Forex brokeři - ECN, STP a DD Ako-investovat.sk .


Seriál o brokerech pokračuje článkem, ve kterém popisujeme fungování forex brokerů, jejich rozdělení, čeho si na nich všímat a na co si dát pozor.

Co je pro vás rozhodujícím kritériem pro výběr brokera, když jste v časové tísni, nebo nemáte dost informací pro kvalitní selekci? Pro většinu je důležitá popularita a pro-klientské texty na web stránce (stačí věřit, že slib = čin?). Pro jiné výška základního kapitálu, luxusní prostory sídla, nebo počet mediálních a telefonických kampaní brokera. Avšak ani jeden z těchto parametrů určitě není doporučeným indikátorem pro uskutečnění výběru ideálního "obchodního partnera". Ideálním myslíme takového poskytovatele služeb, který vystupuje a jedná vůči svým existujícím smluvním klientům spravedlivě, čestně, v souladu s morálními zásadami a platnými legislativními ustanoveními.

Výše zmíněné, nejčastěji sledované kategorie u retailových klientů (individuální klienti vystupující pod svým jménem, ​​ne pod názvem firmy) sice nevylučují možnost náhodného výběru skutečně korektního partnera, ale ani nezaručují toho správného.

Brokeři vykonávají svou činnost na základě své byznys strategie, obsahující i jejich předem stanovený styl obchodování, který není veřejnou informací. Proto se budeme v několika následujících pokračováních tohoto článku věnovat porovnání důležitých parametrů některých zahraničních a nejznámějších slovenských poskytovatelů brokerských služeb.

ECN, STP, DD - modely párování

Pro pomoc s navrhováním následujícího článku musím poděkovat diskutérovi působícímu v této sféře, Mikovi.

Nejčastějším kamenem úrazu je slepé důvěřování informacím zveřejněných na web stránkách brokerů - především zaměřených na retailové klienty (ve většině sledovaných případů jsou tyto informace zavádějící, resp. nepravdivé).

Modely párování u forex brokerů:

I. ECN (Electronic Communications Network)

ECN je elektronický párovací systém, ve kterém cenu může tvořit každý (retailový klient, broker, banka, ...). Páruje se jeden externí příkaz s druhým externím příkazem elektronicky, přímo a objektivně bez zásahu dealera. Všichni účastníci mohou být LP (liquidity provider). Má povinnost zobrazovat hloubku trhu v systému, na základě čehož se klient rozhoduje o svých dalších krocích.

II. STP (Straight Through Processing)

STP je elektronický systém, kde likviditu tvoří kromě retailových klientů všichni (broker, prime broker, banka). Retailový klient může likviditu ze systému jen odebírat, ne vkládat. Pro klienta je vhodné najít si STP brokera, který má širokou síť LP. Ti posílají příkazy klienta přímo na reálný (ne paralelní) trh také bez zásahu dealera.

Pro ECN a STP z pohledu obchodování není třeba oddělení risk managementu, protože příjmová stránka brokera je tvořena pouze kosními poplatky (commission) nebo částí spreadu. Avšak broker musí být dostatečně kapitálově silný, aby zaplatil likvidity providerů, pronájem softwaru a další služby.

III. DD (Dealing Desk)

DD je elektronický systém, kde likviditu tvoří jen daný broker. Můžeme ho nazvat tvůrcem trhu (MM - market maker), protože jediný kótuje cenu pro klienta, avšak cenu tvoří ve vlastním paralelním párovacím systému. Ten se sice podobá FX trhu, ale ve skutečnosti jím není. DD obchoduje proti klientovi a je jen na jeho rozhodnutí, jakou cenu zakótuje, jakou objednávku exekutuje a jaké podmínky nabídne. Otázka současného nastavení regulace těchto paralelních párovacích systémů a zejména jejích aplikace v praxi je některými profesionály zpochybňována a to nejen u offshore destinací, ale i u licencovaných obchodníků NFA a FSA.

Pro DD brokera je nutné zřídit si oddělení risk managementu:

a) Pokud klient prodělává, broker vydělává

b) Na straně brokera je třeba vynikající oddělení risk managementu, aby se co nejvíce snížil počet vydělávajících klientů (ve prospěch brokera).

c) Jako důsledek bodu b) se vysoký důraz klade na sales oddělení, tedy akvizici nových klientů. Stávající klienti jsou nespokojeni se svým P & L (mnozí od brokera odchází) a bez klientů natož byznysu.

U DD brokera, kterého "živí" ztráta klienta, má oddělení risk managementu nastaveno i na vyhodnocování profitability klientů, přičemž každý klient může mít jiné parametry. Při určitých definovaných situacích u brokera se využívá určitá technika aktivního vstupu do klientova obchodu bez vědomí klienta.

Strategie monitoringu úspěchů klienta může být nadefinovaná například takto: nedosažení sledované hranice nezpůsobí u klienta žádné změny, avšak dosažení / překročení této úrovně dostane účet klienta na interní black list. Účty na black listu se mohou pak stát obětí útoků různých systémových nebo manuálních technik, jak broker manipuluje a zasahuje do výsledků klientova P & L.

