Dluhopisy J & T Finance Group Ako-investovat.sk .


J & T Finance Group nabízí korporátní dluhopisy s výnosem 6,4 % p.a. Emitentem dluhopisů však není slovenská J & T Finance Group, jak by napovídal název dluhopisů (JTFG II 6,40 / 15), ale nizozemská J & T Global Finance II.BV J & T v této emisi uvedla 1 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 100 mil. EUR.

Samostatné dluhopisy nejsou běžnou součástí portfolií malých investorů. Nové emise J & T budou spíše určeny k seskupení do dluhopisového fondu J & T Bond. Tento fond s minimální investicí již od 30 EUR drží korporátní dluhopisy ze skupiny J & T a spřízněných holdingů: ABS Jets, Home Credit and Finance Bank, ISTROKAPITAL, JOJ Media House, JTFG a Nomos Bank. Mimo skupin J & T, ISTROKAPITAL a PPF má v portfoliu už jen dluhopisy maďarské rafinerie MOL.

Pojďme ale zpět k dluhopisům JTFG II 6,40 / 15. Na České burze se obchodují za cenu 99,5 % koupě a 100 % prodej z ceny nominálu dluhopisu. Stálou objednávku, pár kusů na koupi i prodeji, podle burzy netvoří market maker. Avšak nikoho by nepřekvapilo, kdyby likviditu dluhopisů na burze v Bratislavě tvořily firmy blízké J & T.Dluhopisy si od emise drží cenu 100 % nominálu a objem obchodování je zatím 1 mil. EUR:

(Oba obrázky jsou převzaty z burzy: bsse.sk)

Nejdůležitějším dokumentem pro investora je jako vždy prospekt emitenta. Před investicí je nutné prospekt emitenta podrobně prostudovat. Základní údaje o emisi:

 •  Název: JTFG II 6,40 / 15
 •  Emitent: J & T Global Finance II., BV, se sídlem Weteringschans 26, 1017 SG, Amsterdam, Nizozemské království,
 •  Splatnost: 6. 2. 2015
 •  Kupón: 6,4 % ročně z nominálu, vyplácený pololetně
 •  ISIN: SK4120008335 série 01
 •  Nominální hodnota dluhopisu: 100 000 EUR, počet 1000 kusů, emise spolu: 1 mil.. EUR (minimální výše objednávky 1kus)
 •  Ručitel: J & T FINANCE GROUP, a.s. - Dluhopisy jsou zaručeny rukojemským prohlášením
 •  Hlavní manažer emise: J & T Bank
 •  Předčasné splacení: emitent může za určitých okolností dluhopisy předčasně splatit
 •  Emisní kurz: Emisní kurz ke každému dalšímu dni během lhůty pro upisování dluhopisů (primárního prodeje) se zvyšuje o odpovídající alikvotní úrokový výnos s použitím BCK - standardu 30E/360, kde jeden rok má 360 dnů rozdělených do 12 měsíců s 30 dny, podle následujícího vzorce:

Emisní kurz (v % z jmenovité hodnoty) = Emisní kurz k Datumu vydání Dluhopisů + Poměrná část úroku (v %)

Emitentem dluhopisů je nizozemská společnost, ale za dluhopisy se zaručila slovenská skupina. V prospektu je uvedeno doporučení věnováno zejména zahraničním investorům do dluhopisů. Jsou Slováci zahraničními nabyvateli dluhopisů, pokud je emitentem nizozemská společnost? Nevím, asi se půjdu zeptat mého právního poradce.

Výňatek z prospektu: Nabyvatelem dluhopisů, zejména zahraničních, se doporučuje konzultovat se svými právními a jinými poradci ustanovení příslušných právních předpisů, zejména devizových a daňových předpisů České republiky a Nizozemského království, států, jejichž jsou rezidenty, a jiných příslušných států a dále všechny mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní investiční rozhodnutí.

Emitent J & T Global Finance II., B.V.

Řediteli řídící rady J & T Global Finance II., BV jsou Miloš Babida a Roman Florián. Výtažek z emise se použije na financování společností ve slovenské skupině, či financování slovenského ručitele prostřednictvím půjček. Holandský emitent přitom očekává, že prostředky budou použity zejména na financování private equity aktivit, mezaninového a junior financování a refinancování stávajících úročených zdrojů.

