Dluhopisy Arca Capital Slovakia Ako-investovat.sk .


Po úspěšných emisích vydala Arca Capital v říjnu 2010 novou emisi korporátních dluhopisů. Předcházející dvě emise se velmi rychle rozšířily, hlavně mezi klienty Salve Finance, která je spřízněná se skupinou Arca Capital. O tom, jaký máme názor na výhodnost podobných dluhopisů, se dočtete v předcházejícím článku. Nyní se však chceme zaměřit na tuto konkrétní emisi a ukázat, jak se dá posoudit výhodnost korporátního dluhopisu.

Základní údaje o dluhopisech z této emise:

Emitent: Arca Capital Slovakia, a.s.

Název cenného papíru: Dluhopisy ARCA CAPITAL SLOVAKIA 3

ISIN: SK4120007519 série 01

Jmenovitá hodnota: 3 000 EUR

Celkový objem emise: 15 000 000 EUR

Emisní kurz: 100,00 %

Datum vydání dluhopisů: 22. října 2010

Splatnost dluhopisů: 22. října 2015

Způsob určení výnosů z dluhopisů: Dluhopisy jsou úročené pevnou úrokovou sazbou ve výšce 8,50 % p.a., přičemž výnosy z dluhopisů budou vyplácené ročně, vždy k 22. říjnu příslušného roku.

Účel použití prostředků: Financování investičních aktiv emitenta.

Jmenovitá hodnota dluhopisů 3 000 EUR je znamením, že emitent se zaměřuje na retailového klienta (malé investory). Výnos 8,5 % p.a. se zdá být oproti úročení terminovaných vkladů jako výhodný. Toto byl i hlavní prodejní argument zprostředkovatelů ze Salve při prodeji předcházejících emisí. V podstatě se snažili korporátní dluhopisy prodávat jako alternativu k terminovaným vkladům s důrazem na garanci výnosu. Cenný papír schvaluje národní banka, administrátorem emise je Slovenská Spořitelna. Toto jsou další argumenty, které nezorientovaného klienta přesvědčí, že jde o něco jako „lépe úročený termiňák“.

Co by však mělo investora zajímat více, jako prodejní argumenty zprostředkovatelů, je prospekt emitenta:

http://www.salveinvestments.sk/images/doc/ArcaCapital_Dlhopisy_Prospekt.pdf

Národní banka Slovenská schvaluje prospekt emitenta. Ověří, zda obsahuje všechny náležitosti a informace pro investora, podle kterých by se měl rozhodnout o výhodnosti investice. V žádném případě však Národní Banka (a ani administrátor emise SLSP) negarantuje výnos, ani jistinu investice. A ani se nezabývá schopností emitenta dosáhnout svých závazků. Toto je už na posouzení investora a slouží mu na to právě prospekt schválený NBS.

Emitent Arca Capital Slovakia, a.s. je součástí skupiny Arca Investments, a.s., která je zároveň jejím 100 % akcionářem. Arca Capital Slovakia zahrnuje developerské projekty na Slovensku. Přesnou organizační strukturu, jako i jednotlivé projekty skupiny, je možné zhlédnout v prospektu na straně 41. Majetkové účasti Arca Capital Slovakia jsou v následující tabulce:Každá z uvedených firem realizuje samostatný developerský projekt. Konkrétně developerské projekty emitenta jsou rozepsané v prospektu pod uvedenou tabulkou. V tomto případě jde tedy o investici do dluhopisů developerské firmy. To bez podrobnějšího prostudování prospektu není jasné, ačkoliv skupina Arca Capital Investments se zabývá více činnostmi. V krátkých souhrnech k tomuto dluhopisu není uvedené, že její dcera Arca Capital Slovakia (emitent dluhopisu) se zabývá výhradně developerskou činností. Podnikatelská rizika spojená s emitentem dluhopisu Arca Capital Slovakia, a.s. jsou hlavně problémy s prodejem projektů na přesyceném slovenském realitním trhu.

Je třeba ještě podotknout, že v prospektu si investor nemá všímat projektů skupiny, ale jen výhradně projektů Arca Capital Slovakia, která je dcerou Arca Capital Investments. Vlastnit totiž nebude dluhopisy celé skupiny, ale jen malé části, které jsou pod emitentem dluhopisy – Arca Capital Slovakia.