Příklad:

Nový klient dosáhl zisk 100 % počátečního vkladu po 20 obchodech alarm u brokera zařazení účtu klienta do definovaného "nebezpečného" pásma pro poskytovatele služby.

Radar automaticky monitoruje nejen profitabilitu klienta, ale i způsob jeho obchodování (provázanost / systémovost / náhodnost).

Pokud se jednou klient dostane na black list, jeho očekávání dosažení zisku nebudou naplněny, může se stát, že každý jeden jeho obchod bude zkreslován.

Korektnější DD brokeři přímo požádají klienta, aby si vybral své kapitálové zůstatky a zrušil účet. Jiné zavřou účet samovolně, přičemž některé dokonce před výběrem peněžních prostředků sníží zůstatek účtu o tzv. "neoprávněně nabyté zisky, které byly způsobeny technickou chybou v jejich párovacím systému" s odvoláním na pravidla ve smlouvě, která byla při založení účtu vzájemně podepsána.

Samozřejmě, na takové zásahy asi broker svého klienta neupozorní předtím, než je aplikuje.

U nejmenovaného amerického brokera (využívajícího platformu Meta Trader 4, dále jen MT4) se provalily informace o manipulaci obchodů, resp. o realizování některých aktivních zásahů do vývoje klientova P & L, které nejsou na první pohled při obchodování dostatečně viditelné a rozpoznatelné.

Zdroj: video zveřejněné na internetu pracovníky jednoho z brokerů používajících tuto obchodní platformu s demonstrací funkcionality tohoto systému a jeho širokých možností úprav na straně brokera. Samozřejmě, téměř všude se toto video administrátory odstranilo z webu a jeho uživatelský přístup byl zrušen. Vivat demokracie a svoboda slova.

Někdy klient nepochybuje o tom, že jeho broker jedná v rámci legislativního rámce a při zprávách typu:

"Vážený kliente, jménem naší společnosti se vám omlouváme, ale kvůli technické chybě naší obchodní platformy se váš obchod zrealizoval při jiné ceně, než byla k dispozici na obrazovce",

automaticky dá svému brokerovi za pravdu. A kdyby i pochyboval, z externího náhledu je tato záležitost těžko dokazatelná a málokdo na straně domáhání se spravedlnosti libuje zdlouhavý soudní proces, který by byl v našem soudnictví bezprecedentní.

Takže jaké má broker možnosti aktivních zásahů do systému (MT Plugin), pokud používá MT4?

- úpravy aktuálních a historických cen,

- úpravy zadané vstupní ceny a SL (v jakémkoliv čase)

- umělé vytváření přesně definovatelných zpoždění plnění příkazu (order) při každém obchodě (3 sekundy ještě nejsou pro většinu klientů podezřelé)

- na základě rozhodnutí brokera se obchod odmítne / pozdrží / a někdy přijme

- vkládání dalších cen s cílem vytvořit vrcholy (spikes) různých velikostí a s možností likvidace stávajících stoploss (zde je používána omluva typu "špatná likvidita"). Ve videu se tvůrce vyjadřuje, že v současnosti se od této manuální metody spíše upouští a využívají se pokročilé automatické systémové nástroje (šikovný software), které brokerovi zvyšují příjmový standard na úkor klienta

- rekotace, atd.

Vaše paranoia, že je vám v obchodě stále někdo v patách, byla možná oprávněná. Je to prostě cílená manipulace v neprospěch "váženého" klienta, kterého si broker v těžkém konkurenčním boji získal. Když ptáčka lapají…

Pozor však, ne všichni DD brokeři používají manipulativní techniky ve svůj prospěch - je nutné provést si dostatečný průzkum. My pouze upozorňujeme na praktiky, které je třeba více zhodnotit při svém výběru.

Jak zjistit skutečný model párování?

Mnoho brokerů prohlašuje, že spadají pod ECN model, přičemž ve skutečnosti je to ECN-STP model a mnoho DD brokerů tvrdí, že jsou STP brokeři, což je také negativně zavádění klienta. Tyto skutečné kategorie se však po pár aktivních obchodech (nebo sledování zveřejněné kotace) dokáží rozlišit.

Příklad pro GBP / JPY:

1) Fixní spread 4 pips a více - je to určitě MM *, nevyplatí se jím zabývat

2) Variabilní spread cca. 4 pips

a) je to MM, který nesprávně deklaruje, že je STP

b) nebo je to nízko-nákladový STP, který si nezaplatil dobrých LP ** a pro svůj příjmový prospěch spread uměle rozšiřuje

3) Fixní spread 3,5 pips a méně - je to většinou MM

a) Pohled začátečníka: tento broker je pro něj atraktivní (nízký spread), avšak je nutné uvědomit si nebezpečí možného umělého zadržování cen u brokera oproti reálnému trhu (opožděné zapracování tržních změn) - při pečlivé analýze v takovém případě vzniká potřeba nejprve sledovat disproporce mezi trhem a kótováním brokera.

b) Pohled profesionála: při zjištění skutečnosti o umělém zadržování cen přichází myšlenka na arbitráž - zde je nutné uvědomit si nebezpečí zavření účtu z podnětu brokera s odůvodněním technické chyby v platformě.

