Jak se vyhnout čínským podvodným akciím? Ako-investovat.sk .


Investování do emerging markets dnes zažívá svou renesanci. Prakticky všichni investoři chtějí vydělat na růstu čínské spotřeby a ekonomiky, přičemž často invenstují do společností, o nichž předtím nikdy neslyšeli a ani jejich produkty neviděli. V poslední době se přitom objevilo vícero případů, hlavně čínských společností, jejichž management či vlastníci buď přímo podváděli, nebo zatajovali před investory důležité informace. Takové společnosti nejsou přitom obchodované jen v Hong Kongu a Šanghaji, ale častokrát se jedná i o firmy, jejichž akcie jsou obchodované na burzách v USA. Podívejme se tedy, které akcie jsou nejvíce rizikové a jak zvýšíme pravděpodobnost, že se podvodným firmám vyhneme?

Jedním z příkladů poměrně sofistikovaného podvodu je firma China Green Agriculture (CGA). Nedávno na ni upozornil hedge fond J Capital, který firmu podrobil hloubkové kontrole. Firma podle účetnictví dosahuje poměrně stabilních výsledků, avšak fond se rozhodl prověřit ji přímo v Číně. Společnost vyrábí hnojiva a údajně jimi zásobuje velkou část farmářů v regionu. Pracovníci J Capital však zjistili při jejich due dilligenci překvapivé skutečnosti. Firma sídlí v malém areálu spolu s několika dalšími firmami propojenými na vedení společnosti. Nic však nenasvědčuje tomu, že by tu byla zařízení na zpracování a výrobu chemikálií. Následně zkusili prověřit hlavní klienty firmy vzpomínaných ve výroční zprávě.

Tyto firmy ale vyhlásili, že s CGA nemají uzavřené žádné dohody. Nesouhlasí ani další věci – podle výroční zprávy malá firma v Číně odvádí daň ze zisku, podle místního daňového úřadu ale není v databázi daňových poplatníků, ani není registrovaná. Také zjistili, že firma před časem převzala další společnost za neúměrně vysokou cenu a většina z jejich tržeb pochází od firmy, která je propojená na management s podezřením, že jsou tyto tržby pouze fiktivní. J Capital tyto údaje oznámil SEC, která začala proti firmě formální vyšetřování. Cena akcie CGA od zveřejnění závěrů J Capital začátkem ledna prudce propadla a dnes je o více jak 30 % níže. Podobných společností se v poslední době z Číny objevuje poměrně mnoho: RINO, CIA, China Valve Technology, China Media Tech a mnoho dalších. Z uvedeného příkladu ale vyplývají pro individuálního investora dvě věci: musí si uvědomit, že nemá k dispozici prostředky na to, aby spolehlivě určil, zda se jedná o podvod či ne, a proto musí v případě takto rizikových akcií vsadit na zvýšenou diverzifikaci.Vývoj ceny akcie CGA v roce 2011

Můžeme si však zkusit načrtnout určitý filtr, který nám pomůže vyhnout se velké části podvodných společností – ale určitě ne všem. Většina podvodných firem v Číně funguje na principu akciových společností, které mají čínských vlastníků (častokrát většinových) a současně emitují akcie přes burzu pro zahraniční investory. Vlastníci přitom často používají firmu jako jakousi obdobu kreditní karty – financují přes ni všechny své osobní výdaje. Jelikož čínskou vládu osud zahraničních investorů příliš nezajímá, je na nich, aby se před takovými praktikami měli na pozoru.

Jak tedy rozeznat podezřelou firmu?

Cashflow je klíč

Firma může vykazovat každý rok vysoké zisky, ale o mnoho důležitějším ukazatelem než zisk je její cashflow. Ten hovoří o tom, zda se firmě daří účetní zisky i vybírat v hotovostní formě. Primárně důležitý je přitom cashflow z operační činnosti (CFO). Pokud zisky firmy podle jejího účetnictví rostou, ale její CFO klesá, resp. se pohybuje v záporných hodnotách, něco není v pořádku. Buď má firma problém s inkasováním pohledávek, nebo se děje něco ještě horšího. Osobitě nebezpečná je kombinace růstu účetního zisku a poklesu CFO. Napříč tomu jsou určité cesty, jako manipulovat i cashflow, ale je to o mnoho obtížnější a složitější než manipulovat zisk.

Pozor na Goodwill a nehmotný majetek

Dalším varovným signálem je vysoký podíl Goodwillu na majetku firmy. Goodwill vzniká v účetnictví tehdy, když firma koupí jinou firmu za více než je její účetní hodnota. Potom se tento rozdíl zaúčtuje u nákupců ve firmě Goodwillu. Menší goodwill tedy není na závadu, ale vyskytují se případy, kdy je goodwill vyšší než celé vlastní jmění. V případě bankrotu firmy se přitom goodwill stává bezcenným. Podobně si je potřeba dávat pozor i na různé druhy nehmotného majetku typu licence, patenty, software. Pokud ho má firma v bilanci příliš mnoho, je možné, že jím zakrývá určité účetní machinace.