Nejdůležitější část prospektu je pro investora část s finančními výkazy: výkaz zisků a ztrát; rozvahy a výkaz peněžních toků. V prospektu je však i pěkná tabulka se základními ukazateli:Z tabulky je vidět, že Arca pracuje s vysokým podílem cizího kapitálu, čímž se snaží dosáhnout vysoké návratnosti kapitálu. Za rok 2009 dosáhla ROE 76 %, ale ROA jen 12 %. To znamená, že aktiva se zhodnocují spíše přiměřeně, ale s použitím cizích zdrojů (finanční páky) je vlastní kapitál zhodnocen vysoce nadprůměrně. Je třeba podotknout, že takový nepoměr mezi návratností aktiv a návratností vlastního kapitálu je pro private equity skupiny a developery charakteristický.

Pojďme dále na řádné výkazy, kde se dozvíme více.

Výkaz zisků a ztrát za roky 2009 a 2008Výkaz zisků a ztrát nám říká, že Arca Capital Slovakia není dlouhodobě zisková a zisky se střídají se ztrátami. V prospektu je možné se podívat i na výsledek za rok 2007, který skončil se ztrátou.

Dluhopisový investor se nepodílí na zisku společnosti, a proto je pro něho důležitější podívat se na rozvahu. V ní vidí, jakým majetkem disponuje společnost a jak by byly při případném krachu emitenta spokojené jeho pohledávky:Ke konci roku 2009 měl emitent vlastní kapitál 4 933 000 EUR. Rok předtím měl dokonce záporný vlastní kapitál, ačkoliv pasiva převyšovala aktiva. Vlastní jmění ve výšce necelých 5 mil. EUR je třikrát menší než objem emisí dluhopisů, který je 15 mil. EUR. V případě krachu by emitent dokázal uspokojit jen část věřitelů, mezi kterými budou i majitelé dluhopisů.

Na závěr ještě výkaz peněžních toků 2009 a 2008:Z uvedených finančních výkazů je vidět, že Arca Capital Slovakia není finančně silná a stabilní společnost, ale je naopak poměrně zadlužená a ve velké míře využívá finanční páky, což s sebou přináší značné riziko. To ale není na škodu a mezi private equity skupinami a developerskými společnostmi je to běžná záležitost. Já osobně bych však při podobně rizikovém dluhopisu vyžadoval výrazně vyšší výnos.

Diverzifikované fondy rizikových dluhopisů, obohacující dluhopisy desítek společností, aktuálně dosahují výnosu 8 – 12 %. To už zahrnuje kromě jiného i default dluhopisu, když některá z těchto společnosti čas od času zkrachuje. Nevidím důvod na to, aby si investor kupoval dluhopisy jedné firmy bez toho, aby měl možnost rozložit riziko do desítek dluhopisů různých firem. V dnešní době, když jsou na pokraji krachu už i státy (Řecko, Irsko, Španělsko, Portugalsk), tak by nikoho nemělo překvapit, že zkrachovat mohou i relativně malé firmy využívající velkou míru zadlužení.

Prospekt emitenta:

http://www.salveinvestments.sk/images/doc/ArcaCapital_Dlhopisy_Prospekt.pdf

Podobné finanční výkazy Arca Capital Slovakia za první půl rok 2010:

http://www.arcacapital.com/downloads/Doplnenie_Polrocnej_financnej_spravy_Spolocnosti_za_1polrok_2010.pdf

Chcete se optat více k dluhopisům ARCA? Diskutujte tu.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 30.1.2011

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:Okomentuj článek Galéria (5)

Související články

Korporátní dluhopisy

sunday
24.02.2013
Dluhopisy | filip

Korporátní dluhopisy a jejich výnosy

saturday
07.07.2012
Dluhopisy | filip

Dluhopisy od žraloků: Arca, Žabka, SRF & Co.

thursday
03.05.2012
Dluhopisy | martin.balaz

Jak koupit dluhopisy v eurozóně?

sunday
18.03.2012
Dluhopisy | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)