XTB, Plus500, Markets.com – srovnání Ako-investovat.sk .

XTB, Plus500, Markets.com – srovnání

tuesday
17.07.2012
Brokeři | janaexel Komentáře: 1


Tímto článkem začínáme nový seriál s recenzemi brokerů. Začínáme prvními třemi makléři, kteří mají aktuálně v naší zemi velké reklamní kampaně. Jedná se o tři forexy a CFD brokery: XTB, Plus500 a Markets.com. Na konci článku je infografika pro ty, kteří neradi čtou :-). Pilotní článek seriálu o tom jak si vybrat brokera a popis tří zmíněných je zde:

Plus500.com

NBS upozorňuje, že podle české legislativy Plus500UK podniká v rozporu se zákonem:

http://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_upozornenie-nbs-na-nepovolenu-cinnost-obchodnej-spolocnosti-plus500uk-ltd

Služby, které nabízí společnost Plus500UK Ltd., vykazují tytéž znaky, jako služby společnosti Plus500 Ltd. se sídlem v Belize.

Platforma je velmi mladá, vznikla v roce 2008.

Firma nemá zveřejněn telefonický kontakt podpory, pouze mail a fax. Na mail odpovídají s poměrně velkým zpožděním, komunikace je v anglickém jazyce. Firma uvádí na každé své záložce webstránky text: "se sídlem v Londýně".

Na stránce se deklaruje, že streaming kotací je živě, v reálném čase. Ceny akcií zveřejněné na stránce jsou s poznámkou, že jde o čísla z alternativních burz.

Bojují i o klienty i s malým počátečním vkladem (100 €) a motivují jejich silnou finanční pákou, abnormálními propagačními akcemi jako "až 30 % bonus při prvním vkladu" (30 % z vkladu), nebo s 25 eurovým bezplatným darem pro obchodování - doporučuji chovat se velmi opatrně a správně odhadnout příčinu, proč to dělají. http://www.plus500.sk/Promotions/Bonus.aspx

Neobvyklé marketingové techniky na prodej investičních nástrojů mají z empirického pohledu za sebou zpravidla i neobvyklé strategie.

Vyvíjejí vysokou snahu o extrémně silný marketing.

Jejich obchodní partneři (mezičlánky mezi klientem a Plus500) jsou odměňováni na základě počtu získaných klientů, kteří si splní "kvalifikační limit pro spready" - to znamená, že se musí snažit motivovat klienta provést větší počet obchodů než jeden (protože spread je fixní) - jinak tento zprostředkovatel nedostane odměnu. Zde je vysoké riziko vzniku tlaku na klienta ze strany zprostředkovatele o častou frekvenci obchodování. V našich geografických podmínkách na základě tohoto faktoru o.c.p. ztrácí licenci - ovšem zde bude zřejmě vinen mezičlánek, ne přímo Plus500 - proto je pro ně výhodné tyto mezičlánky provozovat. Potvrzuje to i text: "Nízké spready umožňují pružné a časté změny pozic." (Http://www.plus500.sk/Trading/Stocks.aspx).

Riziko vidím i ve znění textu: "Systém Plus500 provozuje dynamická skupina programátorů. Věřte si, neměňte své chování a neustále kráčejte vpřed.“ Zde se mi vsouvá otázka: „Proč má broker snahu motivovat klienta k neměnnosti jeho chování? Aby byl lépe statisticky kategorizován, aby bylo snazší naprogramovat strategie, nebo jde jen automatický hedging a osvětu v disciplíně emocí začátečníky?“ http://www.500affiliates.com/sk/help/HelpAboutPlus500.aspx

Poskytují fixní spready a tvrdí, že jejich příjmem budou jen zisky z těchto fixních spreadů. Kromě toho se platí už jen prémie za noční držení a za nečinnost (při otevřeném účtu a jeho nevyužívání po třech měsících: 5 USD) - to je v celosvětovém prostoru dost neobvyklý poplatek. (Jaké to má dodatečné náklady právě v USD, které jiní brokeři při spícím účtu nemají?) Doporučení: dejte si prostor na čtení ještě nepodepsané smlouvy a prostudujte si také finanční a časové podmínky zavření účtu.

Margin call: při překročení 40% kapitálu klienta. Platforma Plus500 automaticky provede transakci při výzvě k dodatečné úhradě a uzavře všechny otevřené pozice.

Při Stoploss se píše: Protože trh je nestálý, nemusíte získat přesně tu cenu, kterou jste chtěli, ale měli byste se dostat blízko. Je to pravda, ale u klienta - začátečníka (jehož velmi rychle dynamická skupina programátorů odhalí) je tu pro brokera velký manévrovací prostor.

