P/B price to book Ako-investovat.sk .

P/B price to book

monday
07.05.2012
Akcie | magazin


P/B je finanční ukazatel, který vyjadřuje poměr ceny akcie k účetní hodnotě. P/B 2 znamená, že se společnost obchoduje za 2-násobek její účetní hodnoty.

Price to book nám ukazuje, jak drahá je společnost vzhledem k její účetní hodnotě. Jak by se firma rozprodávala po částech (likvidovala), tak by se pravděpodobně měla dosáhnout prodejem jejích částí suma ve výšce účetní hodnoty. P/B hodnoty 2 znamená, že bychom v tomto příkladu dostali poloviční cenu akcie.

P/B ukazovatel se vypočte takto: trhová cena akcie/účetní hodnota na jednu akcii (BVPS – book value per share).

P/B jako i ostatní ukazovatele akcií společností najdeme na finančních serverech (finance.yahoo.com), ale opět je dobré zhlédnout i finanční výkazy na webu společnosti. V rozvaze (balance sheet) najdeme údaj o vlastním kapitálu (total eqity, shareholders eqity), který vydělíme počtem akcií a dostaneme účetní hodnotu na jednu akcii.

P/B udávané na finančních serverech může také být nepřesné. V rozvaze najdeme například položky, jako Goodwill a Intagible Assets, které je dobré z hodnoty vlastního kapitálu odpočítat a pro výpočet P/B použit tuto upravenou hodnotu. Nehmotná aktiva by se totiž při likvidaci společnosti jen těžko dala prodat. Proto neodrážejí přesně účetní hodnotu.

Do položky Goodlwill se například často zařadí rozdíl mezi účetní a pořizovací cenou probírané firmy při akvizicích. Přirážka k účetní ceně kupované firmy je potom součástí účetní hodnoty naší společnosti. To její účetní hodnotu nepřesně nafukuje a finanční ukazovatel P/B se jeví výhodnější, jak ve skutečnosti je.

Podle Benjamina Grahama je výhodné P/B pod 1,5 – tedy akcie maximálně za 1,5 násobek účetní hodnoty. Je třeba však každou akcii posuzovat individuálně, protože některé sektory (např. finanční) mají stálou nízkou hodnotu P/B, a proto by se mohly zdát výhodné jako celek. Na tom by se mohli investoři během finanční krize spálit, když na první pohled „podhodnocené“ banky krachovaly, nebo velmi poklesly. Později se ukázalo, že podhodnocené většinou rozhodně nebyly.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 15. 9. 2010.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

ROE – návratnost kapitálu

tuesday
08.05.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)