Dluhopisy od žraloků: Arca, Žabka, SRF & Co. Ako-investovat.sk .


Na slovenském trhu se začaly objevovat různé nabídky dluhopisů menších firem (jako například Správcovský realitní fond, Žabka, Arca capital a jiné), v pozadí kterých často stojí velké slovenské finanční skupiny, které slibují na první pohled atraktivní výnos. Zdání však často klame. Mnohé z takových produktů jsou po zvážení jejich vysokého rizika neatraktivní investicí. Zkusíme proniknout podrobněji do těchto forem financování a zaměřit se na rizika, která nejsou mnohým investorům na první pohled zřejmá.

Dluhopisy, které takové firmy vydávají, v naprosté většině případů představují tzv. Junk bonds, někdy překládané jako „prašivé dluhopisy“. Tento pojem označuje fakt, že daný dluhopis se nachází mimo investiční pásmo, tj. jeho rating je nižší než BBB (podle agentury Moody’s), resp. Než Baa (podle Standard and Poor’s). Rating dluhopisu reprezentuje míru rizika, že dlužník půjčené peníze a roky včas nesplatí. Z toho vyplývá, že čím je rating dluhopisu nižší, tím rizikovější je samotný dluhopis. Faktem je, že většina těchto firem ratingové hodnocení ani nemá, což ještě zvyšuje nejistotu a riziko.

Slovenské firmy nedokážou umístit junk dluhopisy na finančním trhu (hlavně proto, že jsou v mezinárodním porovnání velmi malé), rozhodly se pro přímý prodej retailovým investorům prostřednictvím sítě finančních poradců, zprostředkovatelů a případě i spřízněných firem. Jelikož tyto subjekty pobírají provizi v závislosti od objemu prodaných dluhopisů, je naivní se domnívat, že při prodeji berou do úvahy potřeby investorů, jejich vztah k riziku a podobně. Cílem je prodat co nejvíce za co nejrychlejší čas. To zabezpečí náklady na financování o mnoho nižší, než jak by se emise nabídla velkým hráčům na finančním trhu.

Emise junk dluhopisů na Slovensku do jisté míry připomínají emisi přes SPV (special purpose vehicle), tj. firmu založenou výhradně za účelem získání finančních prostředků a realizace určitého projektu. Ačkoliv se taková firma často ohání tím, že v jejím pozadí stojí nějaká finanční skupina, investor by si měl důkladně prověřit, do jaké výšky tato skupina ve skutečnosti garantuje závazky tohoto subjektu. Tyto informace najde v prospektu emitenta dluhopisu buď na webové stránce emitující firmy, nebo si ho vyptá přímo od zprostředkovatele prodeje dluhopisů.

Udělat finanční analýzu emitujícího subjektu může být taktéž obtížné, protože většinou finanční výkazy nenajdeme na internetu, ale je třeba o jejich poskytnutí žádat Obchodní registr SROV. Listiny do něj však běžně bývají dodávané i půl roku po skončení účtového období, takže se může stát, že se k nim investor včas nedostane. V některých případech je nenajdeme vůbec, a to pokud firma emituje dluhopisy ihned po založení.

Trh s junk dluhopisy ve světě je poměrně velký. Jeho nevýhodou ale je, že je poměrně nelikvidní – většina dluhopisů se drží do splatnosti, takže prodej větších objemů může být problémem. V roce 2006 byly v Evropě vydané junk dluhopisy v hodnotě více jak 31 miliard EUR. Pro rok 2010 se očekává přelomení tohoto rekordu, přičemž očekávaný objem nově vydaných junk dluhopisů v Evropě je 50 miliard EUR. Junk dluhopisy v Západní Evropě se ale značně liší od junk dluhopisů nabízených slovenskými firmami. Většinou je totiž vydávají firmy několikanásobně větší než ty slovenské.

Junk dluhopisy se v minulosti často používaly na financování fúzí a akvizicí tzv. „fallen angels“, což byly firmy, kterým se kdysi dařilo, ale brzy se dostaly do těžkostí a trh jejich akcie ocenil výrazně nižší, než byla jejich skutečná hodnota. Kromě toho jejich zvykem je vydávat společnosti, které se dostanou do finančních problémů a ve snaze vyhnout se bankrotu nabízí investorům nadpřiměřené výnosy. Ve východní Evropě se také ve zvýšené míře používají na projektování financování.

V porovnání s evropskými  junk dluhopisy nabízí ty slovenské i nižší úroky. Většinou se pohybují pod hranicí 10 % (ale například v případě Správcovského realitního fondu je to jen 5,4 %), což je při dané úrovni rizika velmi nízké. Podobné firmy by investorům na trhu v západní Evropě museli nabídnout podstatně vyšší výnos (buď by nabídli vyšší kupon a emise by se prodala za nominální hodnotu, nebo by nastala situace, že emise by se při stejném kuponu prodala za cenu nižší, než je nominální hodnota).