Takových profesionálních klientů se broker zbaví a profituje na emočně disciplinovaných, trpělivých a oddaných začátečnících obchodujících především ve směrové strategii, kteří již přečetli všechny dostupné motivační knihy a žijí v přesvědčení, že jednou to přece musí vyjít. Začátečníci, nezapomeňte na svou rodinu - na světě je několik historicky známých jedinců, kteří v naivním přesvědčení řízení budoucího prospěchu přivedli okolní společnost do nežádoucí situace, ze které se velmi dlouho zotavovala.

4) Variabilní spread mezi 3,5 a 2,5 pips - s největší pravděpodobností je to STP s dobrou likviditou

Nevýhoda: pro klienta není možnost dodávání likvidity (pro někoho je tato nevýhoda nepodstatná)

Výhoda: dobrý spread, akceptované velké objemy (je to velké plus)

5) Variabilní spread mezi 3,5 a 0 pips - s největší pravděpodobností čistý ECN broker

Extrém 0 znamená, že v spreadu visí nějaký limitní order, dokud se nenajde protistrana na uzavření obchodu. Následně ihned skočí na spread 3,5.

Výhoda: možnost vkládat likviditu, dobrý spread

Nevýhoda: ECN s umělou likviditou

Jak si potvrdit / vyvrátit toto podezření:

Zaměřit se na orderbook (i objem, nejen cenu). Pokud se nedosleduje, jaký objem tvoří obě strany bid, ask, je tu nebezpečí. Pokud na jedné straně je 20 lotů, a na druhé je 0,1 lotu (a k dalšímu v pořadí jsou 2-3 body), ECN má umělou likviditu.

6) Variabilní spread mezi 1,5 a 2,5 pips - velmi dobrý likvidní broker. Pokud STP skočí občas na menší číslo, je to ECN model.

Co je třeba odsledovat?

Když selektujeme seriózního partnera od nekorektního:

Pozitivními signály jsou:

Pokud využívá mnoho liquidity providerů (kromě banky a pár prime brokerů) nekonečně mnoho dalších, je tu pravděpodobnost, že nikdo z LP je přímo neřídí.

Pokud pro liquidity providery poskytuje různé slevy z objemu apod. (pozitivum, pokud tato řešení má zveřejněna na stránce).

Na stránce je zveřejněna statistika plnění objednávek (orders), kterou lze analyzovat.

EURUSD a GBPUSD spready v rozpětí 0,4-0,7 - tento broker vydělává na objemu, takže v jeho snaze bude, aby i klient vydělával (tyto informace se dají zjistit komunikací přes live chat nebo jejich technickou podporu).

Pozor na případy, kdy:

Broker má spready např. 0,8 pips na EURUSD a tvrdí, že je velmi likvidní ECN a že dokonce platí za dodávání likvidity do svého systému, ale ve skutečnosti si z velké části (i 99 %) tvoří likviditu v systému sám (to je vidět v jeho orderbooks) a s velkým objemem vám dokáže vyrazit stopku i 20 pips od aktuální ceny. Jeho noční grafy vypadají jako systémová chyba (20 - 30 stejných svíček za sebou a pod.) (Například jeden amer.broker).

Broker je velmi populární, ale jeho orderbooks nevykazují data korektně (menší klient tam nevidí své příkazy). Čím menší jsou pozice, tím větší jsou komisní poplatky, plus má extrémně vysoké spready (větší než některé velké banky), má rozdělenou úroveň likvidity pro malé a velké klienty (např. jeden švýcarský broker).

Jak je možné najít kvalitnější brokery:

- má definovanou podmínku minimální velikosti lotu

- řešení jsou sice drahé, ale velmi kvalitní

- multiplatform páruje nejlikvidnější STP brokery

- platformy pro hedge fondy nebo retail brokery s možností napojení na MT4 (kvůli zásahům)

Samozřejmě, záleží na individuálních preferencích každého klienta, což je při výběru ideálního brokera důležité. Z pohledu jednoho klienta je například silně rozhodující jeden negativní parametr, který však pro druhého může být irelevantní a broker pro něj přijatelný. Každého brokera je třeba analyzovat z obou stran - ze strany výhod i nevýhod. Které rysy budou u klienta směrodatné, je to už individuální záležitostí jednotlivce.

Infografika k forex brokerům - ECN, STP a DD:Tento článek napsala pro ako-investovat.sk Jana Exelová 26.6.2012

 

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Související články

XTB, Plus500, Markets.com – srovnání

tuesday
17.07.2012
Brokeři | janaexel

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)