Kdo je auditor?

Velmi důležitou je při zkoumání účetnictví firmy otázka, kdo je jejím auditorem. Ideálně by to byla firma z velké čtverky (KPMG, Deloitte, Ernst and Young či PwC), ale v praxi se jedná většinou o menší firmu, přestože je levnější. Napříč tomu je dobré zkusit si prověřit na internetu, zda se jedná o spolehlivou firmu (audituje ještě někoho, působí na trhu dostatečně dlouho, kdo jsou klíčoví lidé v ní, nejsou propojení na management auditované společnost), protože většina podvodů bývá krytých takovým způsobem, že auditorem bývá malá firma určitým způsobem propojená na management auditované firmy – viz například případ Madoff, kde byl auditorem jeho švagr jako soukromá osoba. Na druhou stranu, podvody kryl např. i Arthur Andersen v případě Enron, což byla jedna z největších auditorských firem. Napříč tomu je šance, že auditor bude podvod krýt, většinou u menších firem.

Důležité je také podívat se na to, co z výroční zprávy auditor prověřoval – většinou jen rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cashflow a poznámky k účetní závěrce, ale ne např. informace o jednotlivých segmentech, rizikové expozici (např. VaR) či prognózách prodeje. Auditor může ohodnotit účetní závěrku firmy třemi různými verdikty – nejhorší je adverse opinion (ten se prakticky neuděluje, protože hovoří o tom, že účetnictví firmy je zavádějící, a tedy firma musí audit opakovat), potom následuje qualified opinion (účetnictví je dobré, ale s výhradami) a unqualified opinion (auditor nemá výhrady). Když vidíme ve správě auditora qualified opinion, měli bychom se detailně zaměřit na to, s čím auditor nesouhlasí a důkladně se podívat na poznámky k účetní závěrce týkající se těchto věcí.

Jak vypadá internetová stránka?

Zajímavým testem je podle mě i navštívení internetové stránky společnosti. Hlavně, když se společnost zabývá technologiemi č prodává své produkty přes internet. Často totiž zjistíme, že z podobně vypadající stránky bychom si produkt nekoupili, ani kdyby byl kdoví jak dobrý. Nedůvěru totiž vyvolává, když na stránce nejsou k dispozici aktuální výroční zprávy a účetní výkazy. Na druhou stranu, velmi pochybně působí většina čínských stránek, takže toto kritérium je třeba brát s rezervou.

Co o firmě píšou jiní?

Důležité je uvědomit si, že akcie nehledáme sami. Je množství lidí, kteří se na čínských akciích snaží vydělat a často mají k dispozici o mnoho větších zdrojů než my. Jedná se hlavně o hedge fondy, které si mohou dovolit dělat průzkum přímo na místě a poslat své lidi do fabrik, na úřady v Číně a podobně. Pokud nějaký fond přijde k závěru, že objevil nějaký podvod, po zashortování akcií si tuto informaci na 100 % nenechá pro sebe, ale zveřejní ji. Určitě bude na jeho internetové stránce, ale většinou ji najdete i na stránkách jako www.zerohedge.com či www.seekingalpha.com. Zajímavá je i stránka www.ctrionresearch.com, která se věnuje výhradně čínským podvodním akciím. Pokud narazíme na nějaké informace o firmě, kterou chceme nakupovat, je třeba si je nestranně a důkladně prostudovat, a potom se rozhodnout, zda jsou pro nás relevantní. Když ale nějaký manažer hedge fondu jde tímto způsobem s kůží na trh (a riskuje, že vzpomínaná společnost ho zažaluje), většinou si je svými zjištěními jistí a spolu se zveřejněním zprávy zpravidla podává i podnět SEC. Pokud tato rozhodne o začátku formálního vyšetřování proti firmě, její akcie se při oznámení takové zprávy propadnou. Dobrým zdrojem jsou také různá investiční fóra a komunity, kde je sice často problém dostat se k informacím o konkrétních akciích, ale zase člověk získá širší pohled na celý sektor, resp. trh v dané zemi.

Na závěr je třeba ještě jednou zopakovat to, co radí i známý Hongkongský value investor Cheach Cheng Hye – v Číně můžete mít společnost, která má úžasné výsledky, dobrého auditora a management s výbornou pověstí a i tak se může nakonec ukázat, že to byl podvod. Proto je pro emerging markets lepší mít velmi diverzifikované portfolio.

Máte zkušenosti s čínskými akciemi? Diskutujte v témě k tomuto článku.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 24.3.2011

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Související články

Čína a její realitní bublina

saturday
30.06.2012
Akcie | martin.balaz

Čínské akcie a jejich obchodování

friday
29.06.2012
Trhy a makro | martin.balaz

Čína a její bubliny

thursday
28.06.2012
Trhy a makro | martin.balaz

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)