Hedge fond Atwel a jeho manažer Richard Koza Ako-investovat.sk .


ATWEL Global Macro SP1 je hedge fond, jehož hlavní strategií je Global Macro. Jedná se o fond určený pro kvalifikované investory, tedy ty, kteří mohou investovat alespoň 100 000 USD a jsou již zkušenějšími investory. Fond založil Ing. Richard Koza na základě svého dlouhodobého působení na finančních trzích. Je nejen partnerem a portfolio manažerem fondu, ale také investoval značnou sumu svých vlastních prostředků do tohoto fondu.

Cílem fondu je dosahovat absolutního výnosu v každém roce bez ohledu na situaci na finančních trzích. To se projevilo např. v roce 2008 (pád Lehman Brothers), kdy naše strategie vydělaly přes 20 %. To je však podmíněno striktním hlídáním míry rizika.

Strategie fondu je typu Global Macro. Tento přístup analyzuje makroekonomický vývoj jednotlivých světových regionů a následně hledá obchodní příležitosti, které z takového vývoje budou profitovat. Při této strategii obchodujeme celou řadu likvidních instrumentů: akcie, komodity, měny, deriváty, a to na všech hlavních světových burzách.

Obchodujeme na všech likvidních světových trzích. Máme běžně otevřené pozice s akciemi jak na trzích v Hong Kongu či Austrálii, tak i v Evropě a Spojených státech. Naše obchody realizujeme se všemi volně směnitelnými měnami jak vyspělých zemí, tak i zemí rozvíjejících se trhů v Asii či Latinské Americe.

Jak jste se dostal k tradingu a co jste dělal před založením hedge fondu?

Tradingu a finančním trhů se věnuji již od roku 2001. Viděl jsem to jako zajímavou možnost, jak vydělávat a zhodnocovat peníze.

Před založením hedge fondu jsem se aktivně věnoval tradingu na svých soukromých účtech. Zároveň jsem již byl oslovován řadou zájemců o poradenské služby v oblasti finančních trhů.

Kdy vás napadlo, že je ta správná chvíle založit vlastní hedge fond?

V roce 2008 prošly trhy prudkými poklesy. Většina fondů se propadla o desítky procent. Ale moje strategie mi přinesly na mých účtech zisk přes 25 %. Tím jsem si ověřil, že mé strategie jsou vhodné pro obchodování a vydělávání za všech podmínek. Nejenom, když trhy rostou, ale i když klesají. Po tomto mém výsledku stoupl zájem o mé poradenské služby koncem roku 2009 se ukázalo, že bude nejlepší přesunout mé aktivity do vlastního hedge fondu, kde by společně se mnou mohli investovat i mí klienti a další investoři.

Jaké výsledky z tradingu jste měl před založením fondu?

Výsledky před rokem 2008 jsem nesledoval měsíčně, takže orientačně - pouze roční výnosy byly v letech 2006 - 2008 mezi 10 - 15% p.a. Ale to bylo před tím, než jsem začal poskytovat poradenství i dalším klientům.

Nebyl problém sehnat první investory?

Velkou část kapitálu jsem vložil jako investor sám, a tak nebylo zapotřebí externích investorů pro založení fondu. Nicméně byl to právě zájem klientů a dalších investorů, který mne vedl k založení fondu.

Jakou právní formu má fond a kdo ho reguluje, případně licencuje?

Můj fond je klasický hedge fond. Fond je založen mimo Evropskou unii a podléhá regulaci v místě registrace. Z pohledu českého investora se jedná o tzv. fond kvalifikovaných investorů.

Můžete říct, kde je fond registrovaný a která země ho reguluje, či podléhá auditu? Jak je investor po právní stránce chráněný?

Fond je registrovaný na Kajmanských ostrovech, což je místo, kde je registrováno přes 85 % hedge fondů. Je regulovaný místním regulátorem, kterým je CIMA (Cayman Islands Monetary Authority). Účetnictví fondu je vedeno nezávislým administrátorem a podléhá povinnému auditu.

Investor je chráněn podobně jako investoři obdobných hedge fondů v Evropě či USA.

Kolik je ve fondu peněz a jaká je odměna za správu fondu?

Tyto detailní informace lze vzhledem k povaze fondu sdělovat pouze individuálně potenciálním, tzv. kvalifikovaným investorům, kteří mohou do fondu investovat minimálně 100 000 USD. Případní zájemci o investici se mohou obrátit přímo na mne. Poplatky fondu se však neliší od běžných standardů.

Abychom měli bližší představu, co ve fondu obchodujete: například, na jakých konkrétních obchodech jste v roce 2008 vydělal?

Obchody ve fondu probíhají zejména s ETF, akciemi, měnami či komoditami. Největší zisky v roce 2008 přinesly měnové obchody, a to hlavně shorty EURUSD a AUDUSD.

Jak se vám dařilo v roce 2009, kdy odstartovala akciová really, která mohla obyčejným investováním do indexu přinést více než 60 % výnos?

V roce 2009 jsem byl konzervativní vzhledem k předchozímu vývoji a výnos fondu dosáhl zhruba 5 %.

