Benjamin Graham – výběr akcií Ako-investovat.sk .


„Value investing“ či hodnotové investování patří k široce používaným přístupům, který je stále využívaný individuálními investory a portfolio manažery. Původní formulace hodnotového investování se objevila přibližně před šedesáti lety v učebnici od Grahama a Dodda „Security Analysis“ (přesně v roce 1934). Benjamin Graham je právem považován za jednoho z „otců“ hodnotového investování.

Graham se zaměřuje na vnitřní hodnotu akcie, kterou stanovuje přes aktiva firmy, zisk, dividendy a finanční sílu. Tento přístup mu pomáhá chránit se před zlým rozhodnutím na trhu během období hlubokého pesimismu či euforie. Když chtějí být investoři úspěšní a mít vyšší výkonnost jak průměr trhu, musí dodržovat určité zásady. Graham zároveň varuje, že hledání podhodnocených akcií je zdlouhavý proces vyžadující velmi trpělivosti a možnost mimořádných zisků existuje jen, když investor nesouhlasí s trhem.

Grahamova analýza akcií obsahuje i tvorbu portfolia sestaveného z akcií a dluhopisů. Neutrální portfolio je rozdělené na dvě poloviny se stejným poměrem pro akcie a dluhopisy. Podíl však může kolísat v závislosti na atraktivitě akcií a dluhopisů. Ve své knize „Inteligentní investor“ (1947), která byla určená pro investory – laiky, poprvé naznačil svou filozofie a tato publikace je pravidelně aktualizována. Je těžké pro investory porazit trh a v předstihu najít akcie, které budou mít vyšší růst než průměr. Graham vidí tyto příčiny ve dvou oblastech. Když už i najdeme akcie, které mají vyšší růst, pravděpodobně už tato informace bude zahrnutá v jejich ceně. Druhou oblastí selhání investora je podlehnutí euforii či pesimismu a následně chybné ocenění akcií.

Typy investorů

Graham rozděluje individuální investory podle rizika, které jsou schopni akceptovat ve dvou táborech: „obranní“ investoři a „agresivní“ investoři. Obranní jsou například vzdělaní profesionálové z jiných odvětví (lékaři, právníci), kteří na investování nemají tolik času a měli by nakupovat společnosti s dlouhou historií ziskových operací a mají dobré finanční podmínky. Na druhé straně stojí agresivní investoři, kteří jsou mladí a draví, ale nezkušení, lidé se zájmem o oblast investování. Obě dvě skupiny investorů by se měly držet svých analýz a vyvarovat se tak chybám.

Graham (1947) ve své knize „Inteligent Investor“ popisuje oblasti, kterým se doporučuje věnovat. Měli by se soustředit na nepopulárně velké společnosti, které mají poměr nízké ceny k aktuálním ziskům. Malé společnosti sice bývají podhodnocené, ale v době turbulencí rychle ztrácí hodnotu. Aby investoři byli částečně chránění oproti cyklickým výkyvům, navrhuje Graham přidat podmínku, aby byla cena v poměru k průměrným tržbám nízká. Druhou oblastí jsou akcie, které se prodávají za 50 %, resp. méně, z jejich vypočítané vnitřní hodnoty. Udávaná hodnota může být vypočtená buď na základě odhadu budoucích výnosů, nebo na základě ocenění vlastního majetku. Nejlepší je hodnocení na základě čistého pracovního kapitálu a společnosti. Agresivní investoři by se měli soustředit na společnosti s dostatečnou finanční silou a beze ztrát za poslední dekádu, které pomohou v budoucnosti čelit nepříznivému vývoji.

Podnikaví investoři najdou též úspěch v investici do sekundárních společností, pokud jsou zakoupené za výrazně nižší ceny. Graham definuje sekundární společnost jako malou v důležitém odvětví, nebo top firmy v nedůležitém průmyslu. Tyto podmínky splňuje mnoho středně velkých společností.

Akciový trh má tendenci podceňovat firmy, ale firmy vybrané do screenra jsou dostatečně velké a dokážou vytvářet zisk z vyplacených dividend a také z rostoucí hodnoty akcií. Na býčím trhu se cena těchto firem časem dostane na jejich plnou hodnotu.

Model pro „podnikavého“ investora (Enterprising Investor) Graham definuje několik pravidel pro vytvoření seznamu vhodných firem na dosažení zisku. Tato doporučení však nejsou vhodná pro defenzivního investora, ačkoliv vyžadují, aby investor důsledněji a hlouběji analyzoval chování trhu a následně ve správném čase nakupoval vybrané akcie za výrazně nižší cenu. Nízký poměr cena/zisk (P/E ratio). Výběr sekundárních akcií je nejlepší v období, kdy jsou podhodnocené a jejich skutečná hodnota převyšuje tržní. Během býčího trhu ceny akcií sekundárních společností dosáhly či překonaly jejich skutečnou hodnotu a zároveň byl rozdíl v hodnotě mezi primárními a sekundárními společnostmi velmi malý. Podle tohoto kritéria Graham doporučuje vybrat spodních 10 % společností s nejnižším poměrem ceny k ziskům. Upozorňuje však na cyklické společnosti, jejichž zisky velmi kolísají. Tyto společnosti jsou obchodované při vysokých cenách v období konjunktury a mají nízkou hodnotu v období recese.  Právě v těchto případech je vhodné sledovat poměr ceny k průměrnému zisku, tak jak to je doporučeno pro defenzivního investora.

