Dluhopisy JOJ Media House Ako-investovat.sk .


Na bratislavské burze přibyl koncem roku 2011 nový titul, Dluhopisy společnosti JOJ Media House. Jde o dluhopis se splatností 21. 12. 2015, tedy čtyřletý dluhopis s propagovaným 7% výnosem do splatnosti. JOJ Media House je holding, který nevykonává podnikatelskou činnost, ale drží a spravuje podíly v mediálních společnostech. V tomto článku zkusím popsat, co mě nejvíce zaujalo v prospektu emitenta dluhopisů.

Mediální holding drží podíly v těchto firmách:

- Slovenská produkční a.s. - Televize JOJ a JOJ plus

- BigBoard a.s. - Převážně billboardová reklama

- Akcie.sk, s.r.o. - Provoz stejnojmenné internetové stránky

- Starhouse Media a.s. - Začínající firma v oblasti vyhledávání talentů

Údaje k emisi dluhopisů:

- Maximální hodnota emise: 25 000 000 EUR

- Jmenovitá hodnota dluhopisu: 1 000 EUR

- Emisní kurz: 76 % z nominálu v den vydání emise

- Splatnost 100 % z nominálu 21. 12. 2015

Podrobnosti o výpočtu výnosu se dozvíte v prospektu dluhopisu:

http://www.bsse.sk/Content/KotovacieProspekty/KP_2JOJ001E.pdf

Aktuální informace o kurzu dluhopisu a jeho obchodování naleznete na stránce bratislavské burzy:

http://www.bsse.sk/Cenn%C3%A9papieretrhy/Detailemisie.aspx?IssueKey=%23KEY=D|^|757%23

Pokud by investor koupil 21. 12. 2011 dluhopisy za cenu 760 EUR (76 % z nominální ceny), tak by podle vzorce s prospektu měl mít 7 % výnos do splatnosti.

JOJ Media House vznikla jen nedávno za účelem správy podílů v mediálních firmách spojených se skupinou J & T. Přímé propojení J & T už v organizační struktuře mediálního holdingu není:Z organizační struktury vidíme, že holding 99,9% podíl drží přes kyperskou firmu Hernado Richard Flimel, který je současně generálním ředitelem TV JOJ. Napřímo také vlastní 0,1 % holdingu JOJ Media House.

1. Televizní aktivity

Holdingu jsou soustředěné do firem Slovenské produkční a.s. a MAC TV, s.r.o. Slovenská produkční provozuje televizní stanice TV JOJ a JOJ Plus. Její 100% dcera MAC TV zase vlastní licence na analogové i digitální vysílání.

2. Prodej reklamních ploch

Prodej reklamních ploch má pod palcem BigBoard, a.s. a její dcery: BigMedia, RECAR Slovensko, RECAR Bratislava, Transportní společnost. Tato větev holdingu poskytuje velkoplošné reklamní panely (megaboardy), reklamu na dopravních prostředcích (tramvaje, autobusy) a další formy venkovní reklamy.

3. Provozování internetových portálů

Kromě firmy Akcie.sk, s.r.o. dělá i Slovenské produkční a MAC TV, které provozují internetové portály joj.sk, huste.tv.

4. Starthouse Media

Starthouse Media začíná působit v oblasti vyhledávání a správy talentů, ale v této firmě drží emitent jen 30 %. Má za cíl poskytovat management talentům z TV pořadu Česko Slovensko má Talent.

Podíl jednotlivých oblastí podnikání na tržbách emitenta JOJ Media House:

 • Slovenská produkční, televizní vysílání – 85% podíl na tržbách
 • BigBoard, venkovní reklamní plochy - 9,9% podíl na tržbách
 • Internetová reklama na portálech akcie.sk - zanedbatelný podíl na tržbách celého holdingu
 • Starhouse Media, vyhledávání talentů - zanedbatelný podíl na tržbách celého holdingu

Finanční výsledky JOJ Media House od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011:

 • Provozní výnosy: 2 923 000 EUR
 • Výsledek hospodaření: - 416 500 EUR
 • Aktiva: 170 848 025 EUR
 • Závazky: 171 183 000 EUR
 • Vlastní kapitál: - 334 975 EUR
 • Čistý majetek firmy (vlastní kapitál) je záporný, neboť závazky emitenta v tomto případě převyšují jeho aktiva. Detailní pohled na strukturu majetku ukáže, že nehmotná aktiva tvoří většinu aktiv společnosti:
 • Goodwill: 14 751 000 EUR
 • Goodwill TV JOJ: 9 725 000 EUR
 • Ocenitelná práva: 4 404 000 EUR
 • Ostatní nehmotný majetek: 90 952 000 EUR
 • V prospektu emitenta jsou uvedeny i dílčí finanční výsledky společnosti Slovenské produkční, protože ta vytváří většinu tržeb holdingu. Její vlastní kapitál je také záporný - 10 581 000 a zisk od roku 2009 až po první půl rok 2011 klesá:
 • Zisk 2009: 2 034 000 EUR
 • Zisk 2010: 373 000 EUR
 • Ztráta do 30. 6. 2011: - 612 000 EUR

Pro BigBoard Slovensko, zastřešující prodej venkovní reklamy, prospekt uvádí zisky 302 000 za rok 2008, 207 000 za rok 2009 a ztrátu - 706 000 v roce 2010. Akcie.sk měly v září 2011 návštěvnost 28 000 reálných uživatelů a za rok 2010 udělaly ztrátu -1 135 EUR. Starhouse Media vyrobila za rok 2010 ztrátu -127 EUR.

Výňatek z prospektu:

Emitent je holdingovou společností, která drží a spravuje podíly ve více společnostech popsaných v tomto prospektu. Jediným zdrojem příjmů emitenta jsou dividendy,respektive podíl na zisku těchto dceřiných společností. Z uvedeného hlediska je emitent zcela závislý na svých dceřiných společnostech a na dividendách vygenerovaných podnikatelskou činností jeho dceřiných společností. Kromě uvedeného nemá emitent další zdroj příjmů.

Účelem použití finančních prostředků získaných vydáním dluhopisů je odkup pohledávek třetích osob vůči společnostem ve skupině emitenta a financování bez ní podnikatelské činnosti emitenta.


Prospekt obsahuje kompletní auditované výsledky JOJ Media House za rok 2010, neauditované výsledky za první pololetí 2011. Také seznam smluv týkajících se financování (úvěrů) dceřiných společností na straně 62. Bohužel neobsahuje podrobněji hospodářské výsledky dceřiných společností. Pro ty by se musel investor obrátit na příslušný obchodní rejstřík a jeho sbírku listin.

Tyto dceřiné společnosti negenerují nějaké významné zisky. Ale bez podrobné analýzy nevíme, jaké další dluhy a závazky mohou skrývat. JOJ Media Holding je již tak velmi zadlužený. Dluhopisového investora musí v první řadě zajímat schopnost emitenta splácet své závazky. Pokud nevidí do dceřiných společností a struktury jejich zadlužení, tak se nemá podle čeho orientovat.

Vzhledem k tomu, že JOJ Media House nemá vlastní kapitál (je záporný), kterým by v případě defaultu uspokojila věřitele, a také to že aktiva / majetek jsou již tak nadhodnocené vysokými položkami nehmotných aktiv, pokládám 7% výnos do splatnosti za nízký. A to zejména v dnešní době problémů v Evropě, když jsou přirážky na méně kvalitní dluhopisy vysoké.

Prospekt emitenta:

http://www.bsse.sk/Content/KotovacieProspekty/KP_2JOJ001E.pdf

Dluhopisy na burze:

http://www.bsse.sk/Cenn%C3%A9papieretrhy/Detailemisie.aspx?IssueKey=%23KEY=D%7C%5E%7C757%23

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 7.2.2012

 

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Související články

Korporátní dluhopisy

sunday
24.02.2013
Dluhopisy | filip

Korporátní dluhopisy a jejich výnosy

saturday
07.07.2012
Dluhopisy | filip

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)