P/E – Price/Earnings Ako-investovat.sk .

P/E – Price/Earnings

sunday
06.05.2012
Akcie | magazin


P/E je finanční ukazatel, který vyjadřuje poměr ceny akcie k zisku společnost. Například P/E 15 znamená, že se společnost obchoduje za 15ti násobek ročného zisku.

Násobek zisku P/E se může počítat ze zisku za poslední účetní rok (běžné uváděný P/E), ze zisku za posledních 12 měsíců (trailing P/E), nebo z budoucího předpokládaného zisku (forward P/E).

Vzorec na výpočet P/E: aktuální trhová cena/EPS za jeden rok (zisk na akcii)

EPS je možné vyhledat ve výkazu zisku a ztrát (income statement) ve finančních výkazech společnosti (výroční zprávě: annual report).

Při výpočtu P/E je třeba si dát pozor na to, že v zisku společnosti se mohou objevit jednorázové/neopakovatelné položky jako například odprodej majetku. Ty mohou ziskovost, a tím pádem i P/E, ukazovatel značně zkreslit. Když se odprodej majetku a jiné neopakovatelné položky už nebudou v dalších letech opakovat, tak ziskovost klesne v budoucnosti na běžnou úroveň. Proto by si měl investor vždy kromě ukazovatelů uváděných na finančních serverech zkontrolovat i ve výkaze zisků a ztrát na webu společností. P/E se upraví tak, že se ze zisku odpočítá neopakovatelné položky, zisk z přeceňování aktiv a podobně.

Za výhodný poměr považoval Benjamin Graham P/E pod úrovní 15. Avšak některé ekonomické sektory jsou stále pod touto úrovní, případně v době finanční krize a krachu na burze se většina akcií obchoduje pod úrovní P/E 15. Proto je třeba všechny doporučené úrovně finančních ukazatelů brát s rezervou, posuzovat je všechny společně (ne jen jeden z nich), a přihlížet i na situaci v sektoru a na celém finančním trhu.

Dobrým způsobem, jak se podle Bena Graham vyhnout chybě při analýze akcií je spočítat si průměrné P/E za posledních 10 let. Jednak se tímto způsobem zprůměrňují neopakovatelné položky a také se takto sníží vliv ekonomických cyklů.

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Filip Glasa 15. 9. 2010.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

ROE – návratnost kapitálu

tuesday
08.05.2012
Akcie | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Rubriky autora

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)