Informace o politice realizování příkazů jsou dostupné pouze v anglické verzi. Zde je třeba dodat poznámku, že podepsáním smlouvy souhlasíte i s těmito podmínkami. V bodě 1. deklarují strategii nejlepší možné exekuce na trhu. V bodě 3. nezaručují, že to bude v době exekuce ta nejlepší cena na trhu. V bodě 4.1 vysvětlují, jaká kritéria kromě ceny zohledňují při výběru trhu. V bodě 4.2 uvádějí, že Plus500 Spread nebude větší, než je prémie zveřejněna v části "detaily" pro každý nástroj v jejich obchodní platformě. V bodě 4.3 se píše, že pokud přijmou příkaz (order) v době, kdy nebude trh pro daný nástroj otevřený, může být obchod ukončen nebo odložen a cenu mohou ovlivnit další faktory. V takovém případě si broker vyhrazuje právo neprovést exekuci příkazu. (Osobně bych očekávala víc specifik v těchto podmínkách, avšak možná budou součástí smlouvy.)

Zda pro klientské texty psané na web stránce budou dodrženy i ve skutečnosti, to klient zjistí po otevření reálného účtu, nebo při čtení smluvních podmínek.

Doporučila bych se při podrobné analýze zaměřit na riziko umělého zadržování cen, zda broker sám netvoří majoritní část likvidity v systému, zda i menší klient vidí v systému své příkazy, je třeba dát pozor na riziko automatického zavírání účtů pod smluvní záminkou (selhalo technické, nebo internetové spojení a dosáhl se limit pro margin call), nebo na opačný případ - obtížnost zrušení svého účtu.

Na závěr samozřejmě alibisticky: Každý může mít jiné preference, to, co je pro jednoho negativum, pro druhého být nemusí.

XTB

Rozvinutý velmi silný marketing: deklarovaná pokročilá platforma, otevřený přístup ke klientovi, přislíbené "jedny z nejnižších nákladů na uzavření obchodních transakcí", minimální vklad 500 €, veřejně prospěšné aktivity, sponzoring, atd. Live chat a jiný způsob kontaktu s klientem je dokonce pro některé klienty až obtěžující, pokud je vyvolán z iniciativy XTB. Představenstvo ve Varšavě je vysoce kvalifikované.

Pozor, nabízejí také platformu MetaTrader, zmíněnou v předchozích článcích.

Doporučujeme porovnat si nabízený fixní spread GBPJPY s kategorizací podle spreadů od profesionála Mika (článek - jak zjistit skutečný model párování), a závěr ohledně nabídky XTB není pro klienta lichotivý.

Poslední dostupná účetní závěrka je za rok 2009 (v závorkách rok 2008). http://www.xtb.sk/media/sk/o-xtb/informacna-povinnost/2010-financial-statement-2009-pdf.pdf

Vybrané položky za rok 2009 v PLN:

Kurzové rozdíly: 0 (1,7 mil.. V 2008)

Zisk: 47 mil. (57 mil. v 2008)

Krátkodobé závazky: 125 mil. (58 mil. v 2008)

Z toho vůči zákazníkům: 120 mil.. (55 mil. v 2008)

Budoucí smlouvy získané nebo vydané jménem a na účet zprostředkovatelské firmy 849 mil.. (56 mil.. V 2008)

Příjmy z provizí: 1,6 mil.. (0,2 mil.. V 2008)

Náklady na zprostředkovatelskou činnost: 67 mil.. (40 mil.. V 2008) (hlavně: "jiné")

Ztráta ze zprostředkovatelské činnosti: -65,4 mil.. (-40 Mil.. V 2008)

Zisk z prodeje (obchodování): 566 mil.. (435 mil.. V 2008)

Ztráta z prodeje (obchodování): 448 mil.. (341 mil.. V 2008)

Zisk z obchodování: 123,4 mil.. (97 mil.. V 2008)

Net profit: 48 mil.. (57 mil.. V 2008)

Fin.účty na konci 2007: 62,9 mil.., Na konci 2008: 142 mil.., Na konci 2009: 225 mil..

Z aktivního vlastního obchodování dosáhli zisku, ze zprostředkovatelské činnosti dosáhli ztrátu (netřeba se nechat zmást, ztráta může být způsobena i příliš vysokými mzdovými a jinými náklady, nemusí být příčinou jen "skromných" výnosů ze zprostředkování). Zvýšily se příjmy z provizí, i objem od zákazníků. Cash rok od roku výrazně roste.

Obchodní podmínky exekuce jsou dostupné v angličtině a podle bodu 2. se vztahují na všechny příkazy retailových klientů, které budou prováděny na neregulovaném OTC trhu nebo "MTF 's", s čímž klient podpisem smlouvy souhlasí. (Není to přesně uvedeno, ale nese to nádech upozornění, že možnost exekuce na regulovaném trhu pro retail nebude). V bodě 3. se uvádějí kritéria pro nejlepší možnou exekuci, s tím, že pokud klient vyjádří souhlas, tato kritéria může XTB změnit. XTB neprodleně informuje klienta o všech okolnostech, které způsobily nemožnost provést exekuci příkazu (to může být korektní, avšak může to také otevřít manévrovací prostor pro brokera, což v tomto okamžiku nevím). Protistrany XTB musí mít v podmínkách také ochranu klienta pro nejlepší exekuci. V bodě 4. se zmiňují, že bude v jejich velké snaze kótovat ceny tak, aby byly co nejvíce podobné aktuálním cenám dostupným na burzách pro podkladová aktiva, ve vedoucích finančních institucích nebo informačních agenturách. V bodě 5. se definuje, kdy je XTB oprávněné aktivně zakročit v případě chybných cen, které také popisuje pro jednotlivé nástroje. (Znemožňují náhlým ztrátám, ale i ziskům způsobených např. technickou chybou zdroje. U mnohých dealerů je takové opatření nastaveno pro ochranu klienta, dokonce takové deaktivace mají nastavené systémově a také při obchodování na vlastní účet v takových případech nezvyknou provádět arbitráže.) Některé body se mi zdají přísně, ale je to věc individuálního názoru. (Black-Scholes model se již několikrát ve světových publikacích upravoval, protože nebyl použitelný za jakýchkoliv podmínek.) Bod 6. hovoří o snaze XTB do 90 sekund provést exekuci, pokud jsou tržní podmínky standardní. (Na pár obchodech třeba vyloučit / potvrdit umělé zpoždění). XTB negarantuje, že klient pro akciové CFDs dostane cenu, kterou vidí v systému, ta by měla být považována pouze za orientační. Bod 7. mluví o fixním spreadu zveřejněného v tabulce, který se může bez upozornění klienta měnit. Pokud je změna krátkodobého charakteru, XTB se bude snažit dostat fixní spread na původní úroveň jakmile to trh dovolí. Pokud si klient zvolí variabilní spread (při založení účtu pro CFD), XTB se snaží (podle bodu 7.) v spreadu co nejlépe odrážet tržní podmínky. Body 1-4 se nevztahují na akciové CFDs. Pro akciové CFDs platí variabilní spread a v systému je vidět pouze orientační cena, ne garantovaná cena. Proto XTB doporučuje využívat limitní příkazy. Bod 8.: příkazy limit a stop mohou být zadány do systému až tehdy, kdy se daný nástroj již aktivně obchoduje (zde vidím z mého pohledu poměrně velkou nevýhodu - může selhat technický i lidský faktor, i když takto funguje hodně brokerů). Bod 9. omezuje rozhodování klienta o svých limitních příkazech pro CFD na akcie: XTB akceptuje jen takové stop příkazy, které mají rozdíl mezi aktivovanou cenou a požadovaným stop limitem větší než XTB definuje na své stránce. Pro porovnání, příkaz je maximální povolený limit ask cena, pro prodej bid cena. Nejsou povoleny limitní příkazy, které jsou "in the money". Pokud podkladové aktivum CFD (akcie) je pozastaveno nebo vyloučeno z obchodování a podkladové aktivum se nezobchoduje do 30 sekund, XTB má právo odmítnout klientův příkaz. Bod 10: příkaz klienta může být zrušen i tehdy, jestliže objem přesahuje maximální hranice v definované specifikační tabulce XTB.

Všechna tato opatření mohou být míněna pro ochranu klienta, avšak podle všeho jde o DD brokera a tedy i zde platí: "Trust in God, but lock your car." Při pár aktivních obchodech se zodpoví několik otevřených otázek.

Markets.com

Na stránce se píše, že Markets.com je obchodní název společnosti Safecap Investments Limited, která sídlí na Kypru, bývalá Arbat Capital Ltd, 2006 - 2008, zaměřovala se na ruský trh.

Podle databáze brokerů (aktualizovaná: 2012) má společnost Safecap Investments Limited dvě dceřiné společnosti fungující jako brokerské firmy: Finex (regulovaná, Kypr) a GFC Market (nekontrolovaná, na stejném patře, přesně na téže adrese na Kypru, jak její mateřská společnost). Markets.com není zapsán v této databázi brokerů.

http://www.brokersdb.com/component/jreviews/tag/companyname/Safecap+Investments+Limited+%28ex+Arbat+Capital+Ltd%29/

Po navštívení této web stránky výše pod neregulovanou společností GFC Market (proklik přes název společnosti) ve třetí záložce s názvem "adresa" je link na jejich web stránku, která je totožná s web stránkou Markets.com / sk.

Stejným způsobem je možné podívat se i na web stránku regulované společnosti Finex: finexo.com.

Obě tyto dceřiné brokerské firmy využívají platformu MetaTrader4.

Neznám kyperské zákony, ale předpokládám, že daňový ráj nemá přísnější pravidla, než Slovenská republika. V Obchodním zákoníku SR nestojí povinnost ovládající osoby (mateřské spol.) ručit za závazky ovládané osoby (dceřiné spol.), pokud dceřiné společnosti nedisponují mateřskou zárukou, nebo pokud není ve stanovách mateřské společnosti ustanovení, že mateřská spol. ručí za závazky dceřiné společnosti.

Na stránce se píše, že "server Markets.com je držitelem licence úřadu CySEC" - to si klient může prověřit zde:

http://www.cysec.gov.cy/licence_members_1_en.aspx

Fakt, že mateřská společnost má registraci na CySEC, ale dcera, přes kterou klient obchoduje, nemá, je z mého pohledu velmi nebezpečné. Je třeba si ověřit, že přímo společnost, se kterou podepisuji smlouvu, má licenci.

Otázka: Jaký je důvod založit si dceřinou společnost na téže adrese?

Jedna z možných odpovědí zní: Likvidace dcery není velký problém.

Otázka: Jak si klienti vymůže svůj kapitál v takovém případě zpět?

Odpověď: L

Silný marketingový nástroj je Bill Hubard, podle údajů na stránce působí jako hlavní ekonom pro Markets.com. Avšak po zveřejnění této zprávy na své web stránce Markets.com dne 14. 6. 2011 s názvem "Market-Legend Bill Hubard Joins Markets.com", tato zpráva z webu Markets.com zmizela. V současnosti ji lze nalézt jen v paměti (webcatche).

Další marketingový nástroj je finanční odměňování individuálních klientů při doporučení Markets.com novému klientovi (program Doporučte známým). Obchodní partnery také motivují velmi vysoké odměny. V podmínkách obchodování jsou zveřejněny fixní spready a pod záložkou FOREX variabilní spready. Opět je zde možné provést srovnání s MIKOV příklady spreadů pro GBPJPY (v článku - Jak zjistit skutečný model párování) a dostaneme výsledek, že ani tato nabídka není pro klienta atraktivní.

Při dosažení hranice 100 % využité marže, klient obdrží po přihlášení do obchodní platformy automatické oznámení s výzvou k doplnění prostředků. Při 20 % využité marže, server Markets.com uzavře část, případně všechny otevřené pozice spojující se k danému zákaznickému účtu. Jakákoliv výzva k doplnění dalších prostředků neomezuje možnost serveru Markets.com zaslat další výzvy k doplnění prostředků ani neznamená zřeknutí se práv serveru Markets.com na likvidaci pozic. (Pozor, toto ustanovení může mít pro klienta devastující účinek).

Jako vždy, i zde platí: ještě před vstupem do kontraktu s jakýmkoliv brokerem je třeba ověřit si podmínky výstupu z celého smluvního vztahu a věnovat dostatečně dlouhou dobu čtení smlouvy a obchodním podmínkám.

V debatě k článku napište, jaké máte zkušenosti s těmito makléři a jak se vám článek líbil.

Infografika porovnává tři forex a CFD brokery:

Tuto recenzi napsala pro web ako-investovat.sk Jana Execlová 25.6.2012

 


Tak co já vím tak bonus u Markets.com ( http://investplus.cz/investice/markets-com-recenze/ ) stále platí. Vím, že si pár let zpět kdosi stěžoval, že jej neobdržel, ale to už je podle mne minulost. Přecijen, pokud Vám slíbí bonus a následně jej na účet nepřipíší, tak se zbalím a jdu jinam ... No a co se týče Plus500 tak tam je to pětikilo - http://www.forexnet.cz/recenze-plus500-zkusenosti-demo-bonus-podvody-diskuze/ který dávají za pouhý ověření kontaktních údajů (nebo jen telefonu), což taky není špatný. K ničemu to obchodníky nezavazuje ... Přidal: Tom dne 17.01.2016 o 10:57
Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:1 Komentáře Galéria (2)

Související články

Recenze STP účtu u XTB

tuesday
19.03.2013
Brokeři | janaexel

Recenze XTB

saturday
02.03.2013
Brokeři | janaexel

Plus500 - recenze brokera

thursday
17.01.2013
Brokeři | janaexel

Forex brokeři - ECN, STP a DD

wednesday
18.07.2012
Brokeři | janaexel

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)