Prospekt dále uvádí stručný přehled rizikových faktorů:

 •  Odpovědnost za závazky z dluhopisů a za obsah prospektu
 •  Riziko spojené s podnikáním emitenta
 •  Závislost emitenta na ručitele může významně ovlivnit schopnost emitenta plnit své závazky
 •  Potenciální střet zájmů mezi akcionářem emitenta a majiteli dluhopisů
 •  Riziko změny akcionářské struktury
 •  Riziko spojené s případným insolvenčním řízení

Emitent J & T Global Finance II., BV, byl založen v Nizozemsku v roce 2011 jako společnost s ručením omezeným. Jeho jediným akcionářem je J & T FINANCE GROUP, a.s., tedy ručitel emise. Hlavní činnost emitenta je poskytování úvěrů společnostem ve skupině J & T. Skupina je blíže specifikována v prospektu tak, že sestává z těchto společností:

 •  J & T BANKA, a.s. (Česká republika)
 •  J & T BANKA, as, pobočka zahraniční banky (Slovenská republika)
 •  J & T Bank Switzerland Ltd. (Švýcarská konfederace)
 •  J & T Bank ZAO (Ruská federace)
 •  J & T FINANCE, a.s. (Česká republika)
 •  J & T BFL Anstalt (Lichtenštejnské knieţactvo)
 •  ATLANTIK finanční trhy, a.s. (Česká republika)
 •  J & T Private Investments B.V. (Nizozemské království)
 •  J & T Minority PORTFOLIO LIMITED (Kypr)
 •  Equity Holding, a.s. (Česká republika)
 •  J & T IB and Capital Markets, a.s. (Česká republika)
 •  J & T Global Finance.I., B. V. (Nizozemské království)
 •  J & T Global Finance II., B. V. (Nizozemské království)
 •  J & T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (Česká republika)
 •  Bayshore Merchant Services Inc. (Britské Panenské Ostrovy)
 •  J & T Integris Group LTD (Kypr)
 •  J and T Capital, Sociedad Anonima de Capital Variable (Mexiko)
 •  J & T Advisors (Canada) Inc. (Kanada)
 •  Integris FUNDS LIMITED (Kajmanské ostrovy)
 •  J & T BANK AND TRUST INC. (Barbados)
 • J & T Private Equity B. V. (Nizozemské království)
 •  J & T Capital Management Anstalt (Lichtenštejnské knieţactvo)
 •  KHASOMIA LIMITED (Kypr)
 •  Rigoberto INVESTMENTS LIMITED (Kypr)
 •  KOTRAB ENTERPRISES LIMITED (Kypr)
 •  J & T International Anstalt (Lichtenštejnské knieţactvo)
 •  J & T Investment Pool - I-CZK, a.s. (Česká republika) J & T FINANCE GROUP, a.s. PROSPEKT
 •  Strana 17
 •  J & T Investment Pool - I - SKK, a.s. (Slovenská republika)
 •  J & T Securities MANAGEMENT LIMITED (Kypr)
 •  J & T FINANCIAL INVESTMENTS Ltd (Kypr)
 •  STOMARLI HOLDINGS LIMITED (Kypr)
 •  Neevia INVESTMENT LIMITED (Kypr)
 •  LCE Company Limited (Kypr)
 •  První zpravodajskou a.s. (Česká republika)
 •  J & T FINANCE GROUP, a.s. (Česká republika)
 •  J & T Concierge, s.r.o. (Česká republika)
 •  J & T Concierge ČR, s.r.o. (Česká republika)
 •  J & T Management, a.s. (Česká republika)
 •  J & T Finance LLC (Ruská federace)
 •  J & T GLOBAL SERVICES LIMITED (Kypr)
 •  JTG Services Anstalt (Lichtenštejnské knieţactvo)
 •  J & T GLOBAL MANAGEMENT s.r.o.
 •  ABS PROPERTY LIMITED (Irsko)

Vzhledem k tomu, že emitent byl založen jen 26. 10. 2011, tak první účetní závěrku sestaví až k 31. 12. 2012. V prospektu uvádí vstupní výkazy a z nich vyčteme jen výšku hotovosti a splaceného vstupního kapitálu ve výši 18 000 EUR. K 31. 12. 2011 se situace změnila pouze kosmeticky, na společnosti není moc co studovat, protože byla založena jen v říjnu 2011, nemá v porovnání s velikostí emise žádný majetek ani příjmy. Byl založen pouze za účelem emise dluhopisů a následného půjčování těchto prostředků v rámci skupiny J & T.

Že za dluhopisy převzala záruku J & T FINANCE GROUP, a.s., tak je pro potenciálního investora do dluhopisů důležité podívat se na schopnost splácet závazky právě této skupiny.

