České akcie - dividendy, zisky, tržby

KIT Digital, Inc. (KITD)

KIT Digital je lídr na trhu softwaru pro zpracování videa

  • Zisk po zdanění - KIT Digital, Inc.
  • Aktiva - KIT Digital, Inc.
  • Vlastní kapitál - KIT Digital, Inc.
  • Tržby - KIT Digital, Inc.

2011 2010 2009
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb 214,93 106,60 47,28
Zisk/ztráta za účetní období -27,12 -35,26 -19,94
Čistý zisk na akcii - zředěný -0,66 -1,63
Vlastní kapitál celkem 353,67 245,62 33,99
Aktiva celkem 498,18 298,66 80,41
Závazky celkem 144,51 53,04

Dokumenty k akcii:
výročná správa KITD 2009
výročná správa KITD 2010
výročná správa KITD 2011


« Zpět na přehled českých akcií