Pro porovnání, přiměřený výnos Junk dluhopisů představoval podle Business Week v dubnu 2010 8,59 %. Firmy, které tyto dluhopisy emitovaly, jsou však několikanásobně větší a kapitálově silnější než ty slovenské, takže z pohledu investorů představují o mnoho nižší riziko.

Pro porovnání uvádíme tabulku výnosů některých Junk dluhopisů nedávno emitovaných v západní Evropě a USA:

 

Společnost Splatnost Celková aktiva v milionech USD Rating (Moody's/S&P) Celkový výnos (YTM)
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 1.3.2011 14 410 Ba3 /B+ 9,17
FREEPORT-MCMORAN C & G 1.4.2017 25 996 Ba3 /BB 7,54
HCA INC 15.11.2016 24 131 B2 /BB- 8,5
CROWN AMERICAS LLC 15.11.2015 6 532 B1 /B 7,45
WINDSTREAM CORP 1.8.2016 9 145 Ba3 /BB- 8,1
AES CORPORATION (THE) 15.10.2017 38 535 B1 /B 7,71
CASE NEW HOLLAND INC 1.3.2014 23 208 Ba3 /BB+ 7,33
PEABODY ENERGY CORPORATION 1.11.2016 9 955 Ba1 /BB 7,19
SUNGARD DATA SYSTEMS INC. 15.8.2013 13 980 Caa1 /B- 8,89
EL PASO CORP 15.6.2017 22 505 Ba3 /BB- 6,94
MIRANT NORTH AMERICA LLC 31.12.2013 8 552 B1 /B- 7,37
INTELSAT BERMUDA LTD 15.6.2016 17 657 Caa2 /B- 11,29
EDISON MISSION ENERGY 15.5.2017 9 208 B1 /BB- 7,44
ECHOSTAR DBS CORPORATION 1.2.2016 5 156 Ba3 /BB- 7,29
ARAMARK SERVICES INC 1.2.2015 10 299 B3 /B- 8,7
DAVITA INC 15.3.2015 7 558 B2 /B 7,46
L-3 COMMUNICATIONS CORPORATION 15.10.2015 14 485 Ba3 /BB+ 6,66
TEXAS COMPETITIVE ELECTRIC HOLDING 1.11.2015 59 263 B3 /NR 10,86
NRG ENERGY INC 1.2.2016 23 378 B1 /B 7,95
MASSEY ENERGY COMPANY 15.12.2013 3 800 B2 /B+ 8,17
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 15.8.2017 29 914 Ba3 /BB 7,03
HERTZ CORPORATION (THE) 1.1.2014 18 676 B1 /B 9,8
MGM MIRAGE INC 1.6.2016 22 518 Ba2 /BB 8,2
TENET HEALTHCARE CORPORATION 1.7.2014 7 953 Caa1 /CCC+ 10,9
WEST CORP 15.10.2014 3 045 Caa1 /B- 11,06
CABLEVISION SYSTEMS CORPORATION 15.4.2012 9 326 B3 /B+ 9,45
CONSTELLATION BRANDS INC 15.5.2017 8 094 Ba3 /BB- 8,1
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 15.1.2017 23 072 Ba3 /B 8
SABINE PASS LNG LP 30.11.2016 1 859 Ba3 /BB 8,44
DOLLAR GENERAL CORP 15.7.2015 8 889 Caa1 /CCC+ 12,31
NXP BV/NXP FUNDING LLC 15.10.2014 6 414 Ba3 /BB 9,54
DIRECTV HOLDINGS LLC 15.6.2015 12 546 Ba3 /BB- 7,49
SMURFIT-STONE CONTAINER CORP 15.3.2017 4 539 B3 /B- 9,34
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.6.2012 117 344 B1 /B 11,62
IDEARC INC 15.11.2016 1 815 B2 /B+ 9,85
LEAR CORPORATION 1.12.2016 6 873 B3 /B- 10,75
KINDER MORGAN FINANCE 5.1.2016 27 586 Ba2 /BB- 7,82
FIRST DATA CORPORATION 24.9.2015 39 735 B3 /B- 12,68
LEVEL 3 FINANCING 1.11.2014 9 062 Caa1 /CCC+ 12,63
R.H. DONNELLEY CORPORATION 15.10.2017 11 881 B3 /B 11,43
GENERAL MOTORS CORPORATION 15.7.2013 91 047 Caa1 /B- 10,92
TL ACQUISITIONS INC 15.1.2015 7 713 Caa1 /CCC+ 12,55
FREESCALE SEMICONDUCTOR INC 15.12.2014 5 114 B2 /B- 13,5
UMBRELLA ACQUISITION 15.3.2015 11 248 B3 /CCC+ 15,2
RITE AID CORP 15.6.2017 8 050 Caa1 /CCC+ 14,55
TROPICANA ENTERTAINMENT LLC 15.12.2014 2 774 Caa3 /CCC+ 20,69

Investoři by si proto měli dát velký pozor na to, co a za jakých podmínek od finančních poradců, resp. zprostředkovatelů kupují. Často se stává, že investor si poví: „Vložím tam peníze na dva roky, protože mi dají vyšší úrok než v bance. Dva roky je relativně krátká doba, je nepravděpodobné, že ta firme do té doby zkrachuje.“ Takový postoj je podobný vsázení na to, že na ruletě nepadne nula. Ve většině případů nula nepadne (rozumná firma nezkrachuje) a investor dosáhne relativně malého zisku.

Jednou za dvacet let ale nula padne a investor dosáhne totální ztráty. Pokud by investor vždy alokoval všechny peníze do junk dluhopisů jedné firmy, postupem času by se mu téměř určitě stalo, že by přišlo k situaci, že emitent by dluhy nezaplatil. V takovém případě by pravděpodobně ztratil víc než polovinu svých peněz (vlastníci dluhopisů při bankrotu společnosti běžně dostanou 40 – 60 % svých pohledávek), přičemž by na své peníze čekal několik let – dokud by neskončil konkurz. Některé z emitujících společností jsou navíc registrované mimo SR (např. na Kypru), takže vymáhání pohledávek v případě bankrotu by bylo obtížné a mimořádně nákladné.

Pro porovnání uvádíme tabulku historických pravděpodobností nesplacení korporátního dluhu v závislosti od ratingu podle jednotlivých agentur:

 

Rating (S&P/Moody's) Moody's Standard & Poors's
Aaa/AAA 0,52 0,60
Aa/AA 0,52 1,50
A/A 1,29 2,91
Baa/BBB 4,64 10,29
Ba/BB 19,12 29,93
B/B 43,34 53,72
Caa-C/CCC-C 69,18 69,19

Tabulka 1: Historická pravděpodobnost nesplnění dluhu v závislosti od ratingu

Údaje jsou v procentech a hovoří se o tom, jaká je na základě historických dat vypočtená pravděpodobnost, že společnosti s daným ratingem nebude schopná splácet svůj dluh v průběhu následujících 10 let.

Dalším rizikem je riziko nízké likvidity dluhopisu. Junk dluhopisy jsou většinou vysokou nelikvidní a obzvlášť to platí o těch slovenských, které se neobchodují na žádné burze s výjimkou Bratislavské. Likvidita této burzy je ale všeobecně velmi nízká. Z toho důvodu může mít majitel takových dluhopisů problém prodat je v případě, že by náhle potřeboval peníze.

Proto je rozumní při investicích do takto rizikových nástrojů (které sice možná na první pohled vypadají bezpečně) diverzifikovat (tj. nekupovat dluhopisy jen jedné firmy, ale rozdělit kapitál do dluhopisů více firem), nebo nakupovat fondy, které diverzifikaci udělají za vás. Takové fondy také poskytují dostatečnou úroveň likvidity.

Zdroje:

http://www.businessweek.com/news/2010-04-09/junk-bonds-grab-record-share-as-yields-tumble-credit-markets.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Junk_bonds

http://en.wikipedia.org/wiki/Bond_credit_rating

Tento článek napsal pro ako-investovat.sk Martin Baláž 26. 5. 2010.

Jméno:
E-mail
(nebude zveřejněný):
Komentář:
Antispam:
Počet dnů v roce:


Okomentuj článek

Související články

Dluhopisy J&T, Penty a dalších rybiček

monday
21.04.2014
Dluhopisy | admin

Finanční žraloci – J&T, Penta, Agrofert a PPF. Který z nich je nejziskovější?

monday
10.02.2014
Podnikání | martin.gulka

Korporátní dluhopisy

sunday
24.02.2013
Dluhopisy | filip

Korporátní dluhopisy a jejich výnosy

saturday
07.07.2012
Dluhopisy | filip

Dluhopisy Arca Capital Slovakia

tuesday
22.05.2012
Dluhopisy | magazin

Nejnovější články

Stane se Tiffany & Co opět akciovým šperkem?

wednesday
20.04.2016
Akcie | subotic

Analýza akcie Ford: Nízká valuace a značný potenciál

thursday
14.04.2016
Investice | subotic

Analýza společnosti Maersk: Největší kontejnerový přepravce na světě

wednesday
30.03.2016
Investice | subotic

Klub záporných sazeb: Proč uvolňování měnové politiky funguje jen někde?

monday
21.03.2016
Trhy a makro | subotic

Tištěná média v kurzu? Světovým odbytištěm se stane Indie

tuesday
15.03.2016
Investice | subotic

Další články této kategorie

Finanční kalkulačka

Vklad: €/měs.
Úrok: % p.a./rok
Období: rok(ů)