013
Akcie | pohorsky.josef

TMR - Pohled na cash flow

tuesday
22.01.2013
Akcie | pohorsky.josef

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)