Jak vidíte situaci dnes? Dá se při takových nečekaných událostech, jako jsou nepokoje v arabském státu, živelná katastrofa v Japonsku odhadovat budoucí vývoj na trzích?

Situace na trzích od druhé poloviny roku 2008 není zcela normální. Nejdříve po kolapsu Lehman Brothers došlo k absolutnímu zamrznutí světového obchodu. Následně nejvýznamnější centrální banky světa začaly pumpovat do trhů likviditu a používat další nestandardní měnové nástroje. Tato situace trvá dodnes. I když tím vytvořily dojem stabilnějšího prostředí, situace ve světové ekonomice je extrémně napjatá.

Po celém světě existuje řada nerovnováh. Současné nepokoje v Africe a středním východě jsou jenom ukázkou toho, jak se tyto nerovnováhy projevují. Japonsko je bohužel situace zcela nahodilá. Přesto bude mít na trhy jistě velký dopad, neboť Japonsko je druhá největší ekonomika světa.

Umíte takové nečekané události zobchodovat?

Takovéto nečekané události je těžké zobchodovat. My neděláme extrémně krátkodobé obchody - naše obchody většinou trvají spíše týdny. Proto takovouto situaci - jako je zemětřesení v Japonsku - prozatím studujeme a hledáme, jaký vliv to bude mít na Japonskou i světovou ekonomiku. Podle toho případně otevřeme nějaké obchodní strategie.

Jak se dá z takové extrémně napnuté situace v ekonomice profitovat?

Principem našeho fondu je využívat nerovnováh v globální světové ekonomice. Tyto nerovnováhy jsou ve světě neustále, neboť lokální politici a centrální banky se vměšují do běžných tržních mechanismů téměř denně. Nenadálé události typu zemětřesení mohou vývoj situace a řešení urychlit. Snažíme se mít připravené scénáře pro různý vývoj a kombinovat je se skutečným chodem událostí.

Po makroekonomické analýze použijete pro indikování směřování trhů technickou analýzu?

Makroekonomická analýza se snaží definovat různé scénáře vývoje. Technická analýza pomáhá s časováním obchodů, hledáním ideálních parametrů obchodů a také s řízením rizika.

Sledujete sharp ratio, maximální drawdown, nebo jiné pomocné ukazatele výkonnosti a rizika?

Máme pravidla pro risk na pozice a risk na celé portfolio. V té souvislosti sledujeme drawdown, kterým by mohlo naše portfolio projít.

Jaký největší drawdown portfolio zažilo?

Během kritické situace po pádu Lehman Brother v roce 2008 strategie zažily největší měsíční propad okolo 6 %. Přesto, jak jsem již zmínil, jsme v roce 2008 realizovali celkový zisk nad 20 %.

Otázky čtenářů infip.cz:

Možná je to obchodní tajemství, možná celkem známý fakt, ale rád bych věděl, proč si hedge fondy vybírají poplatky a nezaměřují se raději na % ze zisku?

Ale to není pravda. Hlavním příjmem našeho hedge fondu je samozřejmě podíl na zisku. Management fee slouží hlavně k pokrytí běžných ročních provozních nákladů fondu. Hedge fondy na rozdíl od běžných podílových fondu nemají běžně vstupní a výstupní poplatky.

Co by udělal fond, kdyby si manažer byl na 100 % jistý, že USA za rok vyhlásí bankrot?

Short US dluhopisů.

Mě by zajímalo, zda měl od začátku fond tolik kapitálu, aby mu management fees pokryl fixní náklady, nebo museli nějaký čas čekat, dokud se mu to nepřehoupne do plusu. A jak dlouho to trvalo?

Bylo nutné nějakou dobu fixní provozní náklady fondu dotovat ze svého počátečního kapitálu.

Jaký podíl na spravovaném kapitálu tvoří váš vlastní vklad?

V současné době přes 50 %.

Jaké strategie obchodujete konkrétně? Jdete do trendu, protitrendu apod.?

Jedná se o kombinaci makro přístupu ve spojení s technickou analýzou. Což znamená, že většinou nejdeme slepě proti trendu, ale vyčkáváme na otočení v náš prospěch.

Co si myslíte, že je vaše konkurenční výhoda?

Záleží proti čemu. Pokud bych měl zdůraznit výhody proti jiným fondům - např. podílovým či hedge fondům pak tyto:

a) Jako portfolio manažer fondu mám zároveň velmi velký investiční vklad ve fondu - spravuji své peníze - jsem velice zainteresován, aby fond vydělával.

b) Nemáme žádné vstupní a výstupní poplatky.

c) Naším cílem je absolutní roční výnos bez ohledu na situaci na trzích - to je klíčové zejména, když jsou trhy v delším bear trendu.

d) Dobrá likvidita fondu – měsíčně.

Máte ještě nějaké otázky k českému hedge fondu a tradingu? Napište je sem do diskuze:

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewtopic.php?f=6&t=3073

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 21.3.2011

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (1)

Související články

Hedge fondy na Slovensku v Čechách

saturday
14.07.2012
Hedge fondy | filip

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)