Finanční kondice (Financial condition)

Poměr oběžného majetku ke krátkodobým závazkům (Current Ratio) je stanovený na hodnotu minimálně 1,5, zatímco dlouhodobý dluh nesmí být vyšší jak 110 % čistých oběžných aktiv.

Stabilita zisku (Earnings Stability)

Vybrané společnosti mají kladný výsledek hospodaření posledních pět let po sobě.

Vyplácení dividend (Dividend Record)

Kritérium vyplácení určitých dividend pomáhá očistit seznam od společností, které měly nízký poměr P/E a jsou problematické. Cílem je se zaměřit na silné, které vyplácí pravidelně dividendy.

Růst zisků (Earnings Growth)

Zisk posledního ročního účetního období musí být vyšší než přiměřený zisk za posledních pět let.

Poměrový ukazatel cena akcie/účetní hodnota majetku (Price-to-Book Value)

Graham ho stanovuje pod hodnotu 1,2, tj. aktuální tržní cena akcie je maximálně 120 % účetní hodnoty majetku společnosti.

Graham zdůrazňuje potřebu široké diverzifikace portfolia na nejméně 10 holdingů, respektive upřednostňuje větší skupinu sestávající ze 30 nejlepších prosperujících společností s výraznými slevami z jejich skutečné hodnoty.

Výsledky testování výkonnosti modelu

Na testování výkonnosti screeneru podle doporučení Grahama jsme využili fundamentální data z databáze SIP AAII (http://www.aaii.com/stock-investor-pro). Grahamův model jsme testovali na historických datech všech společnosti v databázi AAII, kde jsme sledovali hodnoty očekávané výkonnosti a zároveň náročnosti na samotné obchodování v praxi. Výsledky uvádíme v následující tabulce.V tabulce můžeme vidět jednotlivé základní parametry výkonnosti (výnos a volatilita). Měření výkonnosti je přes nejvíce využívaný Sharpův poměr. Jak je možné si všimnout, v průměru byly 4 akcie držené v portfoliu a maximální počet naráz držených byl 15. Byla i období, kdy systémová kritéria nesplňovala ani jedna společnost. Průměrný obrat akcií v portfoliu v průběhu jednoho měsíce se pohyboval na úrovni 43 %. Výkonnost portfolia podle Grahama zobrazují následující obrázky, kde jsme brali v úvahu dva přístupy, a to s reinvesticí a bez reinvestice kapitálu.

1. přístup „bez reinvestice“ – kapitál ve výšce 5 000 USD, přičemž každoměsíčně se investuje jen suma do výšky 5 000 USD a je rozdělená přímou úměrou pro každou společnost, která splnila kritéria.

2. přístup „s reinvesticí“ – vstupní kapitál ve výšce 5 000 USD, přičemž každoměsíčně se reinvestuje celá hodnota portfolia, tedy podle výkonnosti vyšší částky, jakož i nižší, přičemž je zachovaný stejný poměr pro každou společnost.Při investici zisku můžeme vidět, že systém má lepší výsledky, ale je velmi volatilní, a na začátku roku 2009 své zisky smazal a vrátil se na úroveň před třemi lety. Výsledků z poloviny roku 2008 se mu podařilo za rok a půl opět dosáhnout.Oba přístupy generují v porovnání s indexem S&P 500 výrazné zhodnocení a je výlučně na konkrétním investorovi, zda zvolí přístup s reinvesticí či bez.

Myslím, že Grahamův přístup je vhodný právě pro nízký počet vybraných společností, které splňují stanovená kritéria, a proto jeho sledování a i samotné obchodování je přehledné a zvládnutelné i pro méně zkušené investory. Je důležité si uvědomit, že výsledky sice na první pohled vypadají extrémně „skvěle“ v teoretické rovině a nejsou v jednotlivých výkonnostech zahrnuté velmi důležité parametry, jako slippage, spready, poplatky apod., které jsou neodmyslitelnou součástí každého obchodu. V dalších číslech budeme prezentovat reálné výstupy a výkonnosti se zahrnutím už vzpomínaných součástí.

Článek byl převzat z časopisu obchodník: http://itradersclub.sk.

O výběru akcií dle Benjamina Grahama diskutujte zde:

http://ako-investovat.sk/diskusia/viewtopic.php?f=10&t=3046

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Bc. Matej Majerik 9.3.2011

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (3)

Související články

Piotroskiho tvrdý backtest

saturday
23.06.2012
Akcie | magazin

Fundamentální screening akcií: Piotroski

wednesday
16.05.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)