Piotroskiho tvrdý backtest Ako-investovat.sk .

Piotroskiho tvrdý backtest

saturday
23.06.2012
Akcie | magazin


Na základě množství připomínek k Piotroskimu fundamentálnímu obchodnímu systému, které byly směrovány našemu klubu, jsme se rozhodli otestovat reálnou funkčnost systému. Piotroskiho systém jsme zveřejnili v našem časopise "Obchodník" No. 7 (prosinec 2010). Avšak nejprve stručná "rekapitulace" Piotroskiho systému.

Piotroskiho  systém je sestaven výhradně na základě indikátorů obsažených v účetních knihách společností. Zdůrazňuje, že je nutné vyhledávat "highbook-to-market" (fundamentálně silné, avšak výrazně podhodnocené) společnosti. Piotroskiho systém je skutečně schopen efektivně selektovat společnosti, které v budoucnu dosáhnou nadprůměrného výnosu. Z pohledu finanční teorie se Piotroski jednoznačně orientuje na hledání Alpha.

Výkonnost Piotroskiho systému - "měkký" backtest

Pro testování výkonnosti screeneru Piotroski jsme využili fundamentální data z databáze SIP AAII (http://www.aaii.com/stock-investor-pro/)."Měkký" backtest se využívá pro rychlé posouzení fundamentálního obchodního systému "alfou" a "betou" vybraný benchmark. Rychlost backtestu je však na úkor objektivity, protože nezohledňuje všechna tržní rizika. Je však extrémně rychlý, a proto ho často využíváme k posouzení, zda má fundamentální obchodní systém budoucnost a vyplatí se mu věnovat čas a peníze na další výzkum.

U "měkkého" backtestt jsme vycházeli z následujících předpokladů:

1) Každý měsíc máme k dispozici 5 000 USD, které rovnoměrně rozdělíme do všech akcí, které projdou screenerem.

2) Nakupujeme ("buy") na "day - open" první den v měsíci, kdy odpovídající akce projdou screenerem.

3) Prodáváme ("sell") na "day - close" poslední den v měsíci, tj. rozprodáváme celé portfolio každý měsíc, abychom uvolnili kapitál pro nové akcie do portfolia.

4) Zisky se nereinvestují.

5) Neexistují "spready", poplatky, ani slippage.

6) Volume je dostatečný na realizaci nákupu a prodeje.

Výsledky "měkkého" backtestu uvádíme v následující tabulce a grafu.

Tabulka 1: Výkonnost systému a náročnost na obchodování

Poznámka: data k 30.11.2010

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z AAII, 2011

Graf 1: Výkonnost systému PIOTROSKI 9 - "měkký" backtest

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z AAII Stock Investor Pro (2010)

Fundamentální obchodní systém od Piotroskiho má několik vlastností:

a) relativně nízký obrat společností v portfoliu, což umožňuje relativně snadnou správu portfolia,

b) model dosahuje nejrychlejšího tempa růstu výkonnosti právě na dnech ekonomického cyklu,

c) model dosahuje nízké výkonnosti (až zápornou) v období prudkého růstu,

d) model dokáže snižováním výkonnosti a snižováním počtu držených akcií v portfoliu (v letech 2002 - 2003 a 2006 - 2007) celkem dobře odhadnout obrat na trzích a "překoupenost a nadhodnocenost" aktiv na kapitálových trzích,

e) model není vhodný spouštět v době, kdy P / E akciového koše S&P500 je extrémně rostoucí,

f) model má jednu z nejnižších měr volatility hodnoty portfolia ze všech testovaných modelů (25 modelů ve 4 variantách),

g) model je možné používat i bez "přísného" risk-managementu.

Výkonnost Piotroskiho systému - "tvrdý" backtest

Piotroskiho systém je opravdu skvělý. Na papíře. Ale jaké výsledky přinese, když ho pustíte do tvrdé reality trhu?

Pro zvýšení objektivity testování jsme systém podrobili "tvrdému" backestu. Chtěli jsme zjistit objektivní výkonnost systému za poslední makroekonomický cyklus, a proto jsme pracovali s několika kritérii, které měly do maximální možné míry přiblížit realitu na trhu. Zdůrazňuji, že při testování systémů vždy uvažujeme s nejhorším možným scénářem, tj. simulujeme nejhorší možné podmínky na trhu. Kritéria, která jsme simulovali při "tvrdém" backtestu jsou následující:

1. K dispozici je vždy maximálně 5 000 USD, které nejsou pákové, není možné doplňovat kapitál v případě ztráty (draw-down) a není možné vstoupit do pozice, pokud celková zainvestovaná částka by překračovala vstupní investici.