Ručitel J & T FINANCE GROUP

Na začátek zkrácený přehled z prospektu o rizikových faktorech ručitele a skupiny:

 •  Závislost ručitele na příjmech od dceřiných společností
 •  Riziko podnikání v bankovním sektoru
 •  Riziko podnikání v oblasti správy aktiv (asset management)
 •  Riziko podnikání v oblasti médií
 •  Riziko podnikání v oblasti developmentu a hoteliérství
 •  Riziko investic do energetických a průmyslových aktiv
 •  Rizika spojená s akvizicemi
 •  Riziko investic typu soukromého kapitálu (private equity)
 • J & T Finance Group byla založena v roce 1995 a mezi její nejvýznamnější milníky patří podle prospektu:
 •  1996 založená společnost J & T Securities s.r.o. obchodníka s cennými papíry v České republice
 •  1997 založená společnost J & T GLOBAL, a.s. realitního developera v České republice
 •  1998 vstup do českého bankovnictví akvizicí 99,84 % podílu v Podnikatelské bance, a.s., se současným obchodním jménem J & T BANKA, a.s., (squeeze out minoritních akcionářů v roce 2005)
 •  2004 významný vstup do oblasti energetiky získáním 34 % balíku akcií společnosti Pražská energetika, a.s.
 •  2006 vstup skupiny do oblasti švýcarského bankovnictví prostřednictvím akvizice IBI Financial Services AG se současným názvem J & T Bank Switzerland Ltd.
 •  2006 Otevření pobočky společnosti J & T BANKA, a.s. na Slovensku, a to společnosti J & T BANKA, a.s., pobočka zahraniční banky
 •  2007 vstup 100 % podílu v ruské bance Tretij Rim ZAO, která byla přejmenována na J & T Bank ZAO
 •  2008 vstup 90 % akcií ve společnosti Bayshore Merchant Services Inc. na Barbadosu, později přejmenované na J & T Bank and Trust INC
 •  2008 - 2010 vyčlenění nefinančních podniků působících v oblastech korporátních investic, realitního developmentu a služeb do samostatných homogenních podnikatelských entit
 • Organizační struktura skupiny J & T:Vztah emitenta, ručitele a skupiny a jejich vliv na investory do dluhopisu zcela přesně charakterizuje tento úryvek z prospektu:

Schopnost emitenta plnit své závazky vůči majiteli dluhopisů se odvíjí od schopnosti společností ze skupiny uhradit včas a v dostatečné výši své závazky vůči emitentovi. Pokud by skupina nebyla schopna včas a v dostatečné výši plnit své závazky, nebude emitent schopen plnit své závazky vůči majiteli dluhopisů. Pokud by v takovém případě nebyl ani ručitel schopen včas a v dostatečné výši plnit své závazky z titulu Rukojemské prohlášení, může být uspokojení pohledávek majitelem dluhopisů z titulu dluhopisů ohroženo.

Auditované výsledky k 31. 12. 2010:

Aktiva: 3 798 561 tis. eur

Závazky: 3 047 942 tis. eur

Vlastní kapitál: 750 61 tis. eur

Peněžní prostředky a ekvivalenty: 586 287 tis. eur

Čistý zisk: 85 652 tis. eur

Neuaditované výsledky ručitele (J & T Finance Group) k 30.9.2011 vypadají takto:

Aktiva: 4 554 016 tis. eur

Závazky: 3 922 010 tis. eur

Vlastní kapitál: 632 001 tis. eur

Peněžní prostředky a ekvivalenty: 713 736 tis. eur

Čistý zisk k 30.9.: 14 195 tis. eur v roce 2011/46 465 tis. EUR v roce 2010

Dluh vůči kapitálu: závazky převyšují vlastní kapitál o 600 %

Závazky vůči aktivům: Závazky tvoří 86 % aktiv

Tyto ukazatele zadluženosti jsou docela běžné v Private Equity skupinách a pro holdingy využívajících ve velké míře cizí zdroje. Není to nic neobvyklého.

Pro rozhodnutí o tom, zda investovat do těchto dluhopisů, by si měl investor zvážit nejen hospodářské výsledky ručitele, ale i právní aspekty ručitelského prohlášení (nachází se na straně 111 v prospektu emitenta), vztah nizozemského emitenta a nizozemského úpadkového práva k našemu obchodnímu zákoníku.

Osobně si myslím, že v Evropě se dají najít při stejném výnosu zajímavější dluhopisy právně přehlednější a finančně stabilnějších firem jako emitent a ručitel tohoto dluhopisu. Nedávný přehled jsme uvedli v tomto článku o výnosech korporátních dluhopisů. Ovšem ne ke každým se dá na sekundárním (nebo i primárním) trhu snadno dostat jak k dluhopisům ze skupiny J&T.

Prospekt emitenta:

http://www.bsse.sk/Content/KotovacieProspekty/KP_2JTG001E.pdf

Výroční zpráva ručitele:

http://www.jtfg.com/media/VZ_JT_FG_2010_SK.pdf

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 27.3.2012

 

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

J&T, Penta a Agrofert - kdo je větší žralok?

tuesday
19.03.2013
Podnikání | filip

Korporátní dluhopisy

sunday
24.02.2013
Dluhopisy | filip

Jak koupit dluhopisy v eurozóně?

sunday
18.03.2012
Dluhopisy | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)