2. Investujeme poměrně do všech akcií, které přejdou screenerem.

3. Vzhledem na reálnou dostupnost fundamentálních dat pracujeme s týdenní frekvencí updatu fundamentálních údajů o společnostech (využíváme systém SIP od AAII), tj. akcie jsou vygenerovány vždy v neděli před novým týdnem.

4. Nákup ("buy") je na "nextday - high", tj. v daný den dokážeme vstoupit do pozice za nejhorší možnou cenu, pokud dayvolume je 3x vyšší než naše investice.

5. Prodej ("sell") je na "nextday - low", tj. prodáváme za nejnižší možnou cenu vygenerovanou na trhu v daný den, pokud dayvolume je 3x vyšší než naše investice.

6. V případě, že obchodní strategie, která je použita k obchodování fundamentálního obchodního systému, neumožňuje nákup dalších akcií z důvodu, že celá vstupní investice je alokovaná do akcií, nákup dodatečných akcií se neprovede.

7. Problém "survivorship bias" (obchodování společností, které během backtestu zanikly z různých důvodů, jakými jsou bankrot, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti) řešíme tak, že vylučujeme všechny společnosti od počátku testování.

K obchodování Piotroskiho fundamentálního obchodního systému využíváme několik alternativ vstupních a výstupních technických podmínek.

Vstupní podmínky ("X") jsou následující:

1 - nákup na "nextday - high",

2 - nákup na "nextday - high" pokud je MACD (12,29) rostoucí,

3 - nákup na "nextday - high" pokud je MACD (12,29) rostoucí a close cena akcie je vyšší než EMA 66 (3-měsíční EMA).

Výstupní podmínky ("Y") jsou následující:

1 - prodej na "nextday - low" po 6 měsících, tj. ponechali jsme prostor akciím projevit se během následujících 2 čtvrtletí, neboť předpokládáme, že akcie je fundamentálně zdravá a má prostor pro růst,

2 - prodej na "nextday - low" po 12 měsících, tj. ponechali jsme prostor akciím projevit se během následujících 4 čtvrtletí,

3 - prodej na "nextday - low" pokud se neobjeví v screeneru, tj. nenecháváme akciím prostor pro projevení svých "kvalit".

Zároveň pracujeme s podmínkami risk-managementu ("Z"), které jsou následující:

1 - neexistence risk-managementu,

2 - trailing stop "nextday - low", jestliže close cena akcie je pod EMA 66.

Na základě kombinace alternativ vstupních a výstupních podmínek jsme sestavili 18 obchodních strategií. Pro pochopení konkrétního obchodního systému je nutné číst číselné hodnoty "XYZ" uvedených v následujícím grafu v tomto pořadí:

"Vstupní podmínka - výstupní podmínka - podmínka risk managementu".

Výsledky testu výkonnosti Piotroskiho fundamentálního obchodního systému při využití sestavených obchodních strategiích prezentuje následující graf.

Graf 2 Výkonnost systému PIOTROSKI9 - "tvrdý" backtest

Zdroj: Vlastní propočty a zpracování, 2011

Tyto výsledky testování výkonnosti již nejsou až tak oslnivé. Jsou sice velmi dobré, avšak silně závisí na zvolené obchodní strategie. Obchodní strategie, které spekulativního investora "nutí" do dlouhé doby držení pozic, jsou výkonnější. Na druhé straně vyžadují vyšší toleranci k riziku. Jedině obchodní strategie, které ponechávaly akcie v portfoliu jeden rok, a neexistoval žádný risk management, dokázaly překonat původní "měkký" backtest. Jakmile se investiční horizont zkracuje, respektive uplatníme risk management, zvýšíme počet obchodů a výrazným způsobem snížíme výkonnost systému.

Závěr

Piotroskiho přístup k vyhledávání společnosti je skutečně jednoduchý. Svou unikátní kombinací vysoké výkonnosti a nízké náročnosti na obchodování je ideální vstupní bránou pro tvorbu vlastních modelů.

Tento systém je jako stvořený pro dlouhodobé spekulativní investory, kteří jsou schopni ponechat investici "pracovat" dlouhou dobu (okolo 9 až 12 měsíců). Aktivnější zasahování do systému s využitím technické analýzy vyžaduje přepracování obchodní strategii. Existuje však i možnost aktivněji zasahovat do skladby portfolia na bázi individuálního řízení každé pozice vůči ostatním akciím.

Prevzaté z časopisu obchodník

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Ján Šebo 8.9.2011

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

Fundamentální screening akcií

monday
11.02.2013
Investice | pohorsky.josef

Benjamin Graham – výběr akcií

saturday
26